Közös célok, közös felelősségvállalás, közös értékek

Dátum: 
2019. november 12.

Rövid beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet XI. Partneri Találkozójáról

Az idei évben is a MüPa üvegterme adott otthont az Ökumenikus Segélyszervezet vállalati partneri találkozójának, ahol a hagyományoknak megfelelően Kovács Koko István jószolgálati nagykövet köszöntötte az egybegyűlteket és kérte fel Lehel László elnök-igazgatót beszámolójának megtartására. A Segélyszervezet vezetője a közös célok, közös felelősségvállalás és a közös értékek mentén foglalta össze a segélyszervezet tevékenységét, azon belül is kiemelve két fő területet: a gyermekek támogatását, és a családok segítését, melyek ma már elképzelhetetlenek lennének a vállalati partnerek támogató együttműködése nélkül.

Az elnök-igazgató hangsúlyozta: a gyerekek támogatásakor különösen nagy hangsúly van a hátrányok kialakulásának megelőzésén, illetve a felzárkózás elősegítésén. Van olyan partner, aki ezt a körülmények jobbá tételével, van, aki táborok támogatásával, van, aki eszközökkel vagy éppen plusz fejlesztő szakemberek bérének fedezésével segíti. Az adományozóknak és a vállalati partnereknek köszönhetően az alapellátáson túl a Segélyszervezet ma már olyan egyedülálló szolgáltatásokat is tud kínálni közösségi pontjain, mint a sószoba, okos tanterem, ovisport pályák, tánc vagy színjátszás.

Ahogy a gyermekek támogatását, úgy a családok segítését is a hosszú távú gondolkodás határozza meg, fókuszban pedig továbbra is az esélyteremtés, a szegénységből való kitörés, illetve az önálló életvitel kialakításának elősegítése áll. Ma már ez a szemlélet a kastélyosdombói modellprogramon túl mutat, és a segélyszervezet valamennyi központjának munkáját meghatározza.

Lehel László röviden a Segélyszervezet nemzetközi munkájára is kitért. Elmondta, hogy a szervezet nemzetközi elismertsége tovább nőtt, főleg az Irakban, nemzetközi kötelékben végzett nagyszabású segélyprogramoknak köszönhetően. Az elmúlt év fontos mérföldkő volt a kormányzattal való együttműködésben is a nemzetközi tevékenységben a Hungary Helps Ügynökség megalakulásának, illetve stratégiai partnerré válásának köszönhetően. 

A közös célokat követően a közös felelősségvállalás kapcsán kiemelte, hogy a Segélyszervezet fontos feladata a társadalmi szolidaritás erősítése, melyben szintén nagy erőt jelent a vállalatokkal való szoros együttműködés. Az adománygyűjtés mellett sokat tehetünk közösen az önkéntesség kultúrájának erősítéséért és fontos közös ügyeink vannak a szemléletformálás területén is olyan témákban mint pl. a kapcsolati erőszak vagy a játékfüggőség elleni küzdelem.

Közös értékek közül a szervezet legfontosabb alapértékét, az átláthatóságot emelte ki, de hangsúlyozta a minden intézmény működését átható fenntarthatóságra való törekvést és a folyamatos szervezetfejlesztést is. 
Végül az elnök-igazgató köszönetet mondott a stratégiai partnereken túl a jószolgálati nagyköveteknek, hiszen, mint emlékeztetett: Lévai Anikó asszony immár két évtizede, míg Kovács Koko István 15 éve elkötelezett és aktív részese a közösségnek. Köszönetet mondott azoknak a jelenlévő ismert önkénteseknek is, akik szintén évek óta segítenek, hogy a Segélyszervezet üzenete minél többekhez eljusson.

A beszámoló után Lakatos György hegedűművész adott elő két gyönyörű Bach művet, majd Lévai Anikó jószolgálati nagykövet pohárköszöntője következett. Anikó asszony kiemelte, hogy a közös célok, felelősség és értékek mellett az is fontos egy közösségben, hogy a közös munka során folyamatosan tudunk tanulni egymástól. Egyben ő is megköszönte az idei együttműködést és bíztatta a partnereket, hogy maradjanak a közösség részei, a Segélyszervezet támogatói 2020-ban is!

A pezsgős koccintást követően, a korábbi évekhez hasonlóan a személyes találkozásoké és a kötetlen beszélgetéseké volt a főszerep.