Segítség a változáshoz

Dátum: 
2014. szeptember 18.

Újszerű eszközök és egyedi megoldások a hazai szociális ellátó rendszerben

Jelentős eredményeket ért el az Ökumenikus Segélyszervezet 
Két éve indított TANDEM Fejlesztési Alap programja 

A szociális munka  új útjairól és jógyakorlatairól szervezett országos konferenciát az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. A mintegy 200 szociális szakember részvételével zajló tanácskozás fő apropóját a Segélyszervezet 2015 februárjáig tartó TANDEM program tapasztalatainak összegzése adta. A VELUX Alapítványok támogatásával zajló 500 millió forint értékű program keretében az ország minden pontjáról pályázhattak a civil szervezetek társadalmi felzárkózást illetve gyermekfejlesztést célzó programjaikkal. A pályázati támogatásból megvalósult fejlesztésekben eddig 2230 hátrányos helyzetű felnőtt és 3000 hátrányos helyzetű gyermek vett részt. Ezen modellek jógyakorlatait, illetve a Tandem program keretében a Segélyszervezetnél zajló gyermekfejlesztési projektek tapasztalatait osztották meg a szakemberek egymással a József Attila Művelődési Központban szervezett eseményen. A rendezvény délelőttjének két 15 perces kisfilm adott keretet, melyek színes és tartalmas formában adtak átfogó képet a nagyszabású hazai szociális projekt megvalósításáról. A jelenlévőket Lévai Anikó az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lehel László a szervezet elnök-igazgatója, valamint Jens-Jorgen Pedersen, a VELUX Alapítványok programvezetője köszöntötte. 

A tanácskozást megnyitva Lévai Anikó beszédében kiemelte, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet egyik legfontosabb értéke a megújulásra való képesség, az új utak keresése és a hatékonyságra való törekvés. Szükség es és példaértékű ez az erény, mert az élet minden területén is élethosszig tartó tanulásra és az új körülményekhez, társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásra van szükség, hogy választ tudjunk adni a kihívásokra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat pedig ne feneketlen zsákba öntsük, hanem valódi fenntartható változásokat érjünk el vele. Példaként a kastélyosdombói reintegrációs programot emelte ki a jószolgálati nagykövet, ahol éppen ezekben a napokban költöznek önálló ingatlanba az eddig a szociális ellátó rendszerben élő családok. Lehel László elnök-igazgató köszöntőjében a TANDEM Program egyik fontos eredményére, a projekt tapasztalatait összegző kiadványra hívta fel a figyelmet, mely konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szociális ellátórendszer hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tételének érdekében.   

A délelőtt gerincét adó előadást Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár tartotta ’Változások a hazai szociálpolitikában’ címmel, mely a Segélyszervezet programjához kapcsolódóan az új szociálpolitikai irányvonalak megerősödésének szükségességéről szólt. Az államtitkár kiemelte: a szociális terület legfontosabb erőforrását a szekemberek tudása illetve tapasztalati jelentik, ezért a kormányzat az elkövetkező időszakban még nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a szakma képviselőinek megbecsülésére, a velük folytatott folyamatos párbeszédre.
A konferencia a TANDEM Programban résztvevő szakemberek előadásaival és szekcióbeszélgetésekkel folytatódott tovább. Ennek keretében több, az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alapból támogatást nyert civil szervezet számolt be munkájuk eredményéről, illetve az új módszerek és megközelítések még jobb megismerése érdekben cseréltek tapasztalatot a jelenlévő szervezetek képviselői, munkatársai. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója ’Új eszközök kipróbálása a szociális munkában’ című előadásában kiemelte, hogy időszerű változtatásokat véghezvinni a szociális munkában és az ehhez a területhez kapcsolódó oktatásban is. A jelenlévő társadalmi problémák új kompetenciákat igényelnek a szociális szakemberektől. Sokkal jobban össze kell kapcsolni a szociális ellátó rendszereket a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is. Rácsok Balázs hangsúlyozta, hogy óriási szerepe van a gyerekekkel és családokkal való munkában a motivációnak. Fontos, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket ahol a nehéz helyzetben lévők motiváltak maradnak helyzetük rendezésében.      

A konferencia szekcióbeszélgetései a gyermekfejlesztés új irányai, a motiváció szerepe a szociális munkában, a „védett” foglalkoztatás lehetősége intézményi keretek között, munkaerő-piaci illetve a szociális gazdasági típusú szolgáltatások új módszerei témájában folytatódtak. A konferencia idején a nyertes pályázók közül többen be is mutatták azokat a termékeket, melyeket a TANDEM Fejlesztési Alap által támogatott projektekben készítettek.

***

A TANDEM projektről  
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012 márciusában, a dán VELUX Alapítványoktól elnyert pályázati forrásból indította el TANDEM (Támogatás-Alap-Növekedés-Döntés-Együttműködés-Munka) programot, melynek két fő tevékenységi köre van. 

(I.) Egyrészt hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat segítő egyházi illetve civil szervezeteket támogat mikrotámogatási pályázati rendszerben. A mikrotámogatási pályázati rendszer keretében a projekt futamideje alatt 3 körben összesen 250.000.000 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatás került kiosztásra hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek számára, országosan mintegy 36 helyszínen. A TANDEM Fejlesztési Alapnak köszönhetően 72 sikeres mikroprojekt nyert 2-4 millió forint összegű támogatást helyi családfejlesztési, önellátást elősegítő illetve modernizációs ártalmak kezelésére felkészítő prevenciós projektek megvalósítására. 

Új módszerek és új megközelítési módok
A TANDEM Fejlesztési Alap pályázati kiírásai a hazai szociális ellátást megújító terveket, célkitűzéseket fogalmazott meg a pályázók számára. 
A gyermekfejlesztésben kipróbált új módszerekre és eszközökre példa a művészetterápiás foglalkozások, fejlesztőpedagógusok alkalmazása, drámapedagógia, kortárssegítés vagy éppen a modernizációs ártalmakra felkészítő komplex prevenciós programok. A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci fejlesztésére olyan kombinált megoldási javaslatok váltak hangsúlyossá többek között, mint a munkaerő-piaci tanácsadás, a próbainterjúk, életpályatervek készítése, a digitális kompetencia-fejlesztés, a mentorok biztosítása az álláskeresési folyamatban, az önismeret-fejlesztés vagy éppen a próbamunka biztosítása. Az önellátást elősegítő tevékenységek beindítása pedig például egy a háztájira épülő tésztaüzem kialakítása egy családok átmeneti otthonában, állattartásra és sajtkészítésre alapuló gazdálkodás megvalósítása, valamint közös földterületen történő zöldség-, és gyümölcstermesztés szolgált jó példával.
A TANDEM projekt több mint két éves tapasztalatai alapján az Ökumenikus Segélyszervezet olyan megközelítési módok beépítését javasolja a hazai pályáztatási rendszerek kialakításába, mely többek között a kapacitásfejlesztésre fókuszál (helyszíni tanácsadás, plusz szakember, mentor biztosítása adott projektek számára, kapacitásfejlesztő napok szervezése, plusz eszközök finanszírozása), folyamatos elérhetőséget biztosít, komplex eszköztárat használ, rugalmas, tartja a pontos határidőket és támogató jellegű monitoringot végez.

(II.) A TANDEM program második fő tevékenységi körében saját fenntartású miskolci, orosházi, szolnoki központjaiban való szolgáltatások továbbfejlesztése történt meg mintegy 148 millió forintból. Az átmeneti otthonokban folytatott munka során tapasztaltuk, hogy a célcsoport társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése érdekében újszerű megközelítések, modellek alkalmazására van szükség. A szolgáltatások nyújtásában jól nyomon követhetőek azon alapelvek melyet a Segélyszervezet szociális munkáját jellemzi: egyén felelősségének kihangsúlyozása, a partnerség biztosítása, a segítségnyújtás bizonyos feltételekhez kötött hozzáférése, valamint a szolgáltatások kialakítása úgy, hogy az empowerment a program folyamatában biztosított legyen. Az új szolgáltatások 3 területre fókuszálnak.

A gyermekek fejlesztését többek között tankönyv és taneszköz támogatással, szakemberhez való eljutási támogatással, élelmiszer- és utazási támogatással, terápiával és tanácsadással valamint pályaorientációs szolgáltatásokkal kívánja elérni a Segélyszervezet. Krízis intervenciós szolgáltatás rezsi- és élelmiszertámogatással, utazási költségtérítéssel és szociális, valamint információs tanácsadással segít a rászorulókat. A munkaerő-piaci szolgáltatás elhelyezkedést elősegítő tréningekkel, személyiségfejlesztéssel kombinált álláskeresési (egyéni és csoportos munkatanácsadás, pszichológiai, jogi) tanácsadással, képzési támogatással, az elhelyezkedéstől az első jövedelem megszerzéséig tartó élelmiszer- és rezsitámogatással, vagy éppen a munkába járás, illetve a munkaruha megvásárlásának támogatásával segíti a hátrányos körülmények között élőket.

Az átmeneti otthonokban megvalósuló programelemben 2014. június 30-ig 897 gyermek vett részt összesen a három helyszínen és a hatásvizsgálatok 90 %-ban mutattak ki javulást az iskolai vagy óvodai hozzáállás tekintetében a bevezetett szolgáltatások segítségével. A krízisintervenciós szolgáltatásokban, három helyszínen eddig összesen 581 felnőtt vett részt, és az esetek 96 %-ában a krízishelyzet megoldódott a szolgáltatások segítségével. A munkaerő-piaci szolgáltatásokba 2014. június 30-ig 446 felnőttet vont be az Ökumenikus Segélyszervezet és az esetek  87 %-ban a javult az ügyfél munkaerő-piaci pozíciója a szolgáltatások segítségével. A szolgáltatásba bevont ügyfelek 45,5 %-a tudott elhelyezkedni a munkaerő-piacon, beleértve ebbe a közfoglalkoztatásba bekerült klienseket is.

A projekt kiemelkedő eredménye, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások továbbfejlesztéseként 2014 márciusában a miskolci családok átmeneti otthonához kapcsolódva egy önálló munkaerő-piaci tanácsadó iroda is létrejött. Másrészt pedig, egy speciális munkaerő-piaci integrációs modellként, a szociális ellátórendszerben rendelkezésre álló eszközök bővítése és egy új szemléletbeli megközelítés alapján a szolnoki családok átmeneti otthonában egy varroda-programot indíthatott el az Ökumenikus Segélyszervezet.

Videó

Projektek

  • A 2014. február 11-én nyilvánosságra hozott harmadik kiírásra a modernizációs veszélyekre felkészítő, célzott prevenciós programokat kidolgozó, gyermekfejlesztéssel foglalkozó nonprofit szervezetek és egyházak jelentkezését várjuk.