Nemzetközi tevékenység, humanitárius segítségnyújtás - 2017

2017-ben is több válságövezetben nyújtott segítséget a Segélyszervezet: Észak-Irakban újabb helyi irodát nyitott, Kelet-Ukrajnában folytatta korábban megkezdett programjait. Folytatódtak humanitárius és fejlesztési programjai Kárpátalján, Erdélyben, valamint Afganisztánban is.


Nemzetközi fejlesztés

Afganisztán

Afganisztánban folytatódtak a World Food Program keretében végrehajtott programok.

Afganisztánban az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben intenzív koordinációs és szakmai munkát végzett a mazar-i-sharif-i irodájának vezetésével. 2017-ben a Segélyszervezet az ENSZ Világélelmezési Program (WFP) kabuli irodájával 3 projekt végrehajtására írt alá megállapodást, melyek lehetőséget biztosítottak további élelmezési programok végrehajtására. A Segélyszervezet 2017-ben összesen 17.094 embernek nyújtott támogatást különböző formákban Afganisztánban.

2017. április és október között Balkh és Samangan tartományokban vízgyűjtő terület menedzsment, botanikus kertek kialakítása, valamint élelmiszersegély-osztás történt. A program során egyedülálló nők által vezetett háztartások élelmiszerrel való támogatása, erdősítés, botanikus kert létesítése a Balkh Egyetemen,  napelemmel működő vízszivattyú telepítése,  51.848 fa ültetése, 38.348 pisztácia fa ültetése, 308 ha erdősítése, 70 méteres védőfal építése, 12 ha botanikus kert létesítése, 11.300 méter földterasz létesítése és 13.300 méter földterasz kiásása, valamint 5 ha területen faiskola működtetése valósult meg.

A második program keretében 2017. júliustól decemberig szakmai képzéseket tartott a Segélyszervezet Mazar-i-Sharif régióban (Balkh tartomány), melyeken 714 nő szabászati és varrási ismereteket tanult, valamint 6 hónapon át havi 2.285 AFN jövedelemben részesült.

A harmadik program keretében 2017. október és december között élelmiszersegélyezési és oktatási tevékenység zajlott Khulm és Nahr-i-Shahi régiókban Balkh tartományban. A program keretében botanikus kert létesítése és fenntartása valósult meg a Balkh Egyetemen, valamint Khulm régió erdősítése a DAIL, UNDP, FAO szervezetekkel együttműködésben; teraszok kialakítása 20.000 m hosszan; 30.500 pisztácia fa metszése; 2 víztartály létesítése; 1 szolár vízpumpa létesítése; 2.500 pisztácia mag elültetése; továbbá erdőgazdálkodás 308 ha területen a meglévő ökoszisztéma megőrzését szem előtt tartva.


Észak-Irak

A Segélyszervezet 2016 júniusában a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megnyitotta képviseletét Iraki Kurdisztán területén, erbili székhellyel, melynek célja a menekültek támogatása humanitárius és fejlesztési programok végrehajtásával. A Segélyszervezet iraki munkáját, hivatalosan bejegyzett szervezetként (Iraki-Kurdisztáni Hatóság által elismert) és a nemzetközi segélyszervezeti közösség tagjaként (ACT Alliance) végzi.  A szervezet bagdadi regisztrációja folyamatban van, ebben a folyamatban Magyarország erbili konzulátusa segítséget nyújt a Segélyszervezet részére, közös cél a folyamat mielőbbi lezárása.

Az iraki tevékenységet a Segélyszervezet a magyarországi központi iroda felügyeletével, valamint a helyszínre delegált két magyar munkatárssal, helyi munkatársakkal, szakértőkkel, helyi partnerszervezetekkel együttműködve végzi.

A Segélyszervezet iraki tevékenységének legfőbb célja, hogy olyan komplex támogatási formákat biztosítson Iraki Kurdisztán – elsősorban a Ninive fennsík területén -, amellyel segíti és ösztönzi a kisebbségek, elsősorban keresztények visszatelepülését, helyben maradását. A Segélyszervezet munkájának alapvető célja továbbá, hogy az állandó helyszíni jelenlét eredményeként nemzetközi és hazai támogatási források bevonása megtörténjen. Ennek érdekében a munkatársak számos felmérést végeztek el a válság által érintett különböző helyszíneken és témakörökben, amelyekről részletes jelentések készülnek, ezeket a szervezet beépíti pályázati anyagaiba, beszámolóiba.

A 2017-es év második felének legfőbb prioritása az elkövetkező időszakban visszatérő családok támogatására való felkészülés volt. E tevékenység megalapozásául újabb közös program kidolgozását kezdték meg az ACT Fórum tagszervezetei, így a Segélyszervezet is. A program tervezett összértéke várhatóan 4-5 millió USD lesz. Minden szervezet egy szektor lefedésével vesz részt a programban, a közös programozás, a felmérések 2017. év végéig tartottak. A program várhatóan 2018 első felében indulhat el, amelynek során a Segélyszervezet higiéniás szerek osztását tervezi, és a város egyes kerületeinek megtisztítását tervezi Nyugat-Moszulban, ezen kívül „cash for work” módszerrel mezőgazdasági területek helyreállításában vesz majd részt Sinjarban.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2017-ben benyújtotta támogatási kérelmét a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az iraki válsághelyzettel kapcsolatban az „Észak-iraki belső menekültek és az őket ellátó közösségek megsegítése, valamint a menekültek visszatelepülésének elősegítése” érdekében. A támogatás elfogadásra került és októberben megkezdődött a program első szakaszának előkészítése és végrehajtása.
A program keretében a Segélyszervezet 2018-ban létrehozza Visszatelepülőket Támogató Központját a Ninive fennsík egyik településén, Bashiqában azzal a céllal, hogy a településre visszaköltöző családokat támogassa házaik felújításával, valamint az életük újraindításához szükséges támogatásokkal.

A teljes program során az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 30 magánház felújítása, 162 család részére téli tüzelőanyag biztosítása, hozzájárulás a helyi alapvető infrastruktúra rehabilitációjához, vízellátás rehabilitációja és újraindítása 2500 ember részére Alkosh-ban, oktatástámogatás - iskola felújítása 600 diák részére, menekültek, belső menekültek támogatása menekülttáborokban és azokon kívül, elsősorban élelmiszer, higiéniás és egyéb alapvető tárgyi eszközök biztosítása.


Ukrajna (Kárpátalja)​

A Segélyszervezet Beregszász városában tanoda típusú fejlesztőtevékenységet kezdett: 2017. november 15-től heti 5-5 órában élménypedagógus és fejlesztőpedagógus tartott foglalkozást a gyerekeknek, melynek révén szociális kompetenciáik fejlődtek, míg heti egy délutáni alkalommal angol nyelvi fejlesztés, heti két délután pedig matematika korrepetálás és fejlesztés történt.

Hátrányos helyzetű fiatalok számára, társadalmi beilleszkedést és munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő magyar nyelven történő szakképzéseket tartott 2017-ben a Segélyszervezet. Kárpátalján élő hátrányos helyzetű fiatalok anyanyelven történő oktatása valósulhatott meg, akik a munkaerőpiacon keresett szakmákat sajátíthattak el. Az akkreditált szociális munkás képzés még 2016. december 8. indult, az elméleti és gyakorlati oktatás 2017. augusztus 31-én fejeződött be, s 11 fő szerzett szociális munkás képesítést. Az akkreditált burkoló képzés keretén belül 2017. szeptember 4. - december 22. között 10 fő szerezte meg a burkoló képesítést.
A program révén a Segélyszervezet szoros együttműködést folytatott az érintett állami intézményekkel, így Beregszász Város Foglalkoztatási Hivatalával, a Megyei Módszertani Központtal és az Ukrán Oktatási Minisztériummal. A projekt közvetlenül hozzájárult a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradásához, az új szakmák oktatásának biztosításával bővült a Beregszászi járásban az anyanyelven történő szakmai oktatás.
A szakképzési program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg.


Humanitárius segítségnyújtás

Észak-Irak

A Segélyszervezet elsődleges célja, hogy tevékenységével, humanitárius és fejlesztési programjaival több szektoron átívelő, holisztikus támogatással biztosítsa és ösztönözze a belső menekültek, kisebbségek, elsősorban keresztény menekültek visszatelepülését, helyben maradását. A Segélyszervezet regisztrált humanitárius szervezetként működik Iraki-Kurdisztánban.

Az Ökumenikus Segélyszervezet az erbili humanitárius képviseletének megnyitása óta tagja az ACT Alliance genfi központú nemzetközi szövetsége Iraki Regionális Fórumának, a Fórum tagjaival szoros együttműködésben végzi humanitárius tevékenységét. 

A 2017-es év legnagyobb humanitárius akcióját az év júliusában hajtotta végre az Ökumenikus Segélyszervezet az iraki Bashika-Bahzaniban, Bartellában és Irak legnagyobb keresztény városában, Karakosban. A Moszultól észak-keletre található városokba a térség felszabadítása után folyamatosan tértek vissza a lakosok. A Segélyszervezet 546 visszatelepülő keresztény és jezidi családnak tartós élelmiszercsomagot osztott ki: Basikában 103, Bartellában 25, Karakosban pedig 418 család részesült élelmiszertámogatásban. Bartellában az Ökumenikus Segélyszervezet volt az első, amelyik megkezdte a visszatelepültek támogatását. Az általában ötfős családok számára összeállított csomagok rizst, olajat, cukrot és további tartósélelmiszereket tartalmaztak. Az adományt a Segélyszervezet helyi partnerszervezete, a CAPNI közreműködésével osztotta ki.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által támogatott program keretében októberben megvalósult az első segélyakció, amely során a Segélyszervezet a Moszultól északra fekvő Telskufban és a környező falvakban történt összecsapások miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő 600 család részére biztosított élelmiszert és takarót három helyszínen: Alqosh városában 400, míg Sharafyaba és Bandwayaba 100-100 család részesült a támogatásból. A menekülteket templomok és kolostorok csarnokaiban, többeket pedig üres lakókocsikban vagy házakban helyezték el mindaddig, amíg otthonaikba vissza nem térhetnek.


Ukrajna

Humanitárius segítségnyújtás Kárpátalján
2017 őszén a Megyei Jogú Városok Szövetsége felhívására a Segélyszervezet programtervet nyújtott be határon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai magyarok támogatására: humanitárius segítségnyújtás keretén belül élelmiszer, higiéniacsomagok és téli tüzelő osztás, iskolakezdési támogatás biztosítása a cél. A Segélyszervezet a humanitárius segítségnyújtás során összesen 673 kezdeményezettet ért el és 1.346 élelmiszer illetve higiéniacsomagot osztott ki 41 településen 2017. december 6. és december 22. között. A segélycsomagok kiosztásába a Segélyszervezet munkatársai mellé bekapcsolódtak helyi szociális munkások is, akik közvetlen kapcsolattal rendelkeznek minden rászoruló családhoz, elsősorban idős emberekhez. A téli hideg beálltával a Segélyszervezet már idejekorán az első téli tüzelő támogatáshoz 100 tonna brikett beszerzését indította el 2017 decemberében, hogy azt 200 rászoruló háztartás számára ossza szét 2018. január 20 és február 8. között.

A határon túli adományozás része a Segélyszervezet augusztusban indított tanévkezdési segélyakciójának, mely összesen 1.000 gyermek beiskolázásának támogatását tűzte ki célul. A beérkezett adományokból a Segélyszervezet egységcsomagokkal vagy személyre szabott tanulási támogatással segíti azon családokat, akiknek nagy gondot jelent gyermekeik beiskolázása. 2018-ban Beregszászon és környékén 70 rászoruló kisiskolás kapott 10.000 Ft értékű tanszercsomagot.

Ukrán válság - humanitárius segítségnyújtás belső menekülteknek az ACT Alliance szövetség megbízásából
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2017-ben is folytatta az ukrajnai háborús krízis következtében kialakult helyzet miatt belső menekültté váló csoportok, a harcok által sújtott területeken élők, valamint a háborús helyzet nyomán kialakult gazdasági válság károsultjainak támogatását. Ukrajnában a kelet-ukrajnai harcok miatt 2014-ben egy belső menekült hullám hagyta el az ország keleti régióját. 2017-ben sem csökkent a belső menekültek száma Ukrajnában, ami még mindig meghaladja az 1,6 milliót, a harcokban pedig közel tízezren vesztették életüket a konfliktus kitörése óta.

A Segélyszervezet 2017 folyamán a genfi székhelyű ACT Alliance Ukrajnában dolgozó tagszervezeteként az UKR161 és UKR171 programok keretében hajtott végre segélyprogramot, amelyek gyakorlatilag Ukrajna összes olyan területét lefedték, ahol jelentős számú belső menekült (IDP) él, illetve a programok további célcsoportjai voltak azok, akik a konfliktus övezetben élnek. 2017-ben a Segélyszervezet Ukrajna három megyéjében nyújtott segítséget a belső menekülteknek és a háború által sújtott területeken élőknek: Donyeck, Herszon, Zaporizsja.

Az ACT UKR 161 elnevezésű program során összesen 18 120 rászorulónak nyújtott támogatást a Segélyszervezet: élelmiszersegély; higiéniás csomagok kiosztása; 2 év kor alatti gyermek számára higiéniás csomagok osztása; időskorúaknak és rászoruló nők számára pszicho-szociális segítség nyújtása; tüzelő támogatás egyedülálló idősek számára.

Az RRF–2017 elnevezésű program célja a 2017 elején Észak-Kelet Ukrajnában bekövetkezett különlegesen hideg időjárás miatt krízisbe került családok számára téli tüzelő támogatás nyújtása. A program keretében összesen 235 rászoruló háztartás 464 fő kedvezményezettje kapott háztartásonként 0,54 tonna szenet; összesen 127.605 tonna szén kiosztása valósult meg.

Az ACT UKR 171 program keretében összesen 100 család 542 kedvezményezettje részére osztott a Segélyszervezet élelmiszer és higiénia csomagokat Kelet-Ukrajnában, Donyeck és Zaporizsja megyékben.


Magyarország

Rendkívüli téli időjárás okozta károk
A rendkívüli téli időjárás után tavasszal a Segélyszervezet ötszázezer forint egyszeri, egyösszegű adománnyal támogatta a Filadelfia Evangélikus Egyházközség tulajdonában álló 1000 m2 alapterületű 4 szekciós fóliasátor helyreállítását, amely a rendkívül nagy mennyiségű hó súlya alatt összedőlt. A fóliasátor rászoruló hátrányos helyzetű romák felzárkózásának elősegítése érdekében épült fel évekkel ezelőtt, számos korábbi munkanélküli romának munkalehetőséget teremtve. A fóliasátrak helyreállítása a nyár elejére elkészült.

Viharkárok
2017. június 21-én Borsod-Abaúj-Zemplén megye, szerencsi járásában található Megyaszó településén okozott súlyos károkat a rendkívül súlyos pusztító jégverés. A vihar és a jégeső a település 762 lakóházából 545 házat rongált meg valamilyen mértékben. További károk keletkeztek közintézményekben, önkormányzati ingatlanokban is. A halmozottan hátrányos helyzetű térségben élő károsultak számára ingatlanaik helyreállítása rendkívüli terhet jelentett, sokan csak kölcsönökből tudták finanszírozni a költségeket. A Segélyszervezet a megsérült palatetős házak tulajdonosainak egy kiválasztott csoportját támogatta a rendelkezésre álló források korlátozott mértéke miatt. A kedvezményezettek között sokgyermekes (minimum 4 gyermek) családok, ápolásra szoruló fogyatékos gyermek és/vagy idős beteg családtagot gondozó családok, illetve egyedülálló, beteg nyugdíjasok voltak, akiknek a háza súlyosan megrongálódott (legalább a teljes tetőfelület 75%-a) és a tetőfedő anyaga síkpala volt.

A projektet a Segélyszervezet saját forrásból, valamint a Vodafone Humanitárius Alap támogatásából finanszírozta. Emellett a Segélyszervezet egy alkalommal egy tűzkárosult csángó család új lakóhelyiségének kialakítását támogatta építőanyaggal, több mint 300 ezer forint értékben. A Segélyszervezet minden esetben a károsultakkal, a helyi önkormányzattal és az építési szakértőkkel konzultálva döntött a támogatás mértékéről, és ellenőrizte a támogatásban megítélt anyagok felhasználását.


Erdély

Tanszerosztás Marosvásárhelyen és környékén
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2017-ben is tovább folytatta az erdélyi iskolások tanévkezdésének támogatását, melynek során 70 általános iskolás valamint 80 középiskolás és egyetemista marosvásárhelyi diák részesült iskolakezdési tanszertámogatásban.

A taneszköz adományt a Segélyszervezet partnerszervezete, a marosvásárhelyi Lazarénum Alapítvány Diakóniai Központja által működtetett Pici Ház Utcagyerek Missziós ház és Lídia Otthon lakói, illetve az alapítvány által támogatott marosvásárhelyi Gecse Dániel Alapítvány, valamint Marosvásárhely vagy környékén élő nagycsaládok gyermekei kapták. A tanszercsomagok összeállítása a helyi tanárok szakmai közreműködésével történt. Az adományok megfelelő szétosztását és a kedvezményezettekhez való eljuttatását a Segélyszervezet önkéntesei és a pedagógusok végezték.

Karácsonyi adományosztás
Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is természetbeni adománnyal támogatta a marosvásárhelyi Lazarénum Alapítvány intézményeit és a látókörükben élő 170 maros megyei sokgyermekes családot, akiket az év folyamán az Alapítvány rendszeresen látogat (1.000 fő, 470 gyermek). A segélyszállítmányt Budapestről indította a Segélyszervezet Marosvásárhelyre, melynek tartalma négy tonna tartósélelmiszer és gyümölcs (liszt, rizs, tészták, hüvelyesek, kristálycukor, étolaj, konzervek, lekvár, kakaó, kávé, tejkaramella, tea, csokoládé, földimogyoró, szaloncukor, narancs, mandarin), valamint tisztítószer (mosogatószer, mosószer, fertőtlenítőszer) volt. A karácsonyi adomány fél évre biztosította a 35 fős napközi otthonos gyermekotthon, a 22 fős árvaház és az 52 fős idősek otthona tartósélelmiszer és tisztítószer ellátását. Az adomány részeként társas- és fejlesztő játékokat is ajándékozott a Segélyszervezet az árvaházban élő gyermekek részére.