Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest

Családok Átmeneti Otthona

Alapítás éve: 
2012
Intézmény email cím: 

Kiknek segítünk?

Otthonunkban anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtunk menedéket. Intézményünk az ország egész területéről fogadja a bántalmazott nőket, gyermekeket.


Hogyan segítünk? 

Célunk, hogy a bántalmazás következtében kialakult krízishelyzet mihamarabbi megoldásában segítsük a hozzánk fordulókat. Szakembereink egyaránt közreműködnek a bántalmazás miatt kialakult traumák feldolgozásában és bántalmazottak jogi ügyeinek kezelésében, előmozdításában. Munkatáraink segítenek a továbblépési lehetőségek feltérképezésében, a legjobb megoldás megtalálásában. 

Menedékházunkban teljes körű ellátást nyújtunk az ellátottaknak, amely magában foglalja a lakhatás, étkeztetés, tisztasági és tisztálkodási eszközök biztosítását is. Munkatársaink gondoskodnak arról, hogy a gyermekek minél hamarabb újra bekapcsolódhassanak az oktatási rendszerbe, és nyugodt, biztonságos légkörben tölthessék el mindennapjaikat. Ennek érdekében szabadidős tevékenységeket, korrepetálást, illetve különféle csoportfoglalkozásokat szervezünk. 


Tevékenység

- Átmeneti elhelyezés
- Krízishelyzetbe került családok gyermekeinek gondozásához, neveléséhez szükséges feltételek biztosítása
- Szociális ügyintézés
- Krízisintervenciós szolgáltatások 
- Pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás
- Egyéni- és csoportterápiák 
- Szemléletformáló és közösségi programok szervezése
- Jogi tanácsadás


A számok tükrében 

Intézményünk befogadó képessége 29 fő. A központ 2013-ban több mint 80 bántalmazás miatt elmenekült család ellátását biztosította.

Hírek

Folytatódik az együttműködés az AVON és a Segélyszervezet között: a cég 12 millió forinttal járul hozzá a Titkos Menedékház eszközrendszerének bővítéséhez, valamint egy prevenciós programhoz.
A Lennon Ono Grant for Peace díjjal járó 25.000 dollárt a kapcsolati erőszak elől menekülők támogatására fogják fordítani.
Az AVON anyagi és terméktámogatással is segíti a segélyszervezet által üzemeltetett Titkos Menedékházat, amely a kapcsolati erőszak áldozatai számára nyújt segítséget.