Az Ökumenikus Segélyszervezet Felügyelőbizottságának a 2017. évi közgyűlésen felolvasott jelentése

Dátum: 
2017. május 31.

Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójáról, Lehel Lászlóról   a médiában a közelmúltban megjelent információkkal kapcsolatban a MÖSZ Felügyelőbizottsága az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg:
Lehel László döntését, mely szerint 1983-tól együttműködött a kommunista rendszer titkosszolgálatával, elhibázottnak tartjuk.  Lehel László elnök-igazgató az ügy tisztázása érdekében átmenetileg felfüggesztette elnök-igazgatói tevékenységét, a nyilvánosság előtt részletesen beszámolt beszervezésének körülményeiről és megkövette azokat, akiknek sérelmet és csalódást okozott. Egyúttal vállalta, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának vizsgálatában közreműködik.

A kialakult helyzetet a Felügyelőbizottság a jogszabályokban meghatározott jogkörének megfelelően áttekintette. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet létrejötte, 25 éves eredményes tevékenysége, nagyívű fejlődése, valamint hazai- és nemzetközi sikerei jelentős részben Lehel László személyes tevékenységének köszönhetők. Ennek alapján - és figyelembe véve az alapítók, a hazai és nemzetközi társadalmi kapcsolati kör, a vállalati támogatók, továbbá a munkatársak Lehel László személye iránt kifejezett bizalmát - a Felügyelőbizottság a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a 2017. május 15-én lezajlott ülésén egyhangúlag felkérte az elnök-igazgatót, hogy a Segélyszervezet törvényes működésének biztosítása érdekében vonja vissza tevékenységének felfüggesztését és térjen vissza elnök-igazgatói feladatainak ellátásához. Ez 2017. május 15-én megtörtént.
Ezzel a döntésével a Felügyelő Bizottság hozzá kíván járulni a szervezet eddig végzett  tevékenységének a folytatásához.