Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza

Családok Átmeneti Otthona

Alapítás éve: 
2002
Intézmény email cím: 

Kiknek segítünk?

Otthonunkban anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtunk menedéket. Az ország egész területéről fogadjuk a kiskorú gyermekeket nevelő szülőket. 


Hogyan segítünk? 

Az intézményünkben töltött maximum egy + fél év alatt a szülő(k) és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre. Tapasztalt szakembereink a család helyzetét feltérképezve, velük szorosan együttműködve nyújtanak személyre szabott segítséget. 
Célunk, hogy az átmenetileg otthonunkban élő családokat a nálunk töltött idő alatt képessé tegyük arra, hogy nehézségeiket, problémáikat önállóan megoldják, és elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben. 

A fenti célok érdekében lakóink átfogó támogatásban részesülnek intézményünkbe érkezésüktől új, önálló életvitelük kialakításáig. A biztonságos lakhatáson túl munkatársaink többek között a gyermekeknek nyújtott fejlesztő programokkal, iskolán kívüli felzárkózást elősegítő és közösségi programokkal segítenek. A szülőknek életvezetési, munkaerő-piaci, jogi, illetve pszichológiai tanácsadást biztosítunk. Mindez azt szolgálja, hogy a család megerősödjön, és a lelki sérülések negatív hatásai csökkenjenek. 

Indokolt esetben az intézmény elhagyása után is gondoskodunk a korábbi lakók elhelyezéséről, támogatásáról. Úgynevezett kiléptető házakat is üzemeltetünk, amelyeket több egyéb szolgáltatással együtt pályázat útján vehetnek igénybe a kérelmezők, hiánypótló segítséget kapva az önálló élet megteremtéséhez.


Tevékenység

- Átmeneti elhelyezés, lakhatás biztosítása
- Krízishelyzetbe került családok gyermekeinek gondozásához, neveléséhez szükséges feltételek biztosítása
- Szociális ügyintézés
- Pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás
- Munkaerő-piaci szolgáltatások: tréningek, képzések
- Egyéni és csoportterápiák 
- Közösségi szabadidős programok biztosítása
- Jogi tanácsadás
- Krízisambulancia: gyors segítségnyújtás a városban élő rászorulóknak


A számok tükrében 

Intézményünk befogadó képessége 40 fő. Egy évben átlagosan 20 család, azaz mintegy 100 gyermek és 30 szülő részére biztosítjuk az ideiglenes elhelyezést.

Hírek

38 millió forint gyűlt össze az idei tanév utolsó napjával lezárult Felhőtlen gyermekkor elnevezésű figyelemfelhívó és adománygyűjtő kampány során.
Folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. prevenciós programja.
Május 11-én nyitották meg azt a különleges képzőművészeti kiállítást, melyre a Játék határokkal szerencsejáték-függőségi prevenciós modellprogramja keretében került sor.