Segítség a szenvedélybetegeknek - 2017

Az esélyteremtés egy ritkán reflektorfénybe kerülő, de nagyon fontos területe, mikor abban nyújtunk segítséget, hogy valaki megszabaduljon szenvedélybetegségétől. Központjaink már az ország 5 pontján (Budapesten, Debrecenben, Egeren, Kastélyosdombón és Szolnokon) segítik az alkohol, drog illetve játékszenvedély miatt nehéz helyzetbe került embereket és családtagjaikat. 


Játék határokkal

A Segélyszervezet tovább működtette Játék határokkal modellprojektjét 2017-ben is. A tevékenység célja egyrészt egy preventív jellegű felvilágosító programsorozat megvalósítása veszélyeztetett fiatalok és fiatal felnőttek számára, másrészt figyelemfelhívás a játékszenvedély veszélyeire, illetve a már kialakult függőség kezelésének lehetőségeire. 

A projekt keretében az iskolai prevenciós programok 9 település (Szendrő, Vámosújfalu, Orosháza, Miskolc, Szolnok, Kaposvár, Sopron, Martfű, Budapest) 12 iskolájában valósulhattak meg. Az így elért 420 gyermek 72 osztályfőnöki és 66 megtartott klubfoglalkozásnak köszönhetően nagyobb tudással rendelkezik a játékszenvedély veszélyeiről.   
 
A Játék határokkal program fontos elemei azok az Információs Pontok melyet bárki felkereshet, ha segítséget szeretne kérni a játékszenvedély megelőzésével illetve kezelésével kapcsolatban. Az információs pontok 7 helyszínen (Budapest, Debrecen, Miskolc, Kaposvár, Orosháza, Sopron, Szolnok) voltak elérhetőek. A hatékony tájékoztatás érdekében 70 együttműködő partnerrel összesen 237 személy kereste fel az információs pontokat.    

A Játék határokkal program integrációs része a függőknek és hozzátartozóiknak segít az önsegítő csoportok működtetésével. 2017-ben már négy helyszínen szervezett alkalmakat a Segélyszervezet: Debrecenben, Miskolcon, Budapesten és Szolnokon. A csoportokról mind a négy helyszínen elmondhatók, hogy nyitottak, bármikor van mód a bekapcsolódásra illetve a visszatérésre. A foglalkozásokon a függőségeken kívül számos szociális és társkapcsolati probléma is szóba kerül, valamint kiemelt szerepet kap a családi támogatórendszer is. A csoportos foglalkozásokon összesen több mint 50 fő vett részt rendszeresen. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XIII.
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A Központ célcsoportjába 16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegséggel küzdők, metadon és/vagy suboxone kezelésben részesülő, opiátfüggő populáció és családtagjaik tartoznak, de az intézmény foglalkozik alkoholproblémákkal küzdőkkel, egyéb szerhasználókkal (pl.: szerves oldószer, stimuláns, hallucinogén, THC, stb.), viselkedés addikcióban szenvedőkkel (pl.: játékszenvedély, intenetfüggőség) is.

Az állami normatíva keretén belül megállapodással rendelkező ellátottak létszáma: 74 fő volt az évben. A szociális ügyintézést 2211, továbbképzési tanácsadást 2, jogi tanácsadást 321, munkaközvetítést 847, egészségügyi tanácsadást 588, mentális segítségnyújtást 3.332 alkalommal vették igénybe. Élelmiszert, adományt 4472 esetben továbbított az intézmény, szabadidős programon 2599 fő vett részt.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye célja, hogy nappali ellátást biztosításon szenvedélybetegek számára, valamint megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtson büntetőeljárás alá vont személyek részére. Az intézmény a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. A nappali intézmény korszerűen felszerelt és igyekszik minden szolgáltatását a színvonalas ellátás követelményeihez igazítani. A gondozottak a mentális segítségnyújtás mellett, csoportfoglalkozásokon és szabadidős programokon is részt vesznek. 2017-ben a férőhelyek száma nem változott: a Rákóczi utcai intézményben 30 fő, a Víztorony utcai intézményben 40 fő ellátása volt biztosított. Az év folyamán közel száz főt gondozott az intézmény. Az éves látogatottság a Rákóczi utcai telephelyen 11.068, a Víztorony utcai ellátásunkban pedig 14.821 fő volt. Mindkét intézmény hét napos nyitva tartással működik, hétvégén és ünnepnapokon is fogadja a gondozottakat. 

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, hogy felkutassa azon szenvedélybetegeket, illetve családtagjaikat, akik nem vállalják a kezeltetésüket, de hajlandók együttműködni a segítő intézményekkel. 2017-ben 62 gondozottja volt a közösségi ellátásnak, a munkatársak összesen 2.601 órát fordítottak a kliensekkel való személyes találkozásokra.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának célja, megkereső tevékenység eredményeként alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat biztosításon fiatal, illegális szerfogyasztóknak. A célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel tekintetében fontos volt, hogy az intézmény falain kívül is megjelenjen a Segélyszervezet kihelyezett szolgáltatásokkal (tűcsere, tanácsadás, party szerviz, stb.), hiszen így közelebb kerülhettek a munkatársak ahhoz a körhöz, amely az illegális drogfogyasztás miatt nehezen elérhető. Ilyen megjelenésekre leginkább az ifjúsági rendezvények, koncertek, fesztiválok adtak alkalmat. Debrecenben, a nyári időszakban több ilyen lehetőség is adódott (CAMPUS fesztivál, városi szabadtéri rendezvények). 
A három munkatárs által végzett szolgáltatás 2017-ben több mit másfélezer főt ért el.


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 90 fő számára biztosít férőhelyet. Az Intézmény alapvető célkitűzése, hogy szolgáltatásai a kliensek széles köre számára legyen elérhető, és a szenvedélybetegségből adódó sokrétű problémára egyéni megoldások megtalálását segítse elő. Az Intézmény nem csak a közvetlen ellátottainak nyújt segítséget, hanem a családtagok, és a hozzátartozók számára különböző szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi. Az Intézmény kiemelt figyelmet fordít a krízishelyzetben lévő emberek megsegítésére, támogatására.  

Az intézményi feladatokat 4 munkatárs végzi, 1 fő pszichológus végzettséggel rendelkező szakmai vezető, és 3 fő terápiás munkatárs. Széles körű szolgáltatások nyújtásával segítik a szenvedélybetegséggel küzdőket és családtagjaikat. Az intézmény fontosnak tartja, hogy a segítségnyújtás folyamatában aktív szerepet vállaljanak a kliensek, azaz, hogy igénybe vegyék az Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, minél nagyobb arányban jelen legyenek a foglalkozásokon, készség,- és közösségfejlesztő programokon. A tanácsadások, mentálhigiénés egyéni – és/vagy családi konzultációk alkalmával a munkatársak igyekeznek lehetővé tenni azt, hogy a kliensek felismerjék a problémát. A közös beszélgetések célja, hogy motivációt teremtsenek a változás eléréséhez. A folyamatos kapcsolattartás mindvégig erősíti a pozitív irányú változás melletti elköteleződést. A közösségfejlesztő programok előnye, hogy egyszerre több embert lehet bevonni, az ellátottakon kívül a családtagok is részt vehetnek ezeken a programokon.
Az ÁNTSZ munkatársaival közösen szervezett „Egészségnapon” a kliensek szűrővizsgálatokon (testsúlymérés,- testtömeg index-, testzsír-százalék-, vérnyomásmérés, vércukormérés) vettek részt. 

Az ellátotti létszám az év közben 81-85 fő között változott. A kliensek 5.061 alkalommal élelmezési támogatásban részesültek, 2.600 alkalommal vették igénybe a különböző tanácsadási szolgáltatásokat. 1.738 alkalommal az Intézmény által szervezett szabadidős tevékenységeken, különböző készség,- és közösségfejlesztő programokon vettek részt. Az étkezési támogatáson kívül az Ökumenikus Segélyszervezet által biztosított ruha, és egyéb természetbeni adományban a közvetlen ellátottakon kívül a családtagok, hozzátartozók, valamint igény esetén a partnerintézmények (óvodák, iskolák) is részesültek.
A szabadidős programokon, készség, - és közösségfejlesztő programokon résztvevők száma az évben fokozatosan növekedett. Egyre nagyobb arányban vették igénybe a szolgáltatásokat. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Addiktológiai Központ, Drogambulancia, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

Addiktológiai Központunk szolgáltatásaival a  Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő szenvedélybetegeket segíti. Az elterelés keretében az alkalmi szerhasználóknak, a kábítószerfüggőknek és azon szerhasználóknak segít a Központ, akiknél a szerfogyasztás következtében kialakult valamilyen pszichés betegség. 

Az intézmény forgalma 2017-ben is magas volt. Járóbeteg-ellátásban 504 fő részesült, 1834 alkalommal, pszichés probléma és/vagy addikciók miatt. Klinikai szakpszichológus segítségét 38 fő vette igénybe. Az elterelésen résztvevők száma 2017-ben 68 fő volt. 

A központ munkája során részt vett a prevencióban is, felvilágosító, tájékoztató előadásokat tartott, mivel a szerhasználók egyre fiatalabb korosztályból kerülnek ki. A Drogambulancia 2017-ben több középiskolába kapott felkérést prevenciós csoportok tartására. Ez az egész tanévet felölelte, összesen 147 diákot érintett közvetlenül.

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 18. életévét betöltött, mentális, illetve pszichiátriai problémával élő Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosoknak, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élőknek, tartózkodóknak nyújt szociális szolgáltatásokat. A Nappali Intézmény 60 fő férőhellyel rendelkezik, melynek finanszírozása állami normatívából történik. Az elmúlt időszak alatt egyre több fő érdeklődik az intézmény által nyújtott programok, szolgáltatások után. Az intézmény rendszeresen biztosít különféle csoportfoglalkozásokat az érdeklődők részére, úgy mint: filmklub, kreatív foglalkozás, színjátszó kör, erősítő és egészségmegtartó torna, közösségi játékok. A hagyományos ünnepeket együtt tartja az intézmény a gondozottakkal. Ezekre az alkalmakra a kreatív foglalkozásokon díszeket készítnek, ezzel dekorálják az intézményt.


Szociális és Fejlesztő Központ, Eger
Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

Hiánypótló szolgáltatás biztosításával, a város önkormányzatával való szoros együttműködésben nyitott 2017 novemberében szociális és fejlesztőközpontot Egerben az Ökumenikus Segélyszervezet. A Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 90 férőhellyel fogadja a segítségkérőket a felsővárosi lakótelepen.

Az intézmény mentális és pszichiátriai problémával élő, Heves megyei, 18. életévüket betöltött lakosok számára (állandó lakcím, tartózkodási cím szerint) nyújt szociális szolgáltatásokat. A szolgáltatások igénybevétele ingyenes, s önkéntes alapon történik.  

A központ a szociális munka eszközeit használva támogatja ügyfeleit kapcsolatrendszerük fejlesztésében, az elvesztett készségek és képességek visszaszerzésében, életminőségük megtartásában és javításában. Ez megvalósulhat egyéni szinten (egyéni esetkezelés) illetve a kliensek igényei alapján szervezett csoportos foglalkozások, közösségi programok (szociális csoportmunka) keretein belül. A központ ezen felül tisztálkodási és mosási lehetőséget is biztosít az ellátottak számára. A szolgáltatások nem csak a pszichiátriai betegek részére, hanem preventív jelleggel mindazok számára is biztosítottak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, s pillanatnyi pszichés állapotuk fokozó hatással lehet problémájukra, illetve annak megoldására.

A 2017. novemberi nyitást követően az év végére már 9 fő rendelkezett együttműködési megállapodással. Két hónap alatt 25 fő kereste föl az intézményt, továbbá 178 alkalommal vették igénybe az intézmény valamilyen szolgáltatását.