Eredményesen ért véget a foglalkoztatási program az Ökumenikus Segélyszervezet több intézményében

Dátum: 
2015. május 28.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban sikeres pályázatot nyújtott be a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével" című pályázati felhívására. A program a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint a civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói kapacitások megerősítését célozta meg. A pályázat keretében a létszámukat bővítő non-profit szervezetek új, fiatal, elsősorban pályakezdő munkanélküliek alkalmazásához kaphattak bértámogatást.

A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0137 „Foglalkoztatási program a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnél” program keretében 3 helyszínen (Gyula, Miskolc, Kastélyosdombó) 5 fő fiatal munkanélkülit foglalkoztatott teljes munkaidőben a szervezet. A 12 hónapos támogatott időszak után a Segélyszervezet három hónapig továbbfoglalkoztatja a fiatalokat. A programba olyan munkanélküli fiatalok jelentkezhettek, akik
•    25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be; 
•    A bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesültek; 
•    Munkaerő-piaci programban nem vettek részt; 
•    Nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést, vagy középfokú, illetve felsőfokú végzettség esetén a projektbe való bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban. 

A program teljes időszaka alatt a szervezet egy támogató mentort is alkalmazott, aki a fiatalok beilleszkedését segítette, illetve munkavégzésüket folyamatosan támogatta. A pályázatban foglaltakat az Ökumenikus Segélyszervezet 2014. március 1. és 2015. március 31. közötti időszakban valósította meg. A támogatás mértéke: 17.939.277 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás volt. A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projektek

  • A program a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint a civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói kapacitások megerősítését célozta meg. A pályázat keretében a létszámukat bővítő non-profit szervezetek fiatal munkanélküliek alkalmazásához kaphattak bértámogatást.
Intézmények: