Segítség a szenvedélybetegeknek - 2014

Az esélyteremtés egy ritkán reflektorfénybe kerülő, de nagyon fontos területe, mikor abban nyújtunk segítséget, hogy valaki megszabaduljon szenvedélybetegségétől. Központjaink az ország 4 pontján (Budapesten, Debrecenben, Kastélyosdombón és Szolnokon) nyújtanak átfogó segítséget szenvedélybetegeknek.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XIII.
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A Központ célcsoportjába 16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegséggel küzdők, metadon és/vagy suboxone kezelésben részesülő, opiátfüggő populáció és családtagjaik tartoznak, de az intézmény foglalkozik alkoholproblémákkal küzdőkkel, egyéb szerhasználókkal (pl.: szerves oldószer, stimuláns, hallucinogén, THC, stb.), viselkedés addikcióban szenvedőkkel (pl.: játékszenvedély, on-line) is.

Az állami normatíva keretén belül az ellátottak létszáma 11.317 fő volt az évben. A szociális ügyintézést 2.092, pályaválasztási tanácsadást 25, jogi tanácsadást 353, munkaközvetítést 1.094, egészségügyi tanácsadást 921, mentális segítségnyújtást 3.743 alkalommal vették igénybe. Élelmiszert, adományt 1743 főnek továbbított az intézmény, szabadidős programon 3.089 fő vett részt.
A szakmai team bővülésével a segítő munka minősége pozitív irányban változott, a várakozási idő csökkent. Ez lehetővé tette a felmerülő hangulati zavarok, önértékelési zavarok, kapcsolati problémák, krízishelyzetek, trauma átélése, munkahely elvesztése, gyász, válás, életvezetési problémák (döntésképtelenség, alárendelődés), függőségek azonnali kezelését. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület
Addiktológiai Centrum és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

Az intézmény alapvető célja komplex szakmai segítséget nyújtani a szenvedélybetegséggel küzdőknek és hozzátartozóiknak. A tevékenység célcsoportját a régióban élő, 18. életévüket betöltött, szenvedélybetegségben szenvedők adják. Kiemelt célcsoport az ópiátfüggő populáció. Az intézmény ezenkívül fogad egyéb szerhasználókat (pl.: stimuláns, hallucinogén, designer drogok, stb.), valamint viselkedés addikcióban szenvedőket (pl.: játékszenvedély, internetfüggőség) is. 
Konkrét célok. Komplex segítséget adni azoknak, akiknek mindennapi életvitelében problémát okoz bármilyen szerhasználati, vagy viselkedési addikció, akár a „függő” személyről van szó, akár hozzátartozójáról. A problémáktól függően minden szintéren megelőzni, kezelni a kialakult problémát és segíteni a reintegrációt. A rizikócsökkentés elvein belül minimalizálni a szerhasználatból adódó veszélyeztetettséget, kockázati tényezőket. A megkereső program segítségével a rejtőzködő szerhasználói csoportok felkutatása és kezelésbe vonása, a közterületi szerhasználat során keletkezett drogszemét begyűjtése, ártalmatlanítása (közegészségügyi kockázatok csökkentése).

Az úgynevezett szubsztitúciós kezelésben ellátottak létszáma 207 fő volt 2014-ben, ebből új eset 32 fő, ami 63816 beteg találkozást jelent éves szinten. A Szenvedélybetegek Nappali Intézményének szolgáltatásait 90 fő vette igénybe naponta, ez havonta mintegy 1800 klienstalálkozást jelentett. Járóbeteg ellátásban naponta nagyságrendileg 48 fő részesült. A pszichoterápiába bevont kliensek száma az igényeknek megfelelően növekedett. Megelőző – felvilágosító szolgáltatást (elterelést) 104 fő vette igénybe 2014-ben. A megkereső tevékenység segítségével ellátásba került 11 fő. Egyéb megkeresés hozzávetőlegesen (telefonon és/vagy személyesen): 79 fő. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye célja, hogy nappali ellátást biztosításon szenvedélybetegek számára, valamint megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtson büntetőeljárás alá vont személyek részére.
2014-ben a férőhelyek száma nem változott: a Rákóczi utcában 30 fő, a Víztorony utcában 40 fő ellátása volt biztosított. Az év folyamán több mint száz főt gondozott az intézmény. Az éves látogatottság a Rákóczi utcai telephelyen 11.954, a Víztorony utcában 15.561 fő volt. Mindkét intézmény hét napos nyitva tartással működik, hétvégén és ünnepnapokon is fogadja a gondozottakat. Az elmúlt évben mindkét telephelyen az év minden napján nyitva voltunk, kiszámítható és kiegyensúlyozott ellátást biztosítva a gondozottaknak.

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, hogy felkutassa azon szenvedélybetegeket, illetve családtagjaikat, akik nem vállalják a kezeltetésüket, de hajlandók együttműködni a segítő intézményekkel. 2014-ben 73 gondozottja volt a közösségi ellátásnak, a munkatársak összesen 2.469 órát fordítottak a kliensekkel való személyes találkozásokra.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának célja, megkereső tevékenység eredményeként alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat biztosításon fiatal, illegális szerfogyasztóknak. A három munkatárs által végzett szolgáltatást 2014-ben 4.417 fő vette igénybe. A szolgáltatás nagymértékben támaszkodik az önkéntesek részvételére. Elsősorban fiatalok vesznek részt a munkában. 2014-ben több mint 30 önkéntest foglalkoztatott a szolgálat. Tovább az intézmény oldalára.

Játék határokkal – játékfüggőségi prevenciós és integrációs modellprojekt

„Játék határokkal” elnevezéssel az Ökumenikus Segélyszervezet 2012. október 1. és 2014. október 31. között egy komplex modellprogramot valósított meg a játékszenvedély megelőzése és kezelése céljából a Segélyszervezet Debreceni Szociális és Fejlesztő Központjában. A programot a szervezet a Humánum Kft szakmai partnereként a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósította meg.
A Játék határokkal mind a prevenció, mind a kezelés, integráció területen olyan modellértékű gyakorlatot és módszertant kívánt kidolgozni és kipróbálni, melyek később országos szinten is elterjeszthetőek. A program teljes időtartamában kiemelt hangsúlyt kapott a disszemináció.

A modellprogram teljes időszaka alatt, 2014. október 31-ig elért eredményei:
Prevenciós programelem eredményei 
•    Együttműködési megállapodás megkötésére került sor a prevenciós program megvalósítására 4 debreceni általános- és középiskolával.
•    Rendhagyó osztályfőnöki óra 4 iskolában, 16 osztályban, összesen 96 alkalommal közel 400 diák részvételével valósult meg.
•    Szabadidős klubfoglalkozás 4 iskolában, összesen 96 alkalommal közel 60 diák részvételével zajlott. 
•    Felkészített kortárssegítő 16 fő
•    Nyári tábor két alkalommal összesen 30 fő részvételével valósult meg.
•    Előzetes felmérés készült a programban résztvevők körében 371 fő részvételével.
•    A rendhagyó osztályfőnöki órák hatékonyságának mérése (363 fő részvételével) alapján: az órákon résztvevők 20%-kal magasabb eredményt értek el a szerencsejátékkal kapcsolatos ismereteket mérő teszten a kontroll csoporthoz viszonyítva.
•    A prevenciós program attitűdre vonatkozó hatását vizsgáló kutatás eredménye alapján elmondható:
-    A 24 alkalmas klubfoglalkozásokon résztvevők nem próbáltak ki internetes vagy nem internetes szerencsejátékokat.
-    A szerencsejátékok veszélyességének megítélése a klubfoglalkozások után mindegyik játéktípus esetében átlagban magasabb volt, mint a klubfoglalkozások előtt. 
-    A gyakori szerencsejáték veszélyességének megítélése 10%-ot, az időnkénti szerencsejáték veszélyességének megítélése 5%-ot nőtt a foglalkozások hatására.

Integrációs programelem eredményei:
•    Csoportfoglalkozások szerencsejáték függők részére 50 alkalommal összesen 21 fő részvételével valósultak meg.
•    Csoportfoglalkozások szerencsejáték függők hozzátartozói számára 50 alkalommal összesen 15 fő részvételével zajlottak.

Disszemináció eredményei:
•    Fesztiválon megjelenés tematikus programsátorral 2 alkalommal, összesen közel 700 fős látogatottsággal.
•    Szakmai nap 2 alkalommal, összesen közel 200 fő részvételével.
•    Képzőművészeti pályázat 23 oktatási intézmény részvételével, 68 beérkezett pályázattal és egy díjkiosztó rendezvénnyel

Az eredmények összegzése és értékelése alapján a partnerek döntést hoztak a program szélesebb körű kiterjesztéséről, így a program 2015-ben is folytatódik tovább.

Játék határokkal kiállítás
Különleges tárlatot nyitottunk a Szerencsejáték Zrt-vel közösen a Fórum Debrecen bevásárlóközpontban, mely a szerencsejáték-függőség veszélyeire hívja föl a figyelmet. Várakozáson felüli számú, több mint 60 pályamű érkezett a „Játék határokkal” című szerencsejáték-függőségi prevenciós modellprogram keretében kiírt szemléletformáló pályázatra. A debreceni fiatalok számára márciusban meghirdetett képzőművészeti felhívás célja egyrészt az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a szerencsejáték-függőség veszélyeire, másrészt hogy pozitív alternatívákat mutasson, melyek védelmet jelenthetnek e függőséggel szemben. További részletek.

Campus Fesztivál
Idén júliusban is érdekes és tartalmas programokkal várták sátrukban a debreceni Campus Fesztivál résztvevőit az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. ’Játék határokkal!’ című, szerencsejáték-függőség megelőző illetve kezelő projektjének munkatársai. A modellprojektként futó három éves komplex program célcsoportja a debreceni játékfüggők, ezért a szervezők fontosnak tartották, hogy a tanév közbeni alkalmak mellett, idén is külön fesztiválsátorral jelenjenek meg a korosztály által nagyszámban látogatott rendezvényen is. További részletek.

Konferencia a szenvedélybetegségről
A legkiemelkedőbb szakértők részvételével szervezett konferenciát a játékszenvedélyről október 16-án az Ökumenikus Segélyszervezet Debrecenben. A program során második alkalommal megrendezett, 100 pedagógus, szociális munkás és a téma iránt érdeklődők részvételével zajló szakmai napon újra felhívták a figyelmet, hogy a játékszenvedély milyen jelentős veszély a fiatal korosztály számára, és hogy a prevenció milyen fontos az eddig még kevésbé figyelt probléma megoldásában. További részletek.


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

A Kastélyosdombói Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 2014-ban 90 fő ellátását végezte, illetve az ellátottak családjainak is segítséget nyújtott. Intézményünk legfontosabb célja a krízishelyzetbe került személyek, családok segítése, kiút mutatása a krízishelyzetből, a krízishelyzetek kialakulásának megelőzése. A személyre szabott együttműködés során célunk az adekvát megelőzés, tájékoztatás, tanácsadás, az általunk gyűjtött adományok célzott kiosztása. A kliensek nagyrészt alkoholfüggők, de vannak köztük dohányosok, illetve játékfüggők is. Ellátásban nemcsak a kliensek, hanem érintett családtagjaik is részesülnek.

A kliensek továbbra is nyitottan, bizalommal fordulnak az intézmény munkatársaihoz. 2013-hoz képest egyre többen kérnek segítséget hivatalos ügyintézésben, anyagi és életvezetési tanácsokban, illetve egyre többen veszik igénybe a mosási illetve fürdési lehetőséget is, ezáltal több kliensnél is látványosan nőtt a személyes higiéné minősége. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Addiktológiai Központ, Drogambulancia, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

Addiktológiai Központunk szolgáltatásaival a  Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő szenvedélybetegeket segíti. Az elterelés keretében az alkalmi szerhasználóknak, a kábítószerfüggőknek és azon szerhasználóknak segít a Központ, akiknél a szerfogyasztás következtében kialakult valamilyen pszichés betegség. A kliensek a 2013-as évhez képest, főként a „dizájner” drogfogyasztók köréből kerülnek ki, akik a könnyen hozzáférhető drogok mellett jellemzően marihuánát és amfetamin tartalmú kábítószereket is fogyasztanak. Az intézmény forgalma 2014-ben kiemelkedően magas volt. Járóbeteg-ellátásban 1082 fő részesült, ebből alkoholproblémával 905 fő, drogproblémával 135 fő jelentkezett, a kevert típusú betegek (alkohol, drog, gyógyszer) száma 43 fő volt. A pszichoterápiába bevont kliensek száma az igényeknek megfelelően növekszik. Az elterelésen résztvevők száma 2014-ben 57 fő volt. Egyéb megkeresés hozzávetőlegesen (telefonon és személyesen): 300 fő. 

A Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 18. életévét betöltött, mentális, illetve pszichiátriai problémával élő Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosoknak, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élőknek, tartózkodóknak nyújt szociális szolgáltatásokat. A Nappali Intézmény 60 fő férőhellyel rendelkezik, melynek finanszírozása állami normatívából történik. Az elmúlt időszak alatt egyre több fő érdeklődik az intézmény által nyújtott programok, szolgáltatások után. Tovább az intézmény oldalára.