Nemzetközi tevékenység - 2015

Határokon átívelő szolidaritás: humanitárius segítségnyújtás és nemzetközi fejlesztés

2015-ben is több válságövezetben nyújtottunk segítséget: a Balkánon, Nepálban és Ukrajnában. A humanitárius programok mellett befejeződött két jelentős nemzetközi fejlesztési projektünk Belaruszban, illetve Kambodzsában. Ezenfelül folytatódtak projektjeink Kárpátalján és Erdélyben, valamint Afganisztánban is.


Nemzetközi fejlesztés

Afganisztán: 2015-ben 56.340 embernek összesen 1.178 tonna élelmiszert osztotunkt ki Észak-Afganisztán Sar-I-Pul és Balkh tartomány 8 kerületében. Az élelmiszereket elsősorban „food for work” – azaz élelmet a munkáért és „asset creation” program keretében kapták meg a kedvezményezettek. Az „asset creation” típusú program legfontosabb jellemzője, hogy az élelmiszertámogatásért a családok olyan munkálatokat végeznek, melyekkel a saját hosszabb távú megélhetésükhöz járulnak hozzá, illetve a helyi közösségek számára fontos és hasznos feladatokat látnak el. A programok során több tízezer pisztácia csemetét ültettek el, árvízvédelmi műtárgyakat és víztározókat építettek, gombatermesztő program indult el, valamint utakat újítottak fel. A program „school feeding” elnevezésű elemének keretében iskolásoknak adtunk át több tonna élelmiszert, így ösztönözve az iskolába járást. A projektek összértéke 2015-ben meghaladta a 400 millió forintot. 

Takhari földrengés károsultjainak megsegítése: az észak-afganisztáni Badakhshan tartomány Jurm kerületében volt annak a 7,7 erősségű földrengésnek az epicentruma, amely 2015. október 26-án rázta meg az országot. A természeti katasztrófa által leginkább érintett tartományok: Takhar, Badakhshan, Nuristan és Nangarhar voltak. Mazar-i-sharif-i irodánkon keresztül segítettük a katasztrófa sújtotta területen élő lakosságot. Az 1 millió forint értékű segélyszállítmány október-november folyamán Takhar tartományba jutott el, melyből összesen 210 fő részesült és 2,4 tonna alapvető élelmiszert (cukor, tészta, olaj, liszt, rizs), valamint takarókat osztottunk ki.

Afganisztánban egész évben intenzív koordinációs és szakmai munkát végeztünk, a mazar-i sharif-i irodánk működésének keretében. 2015-ben az ENSZ Világélelmezési Program (WFP) kabuli irodájával 6 projekt végrehajtására írtunk alá megállapodást, mely lehetőséget biztosított további élelmezési programok végrehajtására, emellett humanitárius segítséget nyújtottunk a takhari földrengés áldozatainak is. A három tartományban végrehajtott projektek előkészítési és végrehajtási időszakában 89 fő helyi munkatárs tevékenységét irányítottuk.

Belarusz Köztársaság: 2015 októberében belarusz partnerszervezetünkkel, az ortodox hátterű Interchurch Mission Christian Social Service-szel befejeztük az Európai Unió által támogatott kétéves fejlesztési programot, amelynek célja a belarusz börtönviseltek szabadulásuk utáni társadalmi reintegrációjának elősegítése volt.
A projekt záró konferenciájára 2015 szeptemberében Minszkben került sor. A rendezvényen a Segélyszervezet vezetőjén és jószolgálati nagykövetén kívül részt vett az Európai Unió delegációjának vezetője Andrea Wiktorin nagykövetasszony és Magyarország nagykövete Sziklavári Vilmos is.
A három megyében - Vityebszkben, Grodnoban, Gomelben – zajló program hangsúlyos eleme a reintegrációs modellprogram volt. A szociális munkásoktól 203 korábbi elítélt személyre szabott tanácsadást, 1 618 volt fogvatartott pedig tájékoztatást kapott a munkavállalással kapcsolatban. Közülük 46 fő ideiglenesen bekapcsolódhatott a gyógynövénytermesztéssel, méhészettel és virágtermesztéssel kapcsolatos munkába, illetve 8 volt fogvatartott hosszú távú munkaszerződést kapott. 
A munkát biztosító kolostorok szociális és lelki támogatással is hozzájárultak a rászorulók rehabilitációjához, akik aztán segítséget kaptak a programtól független állás megszerzésében is.

Erdély/Románia: 2015-ben is folytattuk az erdélyi iskolások tanévkezdésének támogatását, melynek során 150 kisiskolás részesült iskolakezdési taneszköz támogatásban.
A taneszköz adományt a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány Diakóniai Központja által működtetett Pici Ház Utcagyerek Missziós ház és Lídia Otthon lakói, illetve az alapítvány által támogatott marosvásárhelyi Meseházikó Napközi, Dorcas Gyermekotthon, a nagysármási Református Kollégium tanulói, valamint Marosvásárhely vagy környékén élő nagycsaládok kapták.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben természetbeni adománnyal is támogattuk a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány intézményeit és a látókörükben élő 170 maros megyei sokgyermekes családot, akiket az év folyamán az Alapítvány rendszeresen látogat (1 000 fő, 470 gyermek). A segélyszállítmány Budapestről indítottuk Marosvásárhelyre, melynek tartalma négy tonna tartósélelmiszer és gyümölcs, valamint tisztítószer volt. A karácsonyi adományosztás keretében 4 db céges felajánlásból származó hűtőgépet is eljuttattunk Erdélybe, melyeket a magyarlapádi szórványkollégiumnak és a Lazarenum Alapítvány Lídia Otthonának adtunk át.

Kambodzsa: 2014-ben ezelőtt indítottuk el fejlesztési programunkat Kambodzsában, melynek keretében megújult és új funkciót kapott az 1980-as években magyar támogatással épült egykori árvaház egy kiválasztott egysége. A Kandal tartomány Bakou településén 2015-ben befejezett 53,5 millió forint értékű munkát a Külgazdasági és Külügyminisztérium 48,3 millió forinttal támogatta.

Az épület felújítását követően az új intézménybe kerülők alapvető ellátásával párhuzamosan olyan fejlesztő és integrációs tevékenységek bevezetésére is sor kerülhet, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a szegénység csökkentéséhez és az intézményből kikerülők társadalmi integrációjához. A kambodzsai elöljárók 2015-ös magyarországi tanulmányútján szerzett tapasztalatoknak – elsősorban a Segélyszervezet kastélyosdombói modellprogramja szakmai bemutatásának – alapján olyan mezőgazdasági és képzési programelemeket vesznek át, melyek hozzájárulhatnak a Központ fenntartásához. 

Kárpátalja/Ukrajna: A kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulásának elősegítése érdekében 2015 szeptemberében egy új programot indítottunk el, melynek célja a versenyképes magyar nyelvű szakmunkásképzés biztosítása a magyar többségű Beregszász járásban, amely támogatja a hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok sikeres társadalmi és munkaerőpiaci integrációját, szülőföldön maradását A program keretében 4 akkreditált szakma oktatása zajlik majd: szociális munkás, számviteli adatrögzítő, illetve burkoló, szárazépítő (gipszkarton szerelő). 2015-ben elkezdődött a képzések akkreditációjának előkészítése, az oktatók felkutatása, az oktatási helyszínek kialakítása, illetve a résztvevők toborzása.

Az elmúlt években több segélyprogramot hajtottunk végre Ukrajnában, amely során nyilvánvalóvá vált a civil együttműködés, illetve a civil-kormányzati együttműködés fejlesztésének szükségessége, a katasztrófahelyzetekre való felkészülés és annak kezelésével kapcsolatban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium társfinanszírozásával megvalósult újabb, 2015 második félévében lebonyolított programunk célja így az volt, hogy a humanitárius segélyezéssel, illetve katasztrófahelyzet kezeléssel kapcsolatos magyarországi és a Nyugat-Ukrajnában a Segélyszervezet által meghonosított tapasztalatokat az ország keleti- és déli régióiban is megismertessük és átadjuk. A program novemberben egy magyarországi tanulmányúttal folytatódott. A kapacitásépítő programot 2015. november 23-án egész napos eseménnyel zártuk. A zárókonferencia célja az volt, hogy az ukrajnai civil és állami szereplők részére bemutassuk a humanitárius segélyezés területén szerzett magyarországi és európai uniós tapasztalatokat. A program során folyamatos tanácsadást biztosítottunk az ukrajnai partnereinknek a humanitárius segélyezés témájában, illetve elkészítettünk egy adatbázist, mely tartalmazza azon civil és állami szereplőket, melyek katasztrófahelyzetben érintettek a katasztrófa elhárításban és humanitárius segélyezésben. 

A komplex humanitárius segélyprogramok végrehajtása mellett folyamatosan részt vettünk az ukrán válsághelyzettel kapcsolatos nemzetközi koordinációban is, mely során tárgyalásokat folytatottunk ENSZ szervezetekkel, rész vettünk a koordinációs és szektoriális üléseken, valamint egész Ukrajnára kiterjedő partneri hálózatot építettünk ki a későbbi programok végrehajtása érdekében.


Humanitárius segítségnyújtás

Bosznia-Hercegovina: A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 106 millió forint értékű megelőző jellegű árvízvédelmi munkát végeztünk el Szarajevó Novi Grad városrészében. A város szélén található Lepenica patak völgye végében lévő kommunális hulladéklerakó alól kifolyó patak erősen szennyezett, többek között nehézfémekkel. A háború után engedély nélkül felhúzott házak között futó vízfolyás szennyezi a talajt, az erősebb esőzések alkalmával a kiáradó víz elönti a házakat és kerteket. A program során 405 méter hosszan 2 méter széles 2,5 méter mély betonmedret alakítottunk ki, amely megvédi a talajt és az ott élők egészségét, valamint ingatlanjaikat az árvíz által kimosott szennyvíz okozta károktól.

Kárpátalja/Ukrajna: 2015-ben is folytattuk az ukrajnai háborús krízis következtében kialakult helyzet miatt belső menekültté váló csoportok, a harcok által sújtott területeken élők, valamint a háborús helyzet nyomán kialakult gazdasági válság károsultjainak támogatását. A munkálatok irányítását a budapesti központi iroda mellett a Segélyszervezet beregszászi és dnyipropetrovszki irodái végezték. 
2015 folyamán a genfi székhelyű ACT Alliance Ukrajnában dolgozó tagszervezeteként két projekt keretében hajtottunk végre humanitárius programot. A segélyprogramok gyakorlatilag Ukrajna összes olyan területét lefedték, ahol jelentős számú belső menekült (IDP) él, illetve a programok további célcsoportjai voltak azok, akik a konfliktus övezetben élnek. A kedvezményezettek így Ukrajna 10 régiójában (Kárpátalja, Ivano Frankivszk, Lemberg, Herszon, Kijev, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Zaporizzsja) részesültek különböző támogatásban. A programok sikeres végrehajtása érdekében Beregszászon működő irodánk mellett Dnyipropetrovszkban és Kijevben is nyitottunk egy-egy programirodát.
2015 folyamán több mint 20 ezer közvetlen kedvezményezettet (elsősorban belső menekültek és konfliktus területeken élő nagycsaládosok, egyedülálló idősek, munkanélküliek, fogyatékkal élők) segítettünk a fenti programok keretében.

Kárpátalján az ukrajnai gazdasági válság és a hriveny árfolyamának összeomlása miatt nehéz helyzetbe került idős (elsősorban egyedülállóak) emberek (183 fő) részére alapvető élelmiszereket tartalmazó egységcsomagokat adtunk át március folyamán. Az idősek mellett azon elsősorban magyar családoknak is segítséget nyújtottunk, ahol a családfenntartó katonaként szolgál, szolgált (10 család). 2015. április folyamán újabb 300, főként egyedülálló idős részesült higiéniás csomag és élelmiszercsomag támogatásban. 2015. május végén és június elején 3000 rászoruló részére osztottunk ki segélycsomagokat Beregszászon, Kijevben, és Dnyipropetrovszkban. A program során 996 élelmiszercsomag és 996 higiéniás csomag átadása történt meg a három megyében. Kijevben (150 családnak) és Kelet-Ukrajnában (380 családnak) elsősorban olyan belső menekült nagycsaládosoknak juttattunk el élelmiszer egységcsomagokat, akik eddig semmilyen támogatásban nem részesültek. Kárpátalján az év további részében az ukrajnai gazdasági válság és a hriveny árfolyam-összeomlása miatt nehéz helyzetbe került idős (elsősorban egyedülálló) emberek (265 fő) részére alapvető élelmiszert tartalmazó egységcsomagokat adtunk át. 

A Kárpátalján végrehajtott humanitárius programok 2015-ben kiegészültek egy egymástól függetlenül, de időben párhuzamosan a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata által kiadott felhívásokra beérkezett adományokból indított étkeztetést támogató programmal. A kezdeményezésre érkezett felajánlásokból kárpátaljai oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetését, valamint nehéz körülmények között élő, elsősorban időseket, rászoruló sokgyermekes nagycsaládokat támogattunk élelmiszer és higiéniás adománnyal. 

A korábbi évekhez hasonlóan az iskolakezdést megelőzően 114 hátrányos helyzetű beregszászi kisiskolás vehetett át tanszercsomagokat. A hideg idő beköszöntével téli tüzelő osztásba kezdtünk, melynek első szakaszában, 2015 októberében 100 beregszászi család kapott egyenként 5 mázsa biobrikettet. Az Országos Adventi adománygyűjtésünk keretében 126 Beregszászon és környékén nehéz körülmények között élő gyermek kapott ajándékcsomagot. A csomagok átadása közös „adventi várakozás” és játszóház keretében került sor.

Nepál: A 2015. április 25-én bekövetkezett, hatalmas pusztítást végző nepáli földrengés után rögtön adománygyűjtést hirdetettünk a károsultak megsegítésére. A mintegy 120 szervezetet tömörítő genfi központú ACT Alliance egyetlen magyar tagjaként a nemzetközi szövetség helyszínen zajló humanitárius programját támogattuk a katasztrófát követően. 

A gyorssegélyezési szakasz keretében Katmanduban és több érintett településen folyamatosan élelmiszerrel, ivóvízzel, ruhával és takaróval látták el a helyszínen dolgozó partnerszervezetek munkatársai a károsultakat. Az újjáépítési, rehabilitációs segélyezési szakasz során az általunk is támogatott program az oktatásra fókuszált: 250 ideiglenes iskolaépületet húztak fel Nepál Lalitpur és Bhaktapur tartományában.

Szerbia: A 2014 májusában bekövetkezett nyugat-balkáni áradások, földcsuszamlások hatalmas, halálos áldozatokat is követelő pusztítást végeztek a térség országaiban. Családok ezrei vesztették el otthonukat, életük munkáját. Az elsők között érkezett a természeti csapást elszenvedett szerbiai, bosznia-hercegovinai és horvátországi területekre és a helyszínen azonnal humanitárius segítséget nyújtottunk a károsultaknak. Saját segélyakcióink mellett - egyedüli magyar szervezetként - egy több mint 700 ezer dollár összértékű nemzetközi program (ACT Alliance SRB141 Appeal) végrehajtásában is aktívan vettünk részt. Az árvízi pusztítás által súlyosan érintett Obrenovac és Lazarevac városokban, illetve a közigazgatásilag hozzájuk tartozó településeken 44 (mintegy 220 fő) hátrányos helyzetű családot támogatottunk lakóingatlanaik helyreállításában. A segítségnyújtás részben építőanyagok biztosításával, részben az ingatlanok felújításával, részben pedig technikai segítségnyújtással valósult meg.

A magánházak felújítása mellett az árvíz okozta károk helyreállítására irányuló humanitárius segélyakció keretében orvosi eszközökkel támogattuk a szintén jelentős károkat elszenvedett és közel 25 ezer fő aktív egészségügyi ellátását biztosító loznicai városi kórházat is.