Újfajta esélyteremtés az utcán élő emberek társadalmi integrációjára

Dátum: 
2015. november 18.

Uniós forrásból segítette a rászorulók tartós munkavállalását, önálló lakhatás és életvitel kialakítását az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulán

Az Ökumenikus Segélyszervezet 20 hónapos szociális és fejlesztési projektet valósított meg Gyulán „TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0004: ESÉLY – Az utcán élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése” címmel 2014. március 1. és 2015. október 31. között. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt fő célja az volt, hogy egy komplex fejlesztő program szolgáltatásain keresztül segítse elő a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének és foglalkoztathatóságának lehetőségét. A több elemből álló tevékenység oly módon kívánta mindezt elérni, hogy eközben a hajléktalanok cél eléréséhez szükséges készségeit is fejleszti egyidejűleg. A programba 17 fő, az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központjának szálláshelyein, valamint a Gyulán és térségében közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyeken élő 18 és 65 év közötti fedél nélküliek kerültek be. Alapvető cél volt, hogy azok is igénybe vegyék az intézmény szolgáltatásait, akik az utcán, különféle, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségekben élnek. A Segélyszervezet célja volt elérni azt is, hogy a programba bevontak képessé váljanak a tartós munkavállalásra, az önálló lakhatásra és az önálló életvitelre, melyet többek között a szociális munkások által nyújtott folyamatos támogatás biztosításával tudott elérni. A programban részt vevő hajléktalanok számára személyre szabott fejlesztési terv készült, így egyéni igényekhez mérten célzott foglalkozásokon keresztül történhetett a fejlesztés. 

A résztvevők önálló életvitelt segítő csoportos foglalkozásokon vettek részt, ahol segítséget kaptak az életükben történő változások kezeléséhez, albérletkereséshez, felkészüléshez a költözésre, számlák és közüzemi díjak kezeléséhez, a pénzkezeléshez és a jövedelem beosztásához, valamint a banki szolgáltatások használatához. Az elmélet mellett a gyakorlatban is nyújtott támogatást a program, mely például a lakhatási lehetőségek felkutatásában illetve az albérleti díj fizetésének támogatásában jelent meg. A programba bevontak közül 15 fő fejlesztése valósult meg sikeresen, a személyre szabott, előzetesen elkészített fejlesztési tervek szerint. Ugyanennyien kerültek önálló lakhatási körülmények közé, melynek költségeit a programból támogatta a Segélyszervezet. A résztvevők komplex munkaerő-piaci felkészítő csoportfoglalkozáson is szerezhettek ismereteket az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, valamint egyénre szabott álláskeresési tanácsadásban is részesültek. Négyen OKJ-s tanfolyamot végeztek, vagyonőr ill. szociális gondozó és ápoló képesítéssel közülük ketten már el is helyezkedtek.

A készség és képességfejlesztés mellett szabadidős programokban és egészségmegőrző programokban vettek részt a program kedvezményezettjei. A projekt része volt egy speciálisan összeállított komplex orvosi szűrővizsgálat is. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai rendszeresen szerveztek sport- és kulturális programokat, buszos kirándulásokat és közösségi programokat a résztvevők számára a társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében.  Ugyanakkor a régióban dolgozó, hajléktalanokat segítő szakemberek számára két alkalommal szervezett szakmai műhely megrendezését is lehetővé tette a program.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Gyulai kistérségben számos segítő tevékenységet végez, amelyek közül a városi hajléktalan ellátást 2001. januártól ellátási szerződés keretében vette át az önkormányzattól. A feladatellátás 2007 januárjában a Gyulai kistérség teljes területére kibővült, 2011. májustól pedig Újkígyós és Szabadkígyós települések területével nőtt tovább. A Segélyszervezet ennek köszönhetően széleskörű rálátással rendelkezik a térség hajléktalan ellátással kapcsolatban felmerülő igényekre. Ezekre a kérdésekre reagálva a hajléktalanok számára fenntartott intézményének szolgáltatásainak komplex fejlesztése, az ellátottak társadalmi re-integrációjának, illetve foglalkoztatásának, tovább az önálló lakhatásának elősegítése érdekében fejti ki tevékenységét. Jelen projekt sikeres megvalósítása során kialakuló komplex támogatási rendszer hatékonyan járult hozzá az Ökumenikus Segélyszervezet szolgáltatásfejlesztési elképzeléseihez, rövid és hosszú távú céljaihoz.

Partnerek

Projektek

Intézmények: