Segítségnyújtás bántalmazás áldozatainak - 2017

Az Ökumenikus Segélyszervezet mára az ország legnagyobb olyan szervezetévé vált, amely a kapcsolaton belüli erőszak kezelése kapcsán olyan szolgáltatást nyújt, amelynek keretében a bántalmazottak komplex ellátást kapnak. A szervezet működtet krízisközpontokat Miskolcon és Szolnokon, valamint az ország egyetlen Titkos Menedékházát is az Ökumenikus Segélyszervezet tartja fenn. 

A Segélyszervezet évről évre továbbfejleszti a kapcsolati erőszak áldozatai számára fenntartott szolgáltatásait. Meglévő intézményhálózatában (Miskolc Krízisközpont, Miskolc Félutasház szolgáltatás, Szolnok Krízisközpont, Szolnok Félutasház szolgáltatás, Titkos Menedékház) szociális szakemberek, pszichológusok, jogászok és fejlesztőpedagógusok végeznek magas színvonalú munkát. 

A Védett Ház 2017-ben 52 családnak adott lakhatást és oltalmat. Négy családok átmeneti otthonában is fogad a szervezet bántalmazás miatt menekülő szülőket, gyermekeket. A megelőzésre nagy hangsúlyt helyezve, elindult egy hiánypótló online anonim tanácsadó felület a meddigmehet.hu oldalon. Ezenfelül folytatódott a Vedd észre! című országos kampány, hogy gyakorlati segítséget kaphassanak fiatalok, szülők, gyerekek abban, hogy minél hamarabb észrevegyék, ha valami nincs rendben a családban, az adott kapcsolatban.


Meddig mehet - Online anonim tanácsadás

A Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy szemléletformáló kampányokon keresztül a társadalom figyelmét is felhívja a kapcsolati erőszak problémára, és segítse az érintetteket, hogy több információjuk legyen arról, hogy mit tudnak tenni, ha bajban vannak. Erre a célra jött létre 2017-ben az online anonim tanácsadás (www.segelyszervezet.hu/veddeszre) is, mely biztonságos, könnyen és anonim módon elérhető webes felületet ad ahhoz, hogy erről a témáról informálódni, beszélni lehessen.
A Vodafone Magyarország Alapítvány által támogatott projekt célja egy olyan online tanácsadó szolgáltatás kidolgozása és működtetése, amely lehetőséget nyújt a kapcsolati erőszak által érintetteknek, illetve az értük aggódóknak, hogy biztonságos módon kérhessenek tanácsot és információt szakértőktől. A meddigmehet.hu weboldalra érkezett levelekre pszichológus, szociális munkás és jogász válaszol a beérkezett kérdések természetének megfelelően.  A munkatársak két napos válaszadási határidőt vállalnak.  A 2017-es évben 446 fő regisztrált az oldalon és küldött levelet a tanácsadóknak. 
A Segélyszervezet másik fontos célja, hogy minél szélesebb körben tegye ismertté a tanácsadó oldal. A kapcsolati erőszakra és a tanácsadó oldalra ezért egy kommunikációs kampány segítségével hívta föl a figyelmet. Ennek keretében egy egyedülálló, több mint 100.000 emberhez eljutó figyelemfelhívó video is készült.


Szociális és Fejlesztő Központ, Titkos Menedékház 
Családok Átmeneti Otthona

2012-ben kezdtük meg egy Titkos Menedékház működtetését. A krízisközpont célja, hogy ezen ellátási formával gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került és otthonról menekülni kényszerülő áldozatainak. A biztonságos elhelyezés, a jogi illetve pszichológiai segítségnyújtás mellett a szociális munka teljes eszköztárát felhasználva segítjük a családokat abban, hogy a társadalomba visszailleszkedve képessé váljanak az önálló, teljes értékű életre.

A rászoruló családok elhelyezése háromszintes épület egy teljes szintjén történik. Az intézményben a törvényi szabályzásnak megfelelően maximum 6 hónapig tartózkodhatnak a családok. A Családok Átmeneti Otthona 1 évre biztosítja az elhelyezést, mely további 6 hónappal meghosszabbítható. A komplex ellátásokat jól képzett, 10 fős szakmai team (szociális munkások, pszichológus, jogász, fejlesztőpedagógus) segíti. 
Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepel az egyéni, illetve a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, terápiás alkalmak, gyermekfejlesztő foglalkozások. 

A Menedékház országos befogadású, 9 szobában összesen 40 fő ellátását tudja biztosítani. 2017-ben az intézmény szolgáltatásait összesen 52 család, 51 édesanya és 150 gyermek, 1 egyedül álló hölgy (összesen 202 fő) vette igénybe. Az Ökumenikus Segélyszervezet biztosítja az intézményben élő családok szükség szerinti teljes körű ellátását. 

Az elmúlt évek során a kialakított szakmai protokollnak köszönhetően a munkatársak gyors és hatékony segítséget tudnak nyújtani a rászoruló családoknak. Szabad férőhely esetén az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat jelzését követően 1 óra elteltével érkezni tudnak a bántalmazott családok az intézménybe. 


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását jelenleg egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni.   

A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 13 család / egyedülálló nő (összesen 38 fő) menekült a Krízisközpontba. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára többnyire a rendelkezésre álló időn belül sikerül hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. Az esetek 45 százalékában ez volt az első bántalmazás miatti kilépési próbálkozás.


Krízisközpont - Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok

A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban kiemelten jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnali segítségnyújtás igénye.
A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a további biztonságos továbblépés megkeresésében. 

A Krízisközpontban 82 fő vette igénybe az ellátást, a bántalmazás elől menekülve (18 felnőtt, 64 gyermek). A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújt a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére.