Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó

Családok Átmeneti Otthona

Alapítás éve: 
2013

Kiknek segítünk?

Otthonunkban anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtunk menedéket. Az ország egész területéről fogadjuk a kiskorú gyermekeket nevelő szülőket. A családok átmeneti otthonában egy szociális gazdasággal kombinált reintegrációs program zajlik. 


Kik vehetnek részt a reintegrációs programban?

Speciálisan a projektben olyan családokat várunk, akik fizikálisan, lelkileg, szellemileg alkalmasak a mezőgazdasági munka elvégzésére. Kedvelik a falusi életmódot, szeretik, és szívesen végzik a háztáji gazdaság (állattartás, növénytermesztés) munkafolyamatait.


Hogyan segítünk? 

Az itt töltött maximum egy + fél év alatt a szülő(k) és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre.
Intézményünk egy olyan speciális programot megvalósító családok átmeneti otthona, amelynek célja, hogy a családok egyéni krízishelyzetének enyhítésén túl felkészítse a családokat az önálló életvitelre. Ezt segíti a Segélyszervezet által kidolgozott módszer, amely lényege, hogy a családok bekapcsolódnak az intézmény területén kialakított háztáji gazdaságban végezhető tevékenységekbe, így képessé válnak arra, hogy a kiköltözésük után önellátó családi gazdálkodást kezdjenek el, vagy mezőgazdasági jellegű munkát vállaljanak. Ennek érdekében munkatársaink elméleti és gyakorlati gazdasági képzésekkel, tréningekkel, , folyamatos mentorálassal segítik a résztvevő családokat.

A fejlesztési programot sikeresen elvégző, háztáji gazdaság körüli teendők ellátására alkalmas családoknak lehetőséget adunk arra, hogy önálló családi házba költözzenek a térségben, ahol a tanultak alapján, de továbbra is szakemberek segítsége mellett kialakíthatják saját háztáji gazdaságukatés bekapcsolódhatnak a projekt által kialakított gazdálkodási rendszer munkafolyamataiba. 
Emellett fontos kiemelni, a gyermekfejlesztő programjainkat, melyek segítségével a nálunk lakó, a már kiköltözött és más környéken lakó gyermekeknek nyújtunk hatékony segítséget, képességeik fejlesztéséhez, felzárkózáshoz, a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez.


Tevékenység

- Átmeneti lakhatás biztosítása családok számára 
- Háztáji gazdálkodásra való elméleti és gyakorlati felkészítés
- Családok mentorálása 
- Gyerekfejlesztő programok lebonyolítása, 
- Családok önálló életvitelre való felkészítése
- Térségben üresen álló ingatlanok megvásárlásával kiléptető lakások biztosítása a családok számára  
- A térség fejlesztésének elősegítése
- Szociális szövetkezet működésének elősegítése

Hírek

A növénytermesztés, állattenyésztés és sajtkészítés mellett újabb különleges mezőgazdasági projekt kínál bevételi lehetőséget rászoruló családok számára a Somogy megyei településen és a kistérségben.
A Segélyszervezet és a HEINEKEN olyan modellt valósít meg Kastélyosdombón, amely hozzájárul a termesztésben résztvevő hátrányos helyzetű családok megélhetéséhez. 
A 2020-ig tartó, a szervezet kastélyosdombói, miskolci, debreceni és vizsolyi régiókbeli szerepvállalását érintő program indítása egy alapkőletételhez kapcsolódott.