Segítség a szenvedélybetegeknek - 2016

Az esélyteremtés egy ritkán reflektorfénybe kerülő, de nagyon fontos területe, mikor abban nyújtunk segítséget, hogy valaki megszabaduljon szenvedélybetegségétől. Központjaink az ország 4 pontján (Budapesten, Debrecenben, Kastélyosdombón és Szolnokon) segítik az alkohol, drog illetve játékszenvedély miatt nehéz helyzetbe került embereket és családtagjaikat. 


ISEC - Tisztább kép

2016-ban sikeresen lezárult a Tisztább kép elnevezésű, Európai Uniós finanszírozású program. A projekt során a Segélyszervezet önkéntesei Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Békéscsabán, Gyulán, Debrecenben és Pécsen gyűjtötték össze az intravénás droghasználók által a közterületeken elszórt, illetve a tűcsere-központokba bevitt droghulladékot. A tárgyakat a debreceni egyetem laboratóriumában vetették alá toxikológiai vizsgálatnak, s az így nyert információt széles szakmai körben hozták nyilvánosságra. A projekt során több mint 32.000 tárgyat gyűjtöttek be és szállítottak laboratóriumba. Önkéntesek is segítették a munkát, akik 20 órás felkészítés után kapcsolódtak be. 
A két éves program eredményeként Magyarország 6 nagyvárosának intravénás szerhasználati mutatói kerültek feltérképezésre a szerfogyasztóktól és a közterületekről begyűjtött droghulladékról, amire eddig ilyen volumenben nem volt példa. A létrejött vizsgálati eredmények, azok időbeli és földrajzi mintázatai, a programban használt kutatási módszertan, az együttműködési rendszerek mind-mind olyan eredmények, melyek hosszú távon nyújtanak segítséget a területen dolgozó szakembereknek.  

További információk a projektről ide kattintva olvashatók.


Játék határokkal

Új helyszíneken (Miskolc, Olaszliszka, Budapest, Szolnok, Orosháza) és új iskolák bevonásával folytatódott a Játék Határokkal elnevezésű prevenciós program, melynek fókuszában a játékszenvedély megelőzése a cél. Több alkalmas fejlesztési folyamatok és színes programok segítik a fiatalokat a játékszenvedély veszélyeinek megismerésében, annak érdekében, hogy elkerülhessék azt.  A 2015/16-os tanévben a prevenciós program már 10 oktatási intézményben zajlott és közel 700 fiatalt sikerült elérnie. 

A Játék határokkal program integrációs része a függőknek és hozzátartozóiknak segít az önsegítő csoportok működtetésével, amit 2016-ban már 4 helyszínen: Debrecenben, Miskolcon, Budapesten és Szolnokon rendeztek meg. Ezekről a csoportokról mind a négy helyszínen elmondhatók, hogy nyitottak, bármikor van mód a bekapcsolódásra illetve a visszatérésre. A foglalkozásokon a függőségeken kívül számos szociális és társkapcsolati probléma is szóba kerül, valamint kiemelt szerepet kap a családi támogatórendszer is. 

További információk a projektről ide kattintva olvashatók.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XIII.
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A Központ célcsoportjába 16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegséggel küzdők, metadon és/vagy suboxone kezelésben részesülő, opiátfüggő populáció és családtagjaik tartoznak, de az intézmény foglalkozik alkoholproblémákkal küzdőkkel, egyéb szerhasználókkal (pl.: szerves oldószer, stimuláns, hallucinogén, THC, stb.), viselkedés addikcióban szenvedőkkel (pl.: játékszenvedély, intenetfüggőség) is.

Az állami normatíva keretén belül megállapodással rendelkező ellátottak létszáma: 73 fő volt az évben. A szociális ügyintézést 2.188, továbbképzési tanácsadást 2, jogi tanácsadást 317, munkaközvetítést 845, egészségügyi tanácsadást 549, mentális segítségnyújtást 3.252 alkalommal vették igénybe. Élelmiszert, adományt 4207 esetben továbbított az intézmény, szabadidős programon 2526 fő vett részt.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület
Addiktológiai Centrum és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

Az intézmény 2016. június 30-ig működött. Az intézmény alapvető célja komplex szakmai segítség nyújtása volt a szenvedélybetegséggel küzdőknek és hozzátartozóiknak. A tevékenység célcsoportját a régióban élő, 18. életévüket betöltött, szenvedélybetegségben szenvedők adták. Kiemelt célcsoport az ópiátfüggő populáció. Az intézmény ezenkívül fogadott egyéb szerhasználókat (pl.: stimuláns, hallucinogén, designer drogok, stb.), valamint viselkedés addikcióban szenvedőket (pl.: játékszenvedély, internetfüggőség) is. 

Az úgynevezett szubsztitúciós kezelésben ellátottak létszáma 149 fő volt 2016-ban, ebből új eset 12 fő.. A Szenvedélybetegek Nappali Intézményének szolgáltatásait 90 fő vette igénybe naponta, ez havonta mintegy 1.800 klienstalálkozást jelentett. A járóbeteg-ellátásban naponta nagyságrendileg 40 fő részesült. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye célja, hogy nappali ellátást biztosításon szenvedélybetegek számára, valamint megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtson büntetőeljárás alá vont személyek részére. 2015-ben a férőhelyek száma nem változott: a Rákóczi utcai intézményben 30 fő, a Víztorony utcai intézményben 40 fő ellátása volt biztosított. Az év folyamán több mint száz főt gondozott az intézmény. Az éves látogatottság a Rákóczi utcai telephelyen 11.072, a Víztorony utcai ellátásunkban pedig 14 886 fő volt. Mindkét intézmény hét napos nyitva tartással működik, hétvégén és ünnepnapokon is fogadja a gondozottakat.

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, hogy felkutassa azon szenvedélybetegeket, illetve családtagjaikat, akik nem vállalják a kezeltetésüket, de hajlandók együttműködni a segítő intézményekkel. 2015-ben 62 gondozottja volt a közösségi ellátásnak, a munkatársak összesen 2.461 órát fordítottak a kliensekkel való személyes találkozásokra.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának célja, megkereső tevékenység eredményeként alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat biztosításon fiatal, illegális szerfogyasztóknak. A három munkatárs által végzett szolgáltatást 2015-ben 4.415 fő vette igénybe. A célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel tekintetében fonto volt, hogy az intézmény falain kívül is megjelentünk kihelyezett szolgáltatásokkal (tűcsere, tanácsadás, party szerviz, stb.), hiszen így közelebb kerülhettek munkatársaink ahhoz a körhöz, amely az illegális drogfogyasztás miatt nehezen elérhető. Ilyen megjelenésekre leginkább az ifjúsági rendezvények, koncertek, fesztiválok adtak alkalmat, Debrecenben, a nyári időszakban több ilyen lehetőség is adódott, mint például a CAMPUS vagy a Vekeri-tavi fesztivál. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója

A kastélyosdombói Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 2016-ban 90 főt látott el, illetve a kliensek családjainak is segítséget nyújtott. Intézményünk legfontosabb célja a krízishelyzetbe került személyek, családok segítése, kiút mutatása a krízishelyzetből, a krízishelyzetek kialakulásának megelőzése. A személyre szabott együttműködés során célunk az adekvát megelőzés, tájékoztatás, tanácsadás, az általunk gyűjtött adományok célzott kiosztása. A kliensek nagyrészt alkoholfüggők, de vannak köztük dohányosok, illetve játékfüggők is. Ellátásban nemcsak a kliensek, hanem érintett családtagjaik is részesülnek.

Az intézményben 5 munkatárs dolgozik: 1 intézményvezető, 4 terápiás segítő. A barcsi ÁNTSZ munkatársaival közösen megszervezett egészségnapokon a kliensek szűrővizsgálatokon (vérnyomás-, test tömeg index-, testsúly-, test zsírszázalék-, vércukormérés) vettek részt, melyek eredményeit a szakemberek kiértékelték, és adott esetben tájékoztatták a klienst a további szükséges vizsgálatokról. Az ÁNTSZ szakemberei olyan előadásokat is tartottak, amelyekből információt szerezhetnek a szenvedélybetegségek által okozott betegségekről és szövődményeikről.

2016-ban 31.761 vették igénybe a szolgáltatásokat, ebből 5.474 alkalommal élelmezési támogatásban részesültek. Az ellátottak 3.155 alkalommal igényelték a szociális ügyintézést, munkakereséshez a munkatársakat. A munkatársak 2.527 alkalommal nyújtottak mentális és terápiás segítséget. Az intézmény 2.702 alkalommal nyújtott mosási, tisztálkodási lehetőséget. Időtöltés keretén belül 3.023 alkalommal vettek részt az intézmény által szervezett szabadidős tevékenységeken. 
Az ÁNTSZ munkatársaival szervezett egészségdélutánon 15 fő, az intézmény által szervezett kiránduláson 15 fő, a tanfolyamokon átlagosan 10-15 fő, a szervezett kreatív foglalkozásain 20-25 fő vett részt.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Addiktológiai Központ, Drogambulancia, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

Addiktológiai Központunk szolgáltatásaival a  Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő szenvedélybetegeket segíti. Az elterelés keretében az alkalmi szerhasználóknak, a kábítószerfüggőknek és azon szerhasználóknak segít a Központ, akiknél a szerfogyasztás következtében kialakult valamilyen pszichés betegség. 

Az intézmény forgalma 2016-ban is magas volt. Járóbeteg-ellátásban 2248 fő részesült, ebből alkoholproblémával 689 fő, drogfogyasztás miatt 124 fő jelentkezett, pszichés problémában 1288 főnek nyújtottunk segítséget. A pszichoterápiába bevont kliensek száma az igényeknek megfelelően növekszik. 2016-ban 173 fő volt. Az elterelésen résztvevők száma 2016-ban 82 fő volt. 

A központ munkája során részt vett a prevencióban is, felvilágosító, tájékoztató előadásokat tartott, mivel a szerhasználók egyre fiatalabb korosztályból kerülnek ki. A Drogambulancia 2016-ban party service szolgáltatást nyújtott a mezőtúri East Festen és a szolnoki Liget Fesztiválon. Nagyon sok fiatal kereste fel a sátrat, és vette igénybe a különböző szolgáltatásokat, úgymint: felvilágosítás a drogok fajtáiról, következményeiről, beszélgetés a problémáikról, a segítés lehetőségeiről, információnyújtás a biztonságos szórakozásról, információgyűjtés drogtotón keresztül. 

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 18. életévét betöltött, mentális, illetve pszichiátriai problémával élő Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosoknak, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élőknek, tartózkodóknak nyújt szociális szolgáltatásokat. A Nappali Intézmény 60 fő férőhellyel rendelkezik, melynek finanszírozása állami normatívából történik. Az elmúlt időszak alatt egyre több fő érdeklődik az intézmény által nyújtott programok, szolgáltatások után. Az intézmény rendszeresen biztosít különféle csoportfoglalkozásokat az érdeklődők részére, úgy mint: filmklub, kreatív foglalkozás, színjátszó kör, erősítő és egészségmegtartó torna, közösségi játékok. A hagyományos ünnepeket együtt tartja az intézmény a gondozottakkal. Ezekre az alkalmakra a kreatív foglalkozásokon díszeket készítnek, ezzel dekorálják az intézményt.
Karácsonykor rendszerint a kliensek énekkel, zenével, verssel készülnek. Immár második éve Zelei Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze is becsatlakozik az előadásokba. Immár hagyomány, hogy Zelei Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze is becsatlakozik az előadásokba. Az ünnepekkor az intézmény megvendégeli, megajándékozza a gondozottakat, közös játékkal zárja az összejövetelt.