Hazai tevékenységünk

Kiknek segítünk?

Gyerekek, családok

Kiemelt célkitűzésünk a krízisbe került, szegény sorsú családok segítése. Országos intézményhálózatunkon és segélyprogramjainkon keresztül arra törekszünk, hogy ne csak átmeneti támogatást, de valódi esélyt kínáljunk a szegénységből való kitörésre, a tartós felzárkózásra.

Hajléktalanok

Az ország több nagyvárosában nyújtunk átfogó segítséget a fedélnélkülieknek. Az alapvető, sokszor túlélést jelentő szolgáltatásokon túl a továbblépéshez, a társadalomba való beilleszkedéshez is törekszünk személyre szabott segítséget nyújtani.

Szenvedélybetegek

Az esélyteremtés ritkán reflektorfénybe kerülő, de fontos területe, mikor abban nyújtunk segítséget, hogy valaki megszabaduljon szenvedélybetegségétől. Központjaink az ország 4 pontján nyújtanak segítséget a függőségben szenvedőknek.

Munkanélküliek

A szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb eszközének a munkaerő-piaci programokat tartjuk. Nemcsak az álláskeresésben segítjük a munkanélkülieket, hanem arra is felkészítjük őket, hogy élni tudjanak a lehetőségekkel a munka világában.

Katasztrófák károsultjai

Gyors és hatékony segítséget nyújtunk a természeti csapások és ember okozta krízisek károsultjainak, a gyorssegélytől a kárenyhítésen és helyreállításon át az újrakezdésig.

Kiemelt programok

Tevékenységünk számos területén működtetünk olyan projekteket, melyek nagyságrendjüknél, újszerűségüknél vagy éppen komplexitásuknál fogva stratégiai fontosságúak, azaz kiemelt programként kezeljük őket. Ez alatt a menüpont alatt ezek áttekintésére nyílik mód.