Álláskeresők támogatása - 2014

A családoknak segítő intézményeinkben folyamatosan zajló munkakeresési tanácsadás, tréning, segítségnyújtás mellett 2014-ben új humánerőforrás központot nyitottunk Miskolcon, illetve elindult a Soproni Jóleső Segítség program is. A 100 millió forintos támogatásnak köszönhetően még hatékonyabban tudunk segítséget nyújtani az álláskeresőknek, és még több munkanélküli találkozhat szolgáltatásainkkal. 


A Heineken Hungaria Zrt. 2014 nyarán úgy döntött, hogy két évig tartó CSR tevékenység keretei között egy olyan, évek óta jól működő intézményt támogat 101 000 millió Ft-tal, mely munkanélkülieknek ad ingyenesen segítséget a sikeres álláskereséshez. Az Ygen Humánerőforrás Központ a projekt keretében hatékony eszközökkel kívánja segíteni azokat az álláskeresőket, akik valamilyen nehézségek (folyamatos kudarcok, nem megfelelő hozzáállás, információ hiány stb.) miatt egyre kilátástalanabbnak látják a munkaerő-piaci jelenlétüket. 

A Soproni Jóleső Segítség programban végzett tevékenységek:
1.    Álláskeresők fejlesztése: Az Ygen Központ az elsődleges tevékenységét továbbra is változatlan intenzitással végzi. A Program keretei között lehetőséget nyílik mélyebb fejlesztési folyamatok kialakítására is, ahol egyéni tanácsadás keretében feldolgozhatóak az álláskereséssel kapcsolatosabb mélyebb elakadások. A tréningek során védett környezetben próbálhatják ki, élhetnek át éles szituációkat a munkakeresők és ennek segítségével ráláthatnak a problémák gyökerére és a megoldási lehetőségekre. Tovább az Ygen Központ honlapjára.

2.    Álláskeresők napja: Országszerte 10 különböző helyszínen valósul meg, mely rendezvénysorozat programjain keresztül az álláskeresők impulzusokat, élményeket, megfelelő alternatívákat, információkat kaphatnak ahhoz, hogy hatékonyan megjelenhessenek a munkaerőpiacon. A rendezvény teret biztosít a munkáltatók, civil szervezetek és az állami szféra szereplőinek egy időben történő megjelenésére, közöttük a párbeszéd, az együttműködés megindítására. Az álláskeresőknek lehetőségük van különböző témában előadásokon részt venni, melyek hasznos információkat közvetít az sikeres elhelyezkedéshez. Különböző szolgáltató által tartott mini tanácsadásokon keresztül segíti az álláskeresők elindulását problémájuk megoldásában.

3.    Álláskereső Kék Szám - 40/201-110 működtetése – Magyarországon egyedülálló információs telefonvonal működtetésével az álláskeresők tájékoztatása az általuk igénybe vehető szolgáltatásokról, s olyan hasznos információk, álláskeresési technikák átadása, mely előremozdítja az érintettek elhelyezkedését. 
A projekt elsődleges célja, hogy széles társadalmi rétegek ismerhessék meg azt a gondolatot, hogy a problémákhoz, nehézségekhez való pozitív hozzáállás, a megoldási folyamatban vállalt egyéni felelősség, annak megismerése, hogy a változások miként hatnak az egyénre, ezek tudatosítása sikeres stratégiák kialakítását teszik lehetővé úgy a magánéletben, mint a munkaerő-piacon jelentkező problémákban egyaránt.

A 2014 nyarától kezdődően az alábbi események zajlottak le a projekt életében:
I.    Projekt előkészítése (2014. július – szeptember)
Az Álláskeresői kék szám technikai, módszertani hátterének előkészítését, a protokoll kidolgozását követően beérkeztek az első hívások is az ország különböző területeiről. 
Elkészültek a módszertani háttéranyagok, melyek közül az Álláskeresői Kisokos felkerült az Ygen Központ weboldalára is, ahonnan ingyen letölthető. 
Megkezdődött a soproni iroda helyszínének előkészítése, a szakmai team toborzása és kiválasztása. 
Az Álláskeresők Napja rendezvénysorozat lebonyolításának ütemezése, helyszínek kijelölése, szakmai tartalom összeállítása.

II.    Nyitó Fesztivál - Szolnok: 
Sikeresen lezajlott a Program nyitófesztiválja Szolnokon, ahol ünnepélyes keretek között átadásra került a támogatás. 
Az érdeklődőket a Nyitó Fesztivál keretei között az Ygen Központ munkatársai játékos szórakoztató elemeken keresztül tájékoztatták a projekt nyújtotta lehetőségekről és álláskeresési, továbbá munkaerő–piaci információkat nyújtottak számukra. Az álláskeresőknek lehetőségük nyílt tanácsadók által tartott mini tanácsadásokon, próbainterjúkon részt venni. További részletek.


Kőbányai Iroda - Budapest

Sikeresen lezárult a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ, XVI. kerületi kirendeltségén regisztrált álláskeresők számára álláskeresési, pszichológiai és munkatanácsadás szolgáltatás nyújtása, valamint álláskeresési tréning tartása szolgáltatási program. A program lezárásával egy időben az Ygen Központ Kőbányai Irodája is bezárásra került.
A tanácsadások zöme 3-5 alkalmat vett igénybe a szolgáltatások során. Több ügyfél is igénybe vett öt szolgáltatási alkalomnál többet, ezeket az alkalmakat nem a pályázat terhére számoltuk el. Jól látszik, hogy az ügyfélszámok emelkedésével a tanácsadások hossza is növekedett, mivel szervezetünk korábbi projektjeiben is tapasztaltuk a hosszabb folyamatok hatékonyságát, ezért már a pályázat benyújtásakor a humánerőforrás igényt úgy terveztük, hogy legyen kapacitásunk ellátni ezeket a feladatokat is.
Összesen 31 álláskeresési technikák oktatása csoportfoglalkozást tartottunk 465 fő részvételével, illetve 300 fő egyéni tanácsadása zárult le, a projekt keretein belül 900 tanácsadási alkalmat tartottunk.

 

 

Videó