Nemzetközi tevékenység, humanitárius segítségnyújtás - 2016

2016-ban két nagyobb válságövezetben is segítséget nyújtottunk: Észak-Irakban és Ukrajnában. A humanitárius programok mellett befejeződött egy jelentős nemzetközi fejlesztési projektünk a Balkánon. Két nagyobb természeti katasztrófa után is segítséget nyújtottunk Haitin, illetve Olaszországban. Ezenfelül folytatódtak projektjeink Kárpátalján és Erdélyben, valamint Afganisztánban is.


Nemzetközi fejlesztés

Afganisztán: Afganisztánban a World Food Program keretében végrehajtott programok minden korábbinál nagyobb mértékben folytatódtak, olyan módszerek alkalmazásával, amelyeket magyar szervezetek még nem használtak a nemzetközi segélyezés és fejlesztés területén. Ilyenek voltak például az „élelmiszer-osztás infrastruktúra helyreállításért cserébe”, valamint az úgynevezett „e-voucher” segélyezési módszer bevezetése a programok végrehajtásában.

Az országban a Segélyszervezet egész évben intenzív koordinációs és szakmai munkát végzett, a mazar-i sharif-i irodája működésének keretében. 2016-ban a Segélyszervezet az ENSZ Világélelmezési Program (WFP) kabuli irodájával 3 projekt végrehajtására írt alá megállapodást, mely lehetőséget biztosított további élelmezési programok végrehajtására. A Segélyszervezet 2016-ban 39770 embernek összesen 1751,8 tonna élelmiszert osztott ki Észak-Afganisztán Sar-I-Pul, Samangan és Balkh tartomány 8 kerületében. Az élelmiszereket elsősorban „food for work” – azaz élelmet a munkáért és „asset creation” program keretében kapták meg a kedvezményezettek. Az „asset creation” típusú program legfontosabb jellemzője, hogy az élelmiszertámogatásért a családok olyan munkálatokat végeznek, melyekkel a saját hosszabb távú megélhetésükhöz járulnak hozzá, illetve a helyi közösségek számára fontos és hasznos feladatokat látnak el. A programok során a Segélyszervezet vízelvezető csatornákat, árvízvédelmi gátakat épített, több mint 300 kilométer utat újított fel, iskola körüli falat épített fel, öntözőcsatornákat tisztított ki, több tízezer tő facsemetét gondozott, 1439 háztartási kiskertet alakított ki.

A projektek összértéke 2016-ben meghaladta a 365 millió forintot. A Segélyszervezet Mazar-I-Sharifban működő irodája a programok végrehajtása során 82 fő helyi munkatársat alkalmazott.


Bosznia-Hercegovina: A Segélyszervezet a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 110 millió forint értékű megelőző jellegű árvízvédelmi munkát végzett Szarajevó Novi Grad városrészében. A város szélén található Lepenica patak völgye végében lévő kommunális hulladéklerakó alól kifolyó patak erősen szennyezett, többek között nehézfémekkel. 
A háború után engedély nélkül felhúzott házak között futó vízfolyás szennyezi a talajt, az erősebb esőzések alkalmával a kiáradó víz elönti a házakat és kerteket. A program során 405 méter hosszan 2 méter széles 2,5 méter mély betonmedret alakított ki a Segélyszervezet, amely megvédi a talajt és az ott élők egészségét, valamint ingatlanjaikat az árvíz által kimosott szennyvíz okozta károktól.
A kivitelezési munkálatok még 2015-ben kezdődtek el és 2016. március 31 készült el a teljes szakasz. A Tettye Forrásház Zrt. pedig a Segélyszervezet megbízásából kidolgozott egy árvízvédelmi fejlesztési javaslatot is a területre vonatkozóan. Az önkormányzat a projekthez kapcsolódóan tereprendezési tervet is készített, amelyet saját forrásból finanszírozott. Ezek közé tartozott többek között egy híd megemelése és kiszélesítése, valamint az érintett útszakaszokon járda kialakítása is biztonságosabbá téve ezzel az építési terület mellett lévő iskolába járó gyerekek közlekedését. Ezek a munkálatok 2016 első félévében fejeződtek be.


Erdély (Románia): 2016-ban is folytattuk az erdélyi iskolások tanévkezdésének támogatását, melynek során 150 kisiskolás részesült iskolakezdési taneszköz támogatásban.
A taneszköz adományt a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány Diakóniai Központja által működtetett Pici Ház Utcagyerek Missziós ház és Lídia Otthon lakói, illetve az alapítvány által támogatott marosvásárhelyi Meseházikó Napközi, Dorcas Gyermekotthon, a nagysármási Református Kollégium tanulói, valamint Marosvásárhely vagy környékén élő nagycsaládok kapták.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban természetbeni adománnyal is támogattuk a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány intézményeit és a látókörükben élő 170 maros megyei sokgyermekes családot, akiket az év folyamán az Alapítvány rendszeresen látogat (1 000 fő, 470 gyermek). A segélyszállítmány Budapestről indítottuk Marosvásárhelyre, melynek tartalma négy tonna tartósélelmiszer és gyümölcs, valamint tisztítószer volt. A karácsonyi adomány fél évre biztosította a 26 fős napközi otthonos gyermekotthon, a 24 fős árvaház és az 52 fős idősek otthona tartósélelmiszer és tisztítószer ellátását. A közel 3 millió forint értékű adomány részeként ezúttal társas- és fejlesztő játékokat is kaptak az árvaházban élő gyermekek. Az idősek otthona lakói pedig könyveket kaptak karácsonyi ajándékként az ünnepeket megelőző napokban.


Kárpátalja (Ukrajna): A kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulásának elősegítése érdekében a Segélyszervezet 2015 végén egy új programot indított el, melynek célja a versenyképes magyar nyelvű szakmunkásképzés biztosítása a magyar többségű Beregszász járásban, amely támogatja a hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok sikeres társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, szülőföldön maradását. A program keretében 4 akkreditált szakma oktatása zajlik majd: szociális munkás, számviteli adatrögzítő, illetve burkoló, szárazépítő (gipszkarton szerelő). 2016-ban lezajlott a képzések akkreditációjának előkészítése, az oktatók felkutatása, az oktatási helyszínek kialakítása, illetve a résztvevők toborzása. Az első képzés 2016 decemberében kezdődött meg. A képzések 2017 végéig zajlanak, s a program révén 30, hátrányos helyzetű fiatal munkanélküli fogja majd 2016 végéig elvégezni a szociális munkás, illetve számviteli adatrögzítő tanfolyamokat, valamint 30 hátrányos helyzetű fiatal szerez majd burkoló vagy szárazépítő (gipszkartonozó) képesítést.

Hátrányos helyzetű, krízis helyzetben élő gyermekek fejlesztése Beregszászban
2016-os évben folytatódott a svéd World Childhood Foundation támogatásával az a program, amely krízis helyzetben élő gyermekek mentális, fizikai egészségének és iskolai felzárkóztatásának javításárára irányul. A programban részt vevő 80 gyerek sport és természetvédelem, rajz, kiskukta, fotózás és informatika szakkörökben, önismereti és készségfejlesztő csoportokban vehetnek részt az 5-9. osztályos tanulók.

Integrált oktatás
2016-ban szintén a Childhood alapítvány támogatásával folytatódott annak a programnak a végrehajtása, melynek célja az integrált oktatás (Complex Instruction Program) módszereinek beépítése a gyermekek iskolai oktatásába. A program végrehajtása a Makkosjánosi Középiskola (Beregszászi járás) együttműködésével valósul meg. A program általános célkitűzése, hogy az integrált oktatás módszerei beépüljenek az iskola képzési folyamatába lehetővé téve a különböző szociális helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekek számára a sikeres tanulást.

Oktatás, szakképzés
2016 decemberében 14 beregszászi és a járás falvaiban élő munkanélküli kezdte meg tanulmányait a Perspektíva Oktatóközpontban az Ukrán Oktatási Minisztérium által akkreditált szociális munkás képzésen.

Közösségfejlesztés
2016. október 1-én második alkalommal került megrendezésre a Beregszászi Jótékonysági Félmaraton. A rendezvényen közel 400 fő vett részt, főként helyi lakosok, diákok, de érkeztek futók Ukrajna más megyéiből, Magyarországról, sőt az Amerikai Békehadtest önkéntesei is részt vettek a versenyen. 


Humanitárius segítségnyújtás

2016-ban sor kerülhetett a Segélyszervezetnek az ECHO-val (Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága) korábban megkötött keret megállapodásának megújítására, amely keret megállapodással a Segélyszervezet egyedüli magyar szervezetként rendelkezik.

Észak-Irak: 2016-ban a Segélyszervezet megnyithatta humanitárius képviseletét Erbilben, Iraki Kurdisztán területén azzal a céllal, hogy belső menekülteket és menekülteket támogasson és az Európába irányuló migrációs válság gyökereinek kezeléséhez hozzájáruljon.  A Segélyszervezet állandó jelenléte lehetővé teszi a nemzetközi koordinációban való rendszeres részvételt, és az intenzív forrásszerzést.

Magyarország humanitárius és nemzetközi fejlesztési tevékenységének bővítése érdekében a Segélyszervezet 2016. június 1-től megnyitotta Erbilben humanitárius és fejlesztési programokkal foglalkozó irodáját. Az irodanyitás célja a Szíriából menekülők, valamint a belső menekültek segítése. Emellett pedig a kurd fegyveres erők által felszabadított területekre történő visszatelepülés elősegítése, valamint az Európára nehezedő migrációs nyomás csökkentése a helyszíni segítségnyújtás által. A Segélyszervezet többek között a helyi hatóságokkal, illetve az ACT Alliance helyi partnerével a CAPNI-vel (Christian Aid Programme in Iraq), illetve az LWF-el (Lutheran World Federation) működik együtt.

A Segélyszervezet erbili tevékenysége során olyan projekteket valósít meg, amely a humanitárius segítségnyújtás mellett a helyben maradás elősegítésére, a rehabilitációs tevékenység biztosítására, valamint a válság után a lakosság alkalmazkodóképességének megerősítésére irányul. 2016 szeptemberében Shkafte falu közelében a szervezet és a CAPNI közös szervezésében zajlott segélyosztás, mely során 50 jezidi család jutott több hónapra elegendő tartós élelmiszerekhez és higiéniás eszközökhöz. Emellett a Lutheran World Federation-nel (LWF) közösen a Segélyszervezet munkatársa több helyszínen vett részt humanitárius segélyosztásban, többek között Sheikan-ban (itt 600 család kapott egy hónapra elegendő élelmiszer csomagot), valamint Dawdiya camp-ben (itt 700 család kapott WASH csomagot). A Segélyszervezet munkatársa az osztások mellett a dokumentálásban vett részt, megismerkedett a partnerszervezet gyakorlatával és a táborokban élők szükségleteivel.


Haiti: 2016 októberében ötös erősségű trópusi ciklon, a Matthew hurrikán pusztított a Karib-térségben és Észak-Amerika keleti partvidékén. Haitin október 3-án és 4-én közel ötszáz ember meghalt a 230 km/h sebességű szélvihar okozta károk és az hurrikán nyomában keletkezett vihardagály és árvíz miatt. 
Nemzetközi összefogás keretében, adománygyűjtéssel segített az Ökumenikus Segélyszervezet Haitin. A hurrikán pusztítása következtében több mint 60 000 embert telepítettek ki, akiknek az ellátását az ACT Alliance nemzetközi ernyőszervezet tagjai is segítették. A genfi székhelyű világszervezet egyedüli magyar tagjaként a Segélyszervezet a helyszínen már jelenlévő brit humanitárius partnerszervezet, a Christian Aid munkáját segítette. A beérkező adományokból a Segélyszervezet a súlyos károkat szenvedett területeken élők ellátását és lakhatási feltételeinek helyreállítását támogatta a Christian Aid-del együttműködve.


Magyarország: 2016. június 21-én Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tizenhárom településén keletkeztek komoly károk jégverés (sokszor tyúktojás nagyságú) következtében. A vihar és jégeső a térségben 999 házat rongált meg, valamint károk keletkeztek közintézményekben, önkormányzati ingatlanokban is.

Az érintett települések lakóival és vezetőivel folytatott egyeztetések alapján a Segélyszervezet a 6-18 éves korú gyermekek iskolakezdésének támogatásával nyújtott segítséget. Ezáltal a gyermekeket nevelő károsultak az iskolakezdés kiadásait a károk elhárítására fordíthatták. A tanszercsomagok átadása két iskolában történt meg szeptember 1-én a 410 érintett gyermek részére.


Olaszország: A 2016. augusztus 24-én bekövetkezett közép-olaszországi földrengést, amely a Richter-skálán 6,2-es erősségű volt, további mintegy 150 utórengés követte. A földrengés következtében legalább 291-en meghaltak, 388-an megsérültek és százas nagyságrendű volt az eltűntek száma is. Az Ökumenikus Segélyszervezet lehetőséget kívánt teremteni a magyar lakosság szolidaritásának kifejezésére és adománygyűjtéssel csatlakozott a nemzetközi segélyszervezeti összefogáshoz. A beérkező adományokból a szervezet a földrengés sújtotta közép-olaszországi területeken élő károsultak lakhatási feltételeinek helyreállítását támogatta nemzetközi partnereivel együttműködve.


Szerbia: A 2014 májusában bekövetkezett nyugat-balkáni áradások, földcsuszamlások hatalmas, halálos áldozatokat is követelő pusztítást végeztek a térség országaiban. Családok ezrei vesztették el otthonukat, életük munkáját. Az elsők között érkezett a természeti csapást elszenvedett szerbiai, bosznia-hercegovinai és horvátországi területekre és a helyszínen azonnal humanitárius segítséget nyújtott a Segélyszervezet a károsultaknak. Saját segélyakciói mellett - egyedüli magyar szervezetként - egy több mint 700 ezer dollár összértékű nemzetközi program végrehajtásában is aktívan részt vett. Az árvízi pusztítás által súlyosan érintett Obrenovac és Lazarevac városokban, illetve a közigazgatásilag hozzájuk tartozó településeken 44 (mintegy 220 fő) hátrányos helyzetű családot támogatott lakóingatlanaik helyreállításában. A segítségnyújtás részben építőanyagok biztosításával, részben az ingatlanok felújításával, részben pedig technikai segítségnyújtással valósult meg. A kivitelezési munkálatok 2016. március 31-ig befejeződtek. 
A magánházak felújítása mellett az árvíz okozta károk helyreállítására irányuló humanitárius segélyakció keretében a Segélyszervezet orvosi eszközökkel támogatta a szintén jelentős károkat elszenvedett és közel 25 ezer fő aktív egészségügyi ellátását biztosító loznicai városi kórházat is. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2016-ban új helyszínként Délvidéken is elkezdte segítő munkáját. Karácsony alkalmával helyi partnerszervezetével (EHO) közösen ajándékcsomagot vitt 200 Újvidék környékén élő utcagyerek számára. Az adomány édességet, ivólevet, színezőt, és színes ceruzát tartalmazott.

Ukrajna: A Segélyszervezet 2016-ban is folytatta az ukrajnai háborús krízis következtében kialakult helyzet miatt belső menekültté váló csoportok, a harcok által sújtott területeken élők, valamint a háborús helyzet nyomán kialakult gazdasági válság károsultjainak támogatását. A munkálatok irányítását a budapesti központi iroda mellett a Segélyszervezet beregszászi és dnyipropetrovszki irodái végezték. 

Ukrajnában a kelet-ukrajnai harcok miatt 2014-ben egy belső menekült hullám hagyta el az ország keleti régióját. 2016 végére a belső menekültek száma Ukrajnában meghaladta az 1,6 milliót, a harcokban pedig közel tízezren vesztették életüket a konfliktus kitörése óta. A Segélyszervezet nemzetközi felkérésre már 2014-től több helyszínen is bekapcsolódott a belső menekültek és a harcok által sújtott térségekben élők ellátásába. A Segélyszervezet 2016 folyamán a genfi székhelyű ACT Alliance Ukrajnában dolgozó tagszervezeteként két projekt keretében hajtott végre humanitárius programot. A segélyprogramok gyakorlatilag Ukrajna összes olyan területét lefedték, ahol jelentős számú belső menekült él, illetve a programok további célcsoportjai voltak azok, akik a konfliktus övezetben élnek. 2016-ban a Segélyszervezet Ukrajna alábbi 8 megyéjében nyújtott segítséget a belső menekülteknek és a háború által sújtott területeken élőknek: Kijev, Kárpátalja, Kharkiv, Dnyipropetrovszk, Luhanszk, Donyeck, Herszon, Zaporizsja. A két program során összesen 30 994 belső menekült, illetve háború által érintett területeken élő embert támogatott különböző formában a Segélyszervezet.

Kárpátalja: 2016 januárjában a rendkívüli hidegre való tekintettel Beregszászon a rászorulóknak téli melegődt hoztak létre a városban műkbödő segélyszervezetek. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2000 kg biobrikettel támogatta a melegedő működését. Februárban 120 krízishelyzetben lévő beregszászi családot támogatott a Segélyszervezet élelmiszercsomagokkal, valamint 97 család között összesen 40 tonnányi (családonként 412 kg) biobrikettel. 

A szervezet évek óta támogatja tanszercsomaggal a hátrányos helyzetű beregszászi iskolásokat. Az akció keretében szeptember elején 70 hátrányos helyzetű 5-11. osztályos beregszászi iskolás vehette át az egységes tanszercsomagokat a Segélyszervezet beregszászi munkatársaitól. A tanszercsomagokban egy évre elegendő füzet, toll és ceruza, körzőkészlet, rajzlapok, ellenőrzők, térképek, filctollak és festékek, voltak. Mindemellett egy tornazsákot is kaptak a rászoruló gyerekek.

A Segélyszervezet Országos Adventi adománygyűjtésének keretében összesen 740 nehéz körülmények között élő beregszászi és környékén élő gyermek és egyedülálló nyugdíjas kapott ajándék és/vagy élelmiszercsomagot. A szervezet gyermekprogramjaiban részt vevő gyerekek ajándék-, édesség- és élelmiszercsomagot kaptak. Mindemellett a beregszászi és a beregszászi járási falvakban élő egyedülálló nyugdíjasoknak élelmiszercsomagokat juttatott el a Segélyszervezet.