Segítségnyújtás bántalmazás áldozatainak - 2015

2015-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a kapcsolati erőszak áldozataira. Az erőszak elől menekülő anyukáknak és gyermekeiknek menedéket adó Védett Házunk 68 családnak adott lakhatást és oltalmat, és három családok átmeneti otthonában is fogadtunk bántalmazás miatt menekülő szülőket, gyermekeket. A megelőzésre nagy hangsúlyt helyezve, folytattuk a Vedd észre! című országos kampányunkat, hogy gyakorlati segítséget nyújtsunk fiataloknak, szülőknek, gyerekeknek abban, hogy minél hamarabb észrevegyék, ha valami nincs rendben a családban, az adott kapcsolatban.


Szociális és Fejlesztő Központ, Titkos Menedékház 
Családok Átmeneti Otthona

2012-ben kezdtük meg egy Titkos Menedékház működtetését. A krízisközpont célja, hogy ezen ellátási formával gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került és otthonról menekülni kényszerülő áldozatainak. A biztonságos elhelyezés, a jogi illetve pszichológiai segítségnyújtás mellett a szociális munka teljes eszköztárát felhasználva segítjük a családokat abban, hogy a társadalomba visszailleszkedve képessé váljanak az önálló, teljes értékű életre.
A rászoruló családok elhelyezése kétszintes épületben történt. Az intézményben a krízisellátásnak megfelelően maximum 8 hétig tartózkodhattak a családok. A komplex ellátást jól képzett, 7 fős szakmai team (szociális munkások, pszichológus, jogász, családpedagógiai mentor, gyógypedagógiai asszisztens) segítette. 

A Menedékház országos befogadású, 7 szobában összesen 29 fő ellátását tudta biztosítani. 2015-ben az intézmény szolgáltatásait összesen 68 család (68 édesanya és 179 gyermek) vette igénybe.

Az elmúlt évek során a kialakított szakmai protokoll megszilárdult, a munkatársak ennek alapján gyors és hatékony segítséget tudtak nyújtani a rászoruló családoknak, amelyet példásan mutatja az is, hogy szabad férőhely esetén az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat jelzését követően akár már 1 óra elteltével érkezni tudtak a bántalmazott családok az intézménybe.  


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni.   

A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 2015-ben 15 család/egyedülálló nő (összesen 35 fő) menekült a Krízisközpontba. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára rövid időn belül (átlag 15 nap) sikerült hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. Az esetek 61,5 százalékában ez volt az első bántalmazás miatti kilépési próbálkozás. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt. 


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok

A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban kiemelten jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnali segítségnyújtás igénye.
A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a további biztonságos továbblépés megkeresésében. 

A Krízisközpontban 56 fő vette igénybe az ellátást a bántalmazás elől menekülve (15 felnőtt, 41 gyermek). A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújtott a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére.


Vedd észre!

Az otthon négy fala között zajló erőszakról a legtöbb esetben csak akkor értesülünk, mikor már megtörtént a tragédia. Pedig az erőszak, legyen fizikai vagy lelki, minden esetben nyomokat hagy maga után. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával Vedd észre! jelmondattal folytattuk a 2014-ben indított társadalmi célú kampányt a kapcsolati erőszak ellen. Célunk az volt, hogy gyakorlati segítséget nyújtsunk fiataloknak, szülőknek, gyerekeknek abban, hogy minél hamarabb észrevegyék, ha valami nincs rendben a családban, az adott kapcsolatban. További részletek a program aloldalán.