Segítségnyújtás bántalmazás áldozatainak - 2014

2014-ben kiemelt figyelmet fordítottunk a kapcsolati erőszak áldozataira. Az erőszak elől menekülő anyukáknak és gyermekeiknek menedéket adó Védett Házunk 93 családnak adott lakhatást és oltalmat, és három családok átmeneti otthonában is fogadunk bántalmazás miatt menekülő szülőket, gyermekeket. A megelőzésre nagy hangsúlyt helyezve Vedd észre! címmel tavasszal és ősszel is országos kampányt indítottunk, hogy gyakorlati segítséget nyújtsunk fiataloknak, szülőknek, gyerekeknek abban, hogy minél hamarabb észrevegyék, ha valami nincs rendben a családban, az adott kapcsolatban.


Szociális és Fejlesztő Központ, Titkos Menedékház 
Családok Átmeneti Otthona

Az Ökumenikus Segélyszervezet Titkos Menedékház működtetését kezdte meg 2012. október 1-jétől. A krízisközpont célja, hogy ezen ellátási formával gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került és otthonról menekülni kényszerülő áldozatainak. A biztonságos elhelyezés, a jogi illetve pszichológiai segítségnyújtás mellett a Segélyszervezet a szociális munka teljes eszköztárát felhasználva segíteni kívánja a családokat abban, hogy a társadalomba visszailleszkedve képessé váljanak az önálló, teljes értékű életre.
A rászoruló családok elhelyezése kétszintes épületben történik. Az intézményben a krízisellátásnak megfelelően maximum 8 hétig tartózkodhatnak a családok. A komplex ellátást jól képzett, 7 fős szakmai team (szociális munkások, pszichológus, jogász, családpedagógiai mentor, gyógypedagógiai asszisztens) segíti. 

A Menedékház országos befogadású, 7 szobában összesen 29 fő ellátását tudja biztosítani. 2014-ben az intézmény szolgáltatásait összesen 93 család (90 édesanya, 234 gyermek) és 3 egyedülálló bántalmazott nő vette igénybe. 

Az intézmény működtetését a Segélyszervezet 2012. október 1-től vette át az előző fenntartótól.
Az elmúlt két év során a kialakított szakmai protokoll megszilárdult, a munkatársak ennek alapján gyors és hatékony segítséget tudnak nyújtani a rászoruló családoknak, amelyet példásan mutatja az is, hogy szabad férőhely esetén az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat jelzését követően akár már 2 óra elteltével érkezni tudnak a bántalmazott családok az intézménybe. Tovább az intézmény oldalára.


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni.   

A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 2014-ben 15 család, egyedülálló nő menekült a Krízisközpontba. Ebből 13 fő volt felnőtt és 27 gyerek. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára rövid időn belül (átlag 15 nap) sikerül hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. A krízisintervenciós szolgáltatások, egyéni esetkezelések során felszínre kerül, hogy a bántalmazás a gyerekek mintegy 25 %-át érinti közvetlenül. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt. Tovább az intézmény oldalára.


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok

A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban kiemelten jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnali segítségnyújtás igénye.
A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a további biztonságos továbblépés megkeresésében. 

A Krízisközpontban 81 fő vette igénybe az ellátást, a bántalmazás elől menekülve. A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújt a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére. Tovább az intézmény oldalára.


Képzés az internetes zaklatásról

Családok átmeneti otthonaiban dolgozók részére szervezett képzést az internetes zaklatásról (cyberbullying) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) és az Ökumenikus Segélyszervezet.
A szociális dolgozók képzésének célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családokkal foglalkozó szociális szakembereket is felkészítse az egyre többeket érintő probléma megelőzésére és hatékony kezelésére. További részletek.

Vedd észre!
Az otthon négy fala között zajló erőszakról a legtöbb esetben csak akkor értesülünk, mikor már megtörtént a tragédia. Pedig az erőszak, legyen fizikai vagy lelki, minden esetben nyomokat hagy maga után. A Segélyszervezet az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával Vedd észre! jelmondattal társadalmi célú kampányt indított a kapcsolati erőszak ellen. A szervezet célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson fiataloknak, szülőknek, gyerekeknek abban, hogy minél hamarabb észrevegyék, ha valami nincs rendben a családban, az adott kapcsolatban. További részletek a program aloldalán.

Országos médiakampány
Átfogó országos médiakampánnyal hívta föl a figyelmet a társadalmunkban jelen lévő kapcsolaton belüli erőszakra az Ökumenikus Segélyszervezet. A kapcsolati erőszak megelőzésének fontosságát hangsúlyozó, szemléletformáló kampány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a veszély jeleire, s így az érintettek minél hamarabb kaphassanak segítséget.
Egyedülálló akcióval jelent meg Budapest több forgalmas pontján az Ökumenikus Segélyszervezet a Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján. November 25-én a járókelők több bevásárlóközpontnál és köztéren találkozhattak azokkal az élő szereplőkkel megelevenedő óriásplakátokkal, melyeken egy család több tagjának fejét papírzacskó rejtette el. A figyelemfelkeltő aktivitást népszerűsítő számos ismert személy mellett a járókelők is bekapcsolódhattak a különleges akcióba. További részletek.