Segítségnyújtás bántalmazás áldozatainak - 2016

Az Ökumenikus Segélyszervezet mára az ország legnagyobb olyan szervezetévé vált, amely a kapcsolaton belüli erőszak kezelése kapcsán olyan szolgáltatást nyújt, amelynek keretében a bántalmazottak komplex ellátást kapnak. A szervezet működtet krízisközpontokat Miskolcon és Szolnokon, valamint az ország egyetlen Titkos Menedékházát is az Ökumenikus Segélyszervezet tartja fenn. A Védett Ház 2016-ban 68 családnak adott lakhatást és oltalmat. Három családok átmeneti otthonában is fogad a szervezet bántalmazás miatt menekülő szülőket, gyermekeket. A megelőzésre nagy hangsúlyt helyezve, folytatódott a Vedd észre! című országos kampány, hogy gyakorlati segítséget kaphassanak fiatalok, szülők, gyerekek abban, hogy minél hamarabb észrevegyék, ha valami nincs rendben a családban, az adott kapcsolatban.


Szociális és Fejlesztő Központ, Titkos Menedékház 
Családok Átmeneti Otthona

2012-ben kezdtük meg egy Titkos Menedékház működtetését. A krízisközpont célja, hogy ezen ellátási formával gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került és otthonról menekülni kényszerülő áldozatainak. A biztonságos elhelyezés, a jogi illetve pszichológiai segítségnyújtás mellett a szociális munka teljes eszköztárát felhasználva segítjük a családokat abban, hogy a társadalomba visszailleszkedve képessé váljanak az önálló, teljes értékű életre.
A rászoruló családok elhelyezése kétszintes épületben történt. Az intézményben a krízisellátásnak megfelelően maximum 8 hétig tartózkodhattak a családok. A komplex ellátást jól képzett, 7 fős szakmai team (szociális munkások, pszichológus, jogász, családpedagógiai mentor, gyógypedagógiai asszisztens) segítette. 

A Menedékház országos befogadású, 7 szobában összesen 29 fő ellátását tudja biztosítani. 2016-ben az intézmény szolgáltatásait összesen 57 család 57 édesanya és 152 gyermek (összesen 209 fő) vette igénybe. 

Az elmúlt évek során a kialakított szakmai protokoll megszilárdult, a munkatársak ennek alapján gyors és hatékony segítséget tudtak nyújtani a rászoruló családoknak, amelyet példásan mutatja az is, hogy szabad férőhely esetén az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat jelzését követően akár már 1 óra elteltével érkezni tudtak a bántalmazott családok az intézménybe.  


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

A miskolci krízisközpont 2016-ban ünnepelte 10 éves fennállását. Az október 5-én tartott rendezvényen az elmúlt évtized munkáját, eredményeit is áttekintették a szakmai partnerek, résztvevők. 
A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását jelenleg egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni.   

A párkapcsolati erőszak, illetve a gyerekbántalmazás elől 2016-ban 11 család/egyedülálló nő (összesen 33 fő) menekült a Krízisközpontba. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára többnyire a rendelkezésre álló időn belül sikerül hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. Az esetek 37 százalékában ez volt az első bántalmazás miatti kilépési próbálkozás. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt. 


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok

A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban kiemelten jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnali segítségnyújtás igénye.
A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a további biztonságos továbblépés megkeresésében. 

A Krízisközpontban 53 fő vette igénybe az ellátást, a bántalmazás elől menekülve (12 felnőtt,41 gyermek). A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújt a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére.


Vedd észre!

A tavalyi évben a Segélyszervezet 2016. július 1. és december 31. között bonyolította le a Vedd Észre elnevezésű kampányát. A program részeként a szervezet információs aloldalt működtet (www.segelyszervezet.hu/veddeszre), ahol az erőszak/bántalmazás megjelenési formáiról, az áldozattá válás megelőzéséről és a segítségkérési lehetőségről olvashatnak felnőttek és gyerekek egyaránt. 

Az előkészítő munkák után a szemléletformáló kampány újbóli elindulását 2016. október 5-én jelentette be a Segélyszervezet egy Miskolcon megrendezett szakmai találkozón.

További részletek a program aloldalán.