Segítség a szenvedélybetegeknek - 2015

Az esélyteremtés egy ritkán reflektorfénybe kerülő, de nagyon fontos területe, mikor abban nyújtunk segítséget, hogy valaki megszabaduljon szenvedélybetegségétől. Központjaink az ország 4 pontján (Budapesten, Debrecenben, Kastélyosdombón és Szolnokon) nyújtanak átfogó segítséget szenvedélybetegeknek.


ISEC - Tisztább kép

Együttműködési program az új szintetikus drogok feltérképezéséért: 2015 januárjában  partnerszervezetekkel együttműködve indítotunkt útjára egy EU-s finanszírozású modellprogramot. A vezetésünkkel megvalósuló program 24 hónapon keresztül tart. 

A program célja friss információk gyűjtése az új pszichoaktív anyagokat használók fogyasztásának új trendjeire vonatkozólag, valamint az új pszichotróp anyagok azonosításának és kockázat elemzésének támogatása.

A projekt során a Segélyszervezet önkéntesei Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Békéscsabán, Gyulán, Debrecenben és Pécsen gyűjtik össze az intravénás droghasználók által a közterületeken elszórt, illetve a tűcsere-központokba bevitt droghulladékot. A tárgyakat a debreceni egyetem laboratóriumában toxikológiai vizsgálat alá vetik, s az így nyert információt széles szakmai körben hozzák nyilvánosságra. Ebben az évben 18.066 tárgyat gyűjtöttek be és szállítottak laboratóriumba. 2.718 vizsgálat zajlott le, melyekből 2.598 lett eredményes. 
További információk a projektről ide kattintva olvashatók.


Játék határokkal - Újabb településeken indult el a szerencsejáték-függőség veszélyeire felhívó program

2015 szeptemberétől Miskolc, Orosháza, Szolnok, Martfű valamint Olaszliszka általános és középiskolái vesznek részt segélyszervezetünk és a Szerencsejáték Zrt. közös, immár több régióra is kiterjedő, a szerencsejáték-függőség veszélyeire felhívó programjában. A tevékenység alapjául debreceni szociális és fejlesztő központunkban, valamint négy debreceni oktatási intézményben 2012-ben indított három éves modellprogram szolgál, mely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és mérhető eredményeket ért el a megelőzésben és a kezelésben.

A program prevenciós elemével – iskolai előadások, osztályfőnöki órák, kortársképzés és szemléletformáló klubfoglalkozások keretében – az általános iskola felső tagozatos, illetve a középiskolás fiatalok figyelmét szeretnénk felhívni a szervezők szerencsejáték veszélyeire. A tevékenység hangsúlyos eleme, hogy rámutasson az alternatív társas együttlét fontosságára, ennek az örömteli voltát megmutatva a fiatalok számára. 
A program komplexen foglalkozik a szerencsejáték-függőség problémájával, ezért a prevenció mellett nagy hangsúlyt helyez az integrációra, azaz a kialakult függőség kezelésére is. Sőt, a gyógyulni vágyó szerencsejáték-függők mellett hozzátartozóik számára is lehetőséget kínálunk a folyamatban való részvételre. Az integráció szellemében Debrecen mellett már Miskolcon és Budapesten is önsegítő csoportok működnek.
További információk a projektről ide kattintva olvashatók.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XIII.
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A Központ célcsoportjába 16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegséggel küzdők, metadon és/vagy suboxone kezelésben részesülő, opiátfüggő populáció és családtagjaik tartoznak, de az intézmény foglalkozik alkoholproblémákkal küzdőkkel, egyéb szerhasználókkal (pl.: szerves oldószer, stimuláns, hallucinogén, THC, stb.), viselkedés addikcióban szenvedőkkel (pl.: játékszenvedély, intenetfüggőség) is.

Az állami normatíva keretén belül az ellátottak létszáma: 11.135 fő volt az évben. A szociális ügyintézést 2.418, továbbképzési tanácsadást 3, jogi tanácsadást 348, munkaközvetítést 927, egészségügyi tanácsadást 649, mentális segítségnyújtást 3.603 alkalommal vették igénybe. Élelmiszert, adományt 1.749 főnek továbbított az intézmény, szabadidős programon 3.187 fő vett részt.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület
Addiktológiai Centrum és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

Az intézmény alapvető célja komplex szakmai segítséget nyújtani a szenvedélybetegséggel küzdőknek és hozzátartozóiknak. A tevékenység célcsoportját a régióban élő, 18. életévüket betöltött, szenvedélybetegségben szenvedők adják. Kiemelt célcsoport az ópiátfüggő populáció. Az intézmény ezenkívül fogad egyéb szerhasználókat (pl.: stimuláns, hallucinogén, designer drogok, stb.), valamint viselkedés addikcióban szenvedőket (pl.: játékszenvedély, internetfüggőség) is. 
Konkrét célok. Komplex segítséget adni azoknak, akiknek mindennapi életvitelében problémát okoz bármilyen szerhasználati, vagy viselkedési addikció, akár a „függő” személyről van szó, akár hozzátartozójáról. A problémáktól függően minden szintéren megelőzni, kezelni a kialakult problémát és segíteni a reintegrációt. A rizikócsökkentés elvein belül minimalizálni a szerhasználatból adódó veszélyeztetettséget, kockázati tényezőket. A megkereső program segítségével a rejtőzködő szerhasználói csoportok felkutatása és kezelésbe vonása, a közterületi szerhasználat során keletkezett drogszemét begyűjtése, ártalmatlanítása (közegészségügyi kockázatok csökkentése).

Az úgynevezett szubsztitúciós kezelésben ellátottak létszáma 176 fő volt 2015-ben, ebből új eset 18 fő, ami 54.626 beteg találkozást jelent éves szinten. A Szenvedélybetegek Nappali Intézményének szolgáltatásait 90 fő vette igénybe naponta, ez havonta mintegy 1.800 klienstalálkozást jelentett, járóbeteg ellátásban naponta nagyságrendileg 46 fő részesült. A pszichoterápiába bevont kliensek száma az igényeknek megfelelően növekedett. Egyéb megkeresés hozzávetőlegesen (telefonon és/vagy személyesen) 64 fő részéről érkezett. Megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) 130 fő vett igénybe 2015-ben. A megkereső tevékenység segítségével 8-an kerültek ellátásba.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye célja, hogy nappali ellátást biztosításon szenvedélybetegek számára, valamint megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtson büntetőeljárás alá vont személyek részére. 2015-ben a férőhelyek száma nem változott: a Rákóczi utcai intézményben 30 fő, a Víztorony utcai intézményben 40 fő ellátása volt biztosított. Az év folyamán több mint száz főt gondozott az intézmény. Az éves látogatottság a Rákóczi utcai telephelyen 11.072, a Víztorony utcai ellátásunkban pedig 14 886 fő volt. Mindkét intézmény hét napos nyitva tartással működik, hétvégén és ünnepnapokon is fogadja a gondozottakat.

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, hogy felkutassa azon szenvedélybetegeket, illetve családtagjaikat, akik nem vállalják a kezeltetésüket, de hajlandók együttműködni a segítő intézményekkel. 2015-ben 62 gondozottja volt a közösségi ellátásnak, a munkatársak összesen 2.461 órát fordítottak a kliensekkel való személyes találkozásokra.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának célja, megkereső tevékenység eredményeként alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat biztosításon fiatal, illegális szerfogyasztóknak. A három munkatárs által végzett szolgáltatást 2015-ben 4.415 fő vette igénybe. A célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel tekintetében fonto volt, hogy az intézmény falain kívül is megjelentünk kihelyezett szolgáltatásokkal (tűcsere, tanácsadás, party szerviz, stb.), hiszen így közelebb kerülhettek munkatársaink ahhoz a körhöz, amely az illegális drogfogyasztás miatt nehezen elérhető. Ilyen megjelenésekre leginkább az ifjúsági rendezvények, koncertek, fesztiválok adtak alkalmat, Debrecenben, a nyári időszakban több ilyen lehetőség is adódott, mint például a CAMPUS vagy a Vekeri-tavi fesztivál. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

A kastélyosdombói Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 2015-ben 90 fő ellátását látta el, illetve a kliensek családjainak is segítséget nyújtott. Intézményünk legfontosabb célja a krízishelyzetbe került személyek, családok segítése, kiút mutatása a krízishelyzetből, a krízishelyzetek kialakulásának megelőzése. A személyre szabott együttműködés során célunk az adekvát megelőzés, tájékoztatás, tanácsadás, az általunk gyűjtött adományok célzott kiosztása. A kliensek nagyrészt alkoholfüggők, de vannak köztük dohányosok, illetve játékfüggők is. Ellátásban nemcsak a kliensek, hanem érintett családtagjaik is részesülnek.

Az intézményben 5 munkatárs dolgozik: 1 intézményvezető, 4 terápiás segítő. A barcsi ÁNTSZ munkatársaival közösen megszervezett egészségnapokon a kliensek szűrővizsgálatokon (vérnyomás-, test tömeg index-, testsúly-, test zsírszázalék-, vércukormérés) vettek részt, melyek eredményeit a szakemberek kiértékelték, és adott esetben tájékoztatták a klienst a további szükséges vizsgálatokról. Az ÁNTSZ szakemberei olyan előadásokat is tartottak, amelyekből információt szerezhetnek a szenvedélybetegségek által okozott betegségekről és szövődményeikről.

Az intézmény 90 fő ellátottat támogatott. 2015-ben 24.228 alkalommal vették igénybe az ellátottak a szolgáltatásokat, ebből 7.335 alkalommal élelmezési támogatásban részesültek, 4.172 alkalommal igényelték a szociális ügyintézéshez, munkakereséshez a munkatársak segítségét, 3.180 alkalommal nyújtottak a munkatársak mentális, terápiás segítséget, a személyes higiéné szintjének fejlesztéséhez és megőrzéséhez pedig 5.199 alkalommal igényelték a kliensek az intézmény által nyújtott mosási, tisztálkodási lehetőséget. Az ártalommentes időtöltés keretén belül 4.342 alkalommal vettek részt az ellátottak az intézmény által biztosított szabadidős tevékenységekben.
A Szenvedélybetegek Nappali Ellátója által szervezett kiránduláson 24 fő vett részt. Az ÁNTSZ munkatársaival közösen szervezett Egészségnapon 22 fő igényelte a szakemberek egészségügyi tanácsadását. Az intézmény kreatív foglalkozásain 15-20 fő vett részt a különböző ünnepek, rendezvények, programok előkészületei során. A tanfolyamokon átlagosan 4-5 fő kliens vett részt. Az intézmény munkatársai 2015-ben 2 alkalommal 90-90 fő ellátottat segítettek élelmiszeradománnyal.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Addiktológiai Központ, Drogambulancia, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

Addiktológiai Központunk szolgáltatásaival a  Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő szenvedélybetegeket segíti. Az elterelés keretében az alkalmi szerhasználóknak, a kábítószerfüggőknek és azon szerhasználóknak segít a Központ, akiknél a szerfogyasztás következtében kialakult valamilyen pszichés betegség. 

Az intézmény forgalma 2015-ben kiemelkedően magas volt. Járóbeteg-ellátásban 2396 fő részesült, ebből alkoholproblémával 736 fő, drogfogyasztás miatt 367 fő jelentkezett, pszichés problémában 1310 főnek nyújtottak segítséget a munkatársak. Az elterelésen résztvevők száma 2015-ben 61 fő volt. Egyéb megkeresés hozzávetőlegesen (telefonon és személyesen) 300 fő részéről érkezett, jogi tanácsadásban pedig 44 fő részesült.

A központ munkája során részt vett a prevencióban is, felvilágosító, tájékoztató előadásokat tartott, mivel a szerhasználók egyre fiatalabb korosztályból kerülnek ki. A Drogambulancia 2015-ben party service szolgáltatást nyújtott a mezőtúri East Festen. Nagyon sok fiatal kereste fel a sátrat, és vette igénybe a különböző szolgáltatásokat, úgymint: felvilágosítás a drogok fajtáiról, következményeiről, beszélgetés a problémáikról, a segítés lehetőségeiről, információnyújtás a biztonságos szórakozásról, információgyűjtés drogtotón keresztül. Az intézmény munkatársai emellett party csomagot, ásványvizet, élelmiszert osztottak ártalomcsökkentő és prevenciós céllal.

Az elterelés keretében az alkalmi szerhasználóknak, a kábítószerfüggőknek és azon szerhasználóknak segített a Központ, akiknél a szerfogyasztás következtében kialakult valamilyen pszichés betegség. A kliensek főként a „dizájner” drogfogyasztók köréből kerültek ki, akik a könnyen hozzáférhető drogok mellett jellemzően marihuánát és amfetamin tartalmú kábítószereket is fogyasztottak.

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 18. életévét betöltött, mentális, illetve pszichiátriai problémával élő Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosoknak, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élőknek, tartózkodóknak nyújt szociális szolgáltatásokat. A Nappali Intézmény 60 fő férőhellyel rendelkezik, melynek finanszírozása állami normatívából történik. Az elmúlt időszak alatt egyre több fő érdeklődik az intézmény által nyújtott programok, szolgáltatások után. Az intézmény rendszeresen biztosít különféle csoportfoglalkozásokat az érdeklődők részére, úgy mint: filmklub, kreatív foglalkozás, színjátszó kör, erősítő és egészségmegtartó torna, közösségi játékok. A hagyományos ünnepeket együtt tartja az intézmény a gondozottakkal. Ezekre az alkalmakra a kreatív foglalkozásokon díszeket készítnek, ezzel dekorálják az intézményt.
Karácsonykor rendszerint a kliensek énekkel, zenével, verssel készülnek. Immár második éve Zelei Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze is becsatlakozik az előadásokba. 
Az ünnepekkor az intézmény megvendégeli, megajándékozza a gondozottakat, közös játékkal zárja az összejövetelt. Az intézmény 2015-ben több szabadidős programot szervezett, mint például színházlátogatás vagy kirándulás.