Segítségnyújtás gyermekeknek, családoknak - 2014

Kiút a szegénységből

Segélyszervezetünk nem csak azt tartja feladatának, hogy átmeneti segítséget, menedéket nyújtson a nélkülözőknek. Munkánk minden területén arra törekszünk, hogy valódi kitörési pontokat kínáljunk azoknak, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért. Különösen nagy hangsúlyt fektünk a nehéz sorsú gyermekek fejlesztésére és a családok önállóvá válásának támogatására. 2014-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a rászoruló gyermekek fejlesztésére, képzésére: több mint 1500 gyerek számára szerveztünk valamilyen fejlesztő programot. A széles szolgáltatási spektrum (lovasterápia, mozgásterápia, élményprogramok, korrepetálás, kreatív foglalkozások, gyógypedagógiai és pszichológiai szolgáltatások) lehetővé tette, hogy személyre szabott fejlesztések valósulhassanak meg az intézményeinkben. 
Már 5 városban (Budapest, Kastélyosdombó, Miskolc, Orosháza, Szolnok) működtetünk átmeneti otthonokat családok részére. Ezek az intézmények kifejezetten lakhatásukat vesztett családok együtt maradását szolgálják, és segítenek a továbblépésben is.


TANDEM – Többszáz milliós program a gyerekekért, családokért

A TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjának utolsó kiírását is nyilvánosságra hozta a Segélyszervezet 2014 februárjában. A Fejlesztési Alap keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a szervezet a magyarországi szociális szektort. 
A szociális munka új útjairól és jógyakorlatairól szervezett országos konferenciát szeptemberben a Segélyszervezet Budapesten. A mintegy 200 szociális szakember részvételével zajló tanácskozás fő apropóját a Segélyszervezet 2015 februárjáig tartó TANDEM program tapasztalatainak összegzése adta. A VELUX Alapítványok támogatásával zajló 500 millió forint értékű program keretében az ország minden pontjáról pályázhattak a civil szervezetek társadalmi felzárkózást illetve gyermekfejlesztést célzó programjaikkal. A pályázati támogatásból megvalósult fejlesztésekben eddig 2230 hátrányos helyzetű felnőtt és 3000 hátrányos helyzetű gyermek vett részt. Ezen modellek jógyakorlatait, illetve a TANDEM program keretében a Segélyszervezetnél zajló gyermekfejlesztési projektek tapasztalatait osztották meg a szakemberek egymással a József Attila Művelődési Központban szervezett eseményen. További részletek a program, valamint a Fejlesztési Alap aloldalán.


Országos Segélyközpont - Segítségnyújtás krízishelyzetbe került családoknak

A szervezetünkhöz érkező egyéni segélykérések kezelését 2014-ben is külön intézmény, az Országos Segélyközpont végezte. A Segélyközpont legfontosabb célja hathatós segítséget nyújtani elsősorban krízishelyzetben, vagy olyan helyzetekben, amikor az egyén vagy család nem képes a meglévő természetes erőforrásaiból megoldást találni. A segélykérőkkel levél, e-mail vagy telefonhívás útján találkoznak a munkatársak. Gyakran előfordul, hogy Önkormányzatok, Minisztériumok, kórházak, társintézmények keresik fel a Segélyközpontot. Olyan esetekben, ahol az állami forrásból már nincs lehetőségük a hozzájuk forduló családokon segíteni, a Segélyközpont rendelkezésére álló keret jelenthet megoldást. 
A segítségnyújtás során a Segélyközpont az alábbi támogatásokat biztosíthatja a kedvezményezettek részére: Higiéniai-, gyógyászati-, gyógyszertámogatás; Krízishelyzetben lakhatási feltételek támogatása; közüzemi hátralék kiegyenlítése; bébitápszer, étrend kiegészítő táplálékok; tankönyvtámogatás, beiskolázási - tandíj támogatás; krízisfelszerelés; akadálymentesítés; élelmiszertámogatás és tüzelő támogatás.

2014 folyamán a Segélyszervezet 18.696 segélykérő számára biztosított valamilyen jellegű támogatást. A segélykérések alapvetően postai levél útján (50,39%), e-mail formájában (38,64%), illetve telefonon (10,97%) érkeznek a segélyközpontba. A téli krízisidőszakban évről-évre megemelkedik az elkeseredett levélírók, segítséget kérők száma. A Segélyszervezet a hideg időszakban több száz élelmiszercsomaggal, természetbeni adománnyal segíti a rászorulókat.

Az ÉMÁSZ Nyrt-vel való együttműködés keretében a felhalmozott áramtartozás rendezésében is segítettük a segélykérőket egy átfogó, összehangolt program keretein belül. 592 ügyfél kapott olyan megelőző segítséget, mely révén elkerülték az adósságspirált. Közös együttműködés során az ELMŰ Nyrt-vel, a FŐGÁZ Zrt-vel, valamint Csepel Önkormányzatával 2014. júniusában adósmentő programot indítottunk, melynek célja a csepeli lakosok megsegítése, közüzemi hátralékuk rendezése. 2014. december 31-ig 48 háztartás kapott lehetőséget arra, hogy ne kerüljön a hátralékot felhalmozók spiráljába. A Segélyközpont kórházi kezeléshez jutásban 22 főnek, gyógyszervásárláshoz 2 főnek, műtéti hozzájárulással 13 főnek, gyógyászati segédeszköz vásárlásában 1 főnek, orvosi kezelés támogatásával 7 főnek segített 2014-ben a gyógyászati segélyprogramon belül. Tovább a Segélyközpont oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII.
Családsegítő Szolgálat

A Családsegítő Szolgálat integrált intézmény keretében működik, mely szociális alapszolgáltatást biztosít. Ellátási területe Budapest XXIII. kerület Soroksár valamennyi lakosára kiterjed. A Családsegítő Szolgálat támogatást nyújt a munkanélkülieknek, a rendszeres szociális segélyben részesülőknek, a közüzemi hátralékot felhalmozóknak, menekült és oltalmazott ügyfeleknek. 

2014-ben a Családsegítő Szolgálat - az Önkormányzat határozata alapján - összesen 21 fő/családdal kötött adósságkezelési tanácsadás keretén belül együttműködési megállapodást. A Családsegítő Szolgálatnál 2014-ben 213 alkalommal került sor jogi és 12 alkalommal pszichológiai tanácsadásra. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII.
Gyermekjóléti Szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat integrált intézmény keretében működik, mely gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. Ellátási területe Budapest XXIII. kerület Soroksár valamennyi lakosára kiterjed. A Gyermekjóléti Szolgálat elsődleges célja a törvényben előírt feladatok teljesítése, az egyén, illetve a családok működőképességének megőrzése, valamint e képesség helyreállítása. 

A Szolgálatnál 3 főállású munkatárs dolgozott 2014-ben, akik közül egy szociálpolitikus, egy szociális munkás és egy szociálpedagógus végzettségű. Ingyenes jogi tanácsadásra 2014-ben 29 esetben került sor, pszichológiai tanácsadás keretében pedig 115 esetben segített a Szolgálat. 2014-ben, az előző évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma jelentősen csökkent (67-ről 54 re). A védelembe vett gyermekek száma viszont tovább emelkedett. Az emelkedés oka, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sok olyan család költözött a kerületbe, ahol a kiskorúak már védelembe voltak véve, vagy a védelembe vétel indokolttá vált valamilyen probléma miatt (50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás, rendőrségi ügy stb.). Szembetűnő a változás az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek tekintetében. Ez 2013-ban 27, 2014-ben 41 kiskorút érintett. A családból való kiemelés fő okai elsősorban az elhanyagolás, veszélyeztetés, bántalmazás volt. Pozitívum, hogy hét sikeres hazagondozásra is sor került a tavalyi évben. A tanácsadás keretében végzett tevékenység 178-ról 119-re csökkent, ilyenkor 1-2 találkozás után általában lezárták a munkatársak az adott esetet. 
A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben, a természetbeni adományozást is beleértve, összesen mintegy 300 alkalommal segített soroksári rászorulókon. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Olaszliszka
Fejlesztőház

Az intézmény célja a településen élő gyerekek felzárkóztatása, korrepetálása, hogy azonos eséllyel indulhassanak az életben, mint szerencsésebb körülmények között élő társaik. Cél, hogy a tanulás, tudás, mint érték, és mint kitörési pont jelenjen meg a családokban. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása, az úgynevezett Tanoda program jelentette a Fejlesztőházban folyó munka folytatásának lehetőségét. 

A 2013. július 1-jén induló és 2015. június 30-áig tartó programban a két év során (2013-2014-es tanévben 35 fő, a 2014-15-ös tanévben +11 fő) 46 gyermek képességterületeinek fejlesztését, tantárgyi felzárkóztatását, korrepetálását, tehetséggondozását, idegen nyelvi és IKT kompetenciák fejlesztését, pályaorientációs tevékenységét (továbbtanulás), készség és képességfejlesztő programok szervezését, lebonyolítását vállalta négy pedagógus (egy fejlesztő pedagógus, egy szakmai vezető, egy mentor és egy kisegítő munkatárs) segítségével a Fejlesztőház. A 2013-14-es tanévben 8 nyolcadik osztályos diákunk folytatta tanulmányait gimnáziumban, szakközépiskolában és hiányszakmát adó szakiskolában. A szakmai stáb a gyerekek iskolai előmenetelét hátráltató magatartási és tanulási problémák megszűntetését segítette, hogy a gyermekek továbbtanulási esélyei növekedjenek. 

A kézműves foglalkozások a szakmai team tagjai, illetve kézműves szakemberek részvételével zajlottak. A programban 46 fő állt szerződéses viszonyban a Tanodával. 2013-2014-es tanévben a Tanoda a 8. osztályból kikerült középiskolákban továbbtanulókkal is szerződést kötött. A 2014/2015-ös tanévben a diákok 49%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 48%-a hátrányos helyzetű. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó bemeneti és köztes mérések eredményei alapján a gyerekek 85%-ának javultak az eredményei. 

A Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat együttműködő partnereként a TÁMOP-5.1.1-11/1/B-0045 azonosítószámú „Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl” komplex kompetencia fejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében címet viselő - 2012. november 1-én indult és 2014. szeptember 30-ig tartó - projektben fontos szerepet kapott az olaszliszkai Fejlesztőház is. A Fejlesztőház feladata ebben a pályázatban többek között a gyermekek korrepetálása, nyári napközi, személyiségfejlesztő önismereti csoportok szervezése serdülőknek, toleranciaerősítő programok és egy családi nap megrendezése volt. 
A pályázat két éven keresztül biztosított iskola időszakban 20 gyermek számára korrepetálást, tanulási kompetencianövelést, egyéni és kiscsoportos fejlesztést a tanulmányi munkában. 
Hat héten át 45 gyermek számára nyújtott napközis ellátást. 2014 nyarán 15 fő vehetett részt egy hetes nyári táborban a vámosújfalui Búzavirág Alapítványnál. A serdülőkorúak két nyáron át 30-30 órás személyiségfejlesztő tréningen vehettek részt pszichológus vezetésével, elsősorban a tolerancia-erősítés, csapatépítés céljával. 

A Tanoda/Fejlesztőház szolgáltatásai iskola időszakban hétfőtől-péntekig 12.00-16.00 óra között voltak igénybe vehetőek, míg a szünidő ideje alatt a Tanoda/Fejlesztőház naponta 9.00 és 16.00 óra között várta a gyermekeket. A Tanoda/Fejlesztőház a 2014-es évben 46 gyermek fejlesztését végezte, míg a játszóházi, kézműves foglalkozásokon 70-80 gyermek vett részt rendszeresen. 
A TANODA programban a célcsoport a 9-18 éves korú általános iskolás tanulók illetve szüleik. A Tanoda/Fejlesztőház 46 gyerek fejlesztését, felzárkóztatását, korrepetálását vállalta. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szendrő
Biztos Kezdet Gyerekház

Az intézmény célja a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékonyan segíteni a településen szegénységben élő 0-5 éves gyerekek fejlődését, a szülőket felkészíteni a szülői szerepre, hozzájárulva ezzel is a szegénység elleni küzdelemhez. A Segélyszervezet és konzorciumi partnere, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása közösen valósítja meg a TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0012-es számú, „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” elnevezésű projektet, amely keretében működik a Biztos Kezdet Gyerekház. 

A szülők számára szülői fórum keretén belül szervezett (szakember által vezetett beszélgető kör) és a Biztos Kezdet Ház dolgozói által spontán megtartott beszélgetések a mindennapi élet részeivé váltak. A szülői fórumok száma 50 alkalom volt a 2014-es évben. Ilyenek voltak többek között a szépségápolásról, az elsősegélynyújtásról szóló vagy a gyermekorvos előadása (fertőző betegségek, gyermekbetegségek). Voltak drogprevenciós illetve bűnmegelőzési előadások és a gyermekneveléssel kapcsolatos beszélgetések is. A közösségi programok célja a szülők aktivizálása, a kapcsolatok erősítése, a gyermekfejlődéssel kapcsolatos célorientáltság, közös érdekeltség kialakítása a gyermekek érdekében. Közösségi programot 16 alkalommal rendezett az intézmény 2014-ben. A családok többek között kirándultak a Miskolci Vadasparkba, a szülők megtekintették a Miskolci Nemzeti Színház My Fair Lady című előadását.

A Gyermekház hétfőtől péntekig 8.30-12.30-ig várja a kicsiket és szüleiket. Rendszeresen 24 gyermek jár az intézménybe, míg az elért gyermekek száma 125 fő. A programokon rendszeresen 34 szülő vesz részt, az elért szülők száma pedig 70 fő. A Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztő foglalkozásokkal, színes programokkal várta az érdeklődőket 2014-ben. Kézműves programokkal, ölbéli játékokkal, zenés foglalkozásokkal, mozgásfejlesztéssel, a gyerekekkel és a szülőkkel számára szervezett közös programokkal teltek az intézmény mindennapjai. A programok során a gyerekek és a szülők fokozatosan feloldódtak, egyre inkább megnyíltak, valamint közelebb kerültek egymáshoz, illetve erősödött a szülő és gyermeke kapcsolat. Az év során folyamatos volt a családlátogatás, a dokumentációs rendszer vezetése, rendszeres team-megbeszélések folytatása, a szupervízió, a képzéseken való részvétel, a szakemberekkel való kapcsolattartás, az egészséges táplálkozás ösztönzése információ és minta nyújtásával. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc
Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona

Az intézmény országos hatáskörrel biztosít elhelyezést teljes, illetve egyszülős családok számára maximum 18 hónap időtartamra. Az otthon 11 lakószobával, 3 konyhával és étkezővel, valamint 6 vizesblokkal rendelkezik. Közösségi térként a gyerekek a csoportszobát, illetve az intézmény udvarán az EU szabványainak minden tekintetben megfelelő játszóteret használhatják. Külön álláskeresési tanácsadói iroda, interjú szoba és fejlesztő szoba segíti a szakmai munkát, melynek hátterét jól képzett szakemberek (szociális munkás, szociálpedagógus, jogász, pszichológus, álláskeresési tanácsadó, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) biztosítják. 

Az intézmény számára elsődleges feladat az esélyteremtés. Esély olyan plusz készségek, minták és értékek elsajátítására, amelyekkel a hozott hátrányok leküzdhetővé válhatnak és a jövő megalapozottá válásában segítséget nyújthatnak. Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A mindennapi munkában 2014-ben is tovább folytatódott az otthonban a gyerekek részképességeinek mérése és fejlesztése, valamint a szülők készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. Ebben az évben több pályázat (TÁMOP, TIOP, VELUX Alapítványok, Phillip Morris) is hatékonyan segítette a kitűzött célok megvalósulását. 
A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A Segélyszervezet szerepet vállal az álláskeresők tudás, készség és attitűd szintű képességfejlesztésében, mely a sikeres álláskeresés alapját képezi. A tevékenység kezdete óta a programba bevont miskolci álláskeresők több, mint 50 %-a elhelyezkedett. Ebben az évben 185 álláskereső vehetett részt ilyen foglalkozásokon.

2014-ben az épület felújítására is sor került, így a fűtés és az energetikai hálózat korszerűsítésén túl sor került a nyílászárók cseréjére, illetve a csoportszoba és a munkatársi szoba bővítésére is. A Családok Átmeneti Otthona 11 lakószobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. 2014-ben 128 fő (46 szülő és 82 gyermek) kapott átmeneti ellátást. Az elhelyezésre minden esetben a szülők kérelmére került sor. Életkori megoszlás szerint a gyerekek 16 %-a 3 éven aluli, 6 %-a 4-5 éves, 27 %-a 6-13 év közötti, 9 %-uk pedig 14 -17 év közötti volt. 

Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. A Segélyszervezet az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztott szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat. Tovább az intézmény oldalára.

Kézműves kuckó Miskolcon

A miskolci családok átmeneti otthonában élő 100 gyermek számára szervezett a Segélyszervezet farsangi foglalkozást, valamint átadott egy 4,5 millió forint támogatásából létrehozott kézműves kuckót is. A most elkészült, mintegy 30 négyzetméteres épület új lehetőségeket teremt az intézményben élő nehéz sorsú gyermekek számára, közösségi és egyéni játékoknak, valamint fejlesztő foglalkozásoknak adva teret.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Családok Átmeneti Otthona

A segélyszervezetünk által Szolnokon működtetett Otthon összesen negyven felnőtt és gyermek (9 család) együttes elhelyezését biztosítja. Minden család külön, összkomfortos lakrészben kerül elhelyezésre, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában hagyományos és automata mosógép is rendelkezésükre áll. 

A társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általunk kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében, lakhatási lehetőséget biztosítunk a városban, két kiléptető Félutas lakásban. Ezt a lehetőséget 2014-ben 2 család (összesen 6 fő) részére biztosítottuk. 2014-ben 161 fő (87 gyermek és 74 felnőtt) lakott a szolnoki otthonban. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza
Családok Átmeneti Otthona

A szervezetünk által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik otthontalanná váltak. E mellett krízisambulanciákat is működtetünk, ahol azonnali segítséget nyújtunk a rászorulóknak. A krízisambulancia feladata, hogy szolgáltatásai lévén ne csak a már kialakult krízishelyzetekben nyújtson megoldást, hanem prevenciós jelleggel működjön közre a krízishelyzetek megelőzésében. 

Családok Átmeneti Otthona Békés megyéből, üres szoba esetén az ország más területéről, egyidejűleg összesen 38 főt tud gondozásba venni. 2014-ben 32 család (98 gyermek és 37 felnőtt, azaz összesen 135 fő) kapott átmeneti segítséget. A krízisambulancián 2014-ben 2.164 esetben nyújtott segítséget a Segélyszervezet orosházi intézménye természetbeni, jogi, pszichológusi szolgáltatás, szociális tanácsadás, munkaerőpiaci-tréning keretében. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Családok Átmeneti Otthona

A kastélyosdombói családok átmeneti otthona 2013. július 1-én nyitotta meg kapuit, így már lassan 2 éve működik. Az intézmény 40 fő elhelyezését tudja biztosítani. Az otthonban olyan többgyermekes családok kerülnek elhelyezésre, akiknek a lakhatásuk különböző szociális okok miatt megoldatlan. Az átmeneti ellátás időtartama alatt a lakók részt vesznek elméleti és gyakorlati gazdálkodási képzéseken, illetve önként bekapcsolódnak az otthon által szervezett háztáji és egyéb gazdasági tevékenységekbe. A képzések és a háztáji tevékenységek célja, hogy a család az átmeneti ellátásban töltött idő alatt képessé váljon családi gazdálkodásra, és bekapcsolódjon szociális gazdaság típusú rendszerekbe.  

A projekt második szintjét egy olyan ’félutas házas’ rendszer jelenti, ahol a család ¬– sikeres pályázata esetén – kedvezményes albérleti díjért önálló családi házba költözik ki. Ezekben a házakban önállóan tovább folytatja az átmeneti otthon képzésein megtanult gazdasági tevékenységeket, illetve kapcsolódik a projekt által kialakított gazdálkodási rendszerbe. 2014-ben három család költözött ki a Segélyszervezet tulajdonában lévő ’félutas házba’, akik sikeresen teljesítették a programot. A családok többek közt nyulat, tyúkot, kakast, disznót, birkát tartanak, valamint kertet művelnek. Két mezőgazdasági mentor munkatárs segíti őket tanácsaikkal a mezőgazdasági munkák ellátásában, illetve 1 fő családgondozó az esetleges életvezetési problémák megoldásában.

Emellett az intézményben, szintén a Velux IV. program keretén belül, gyermekfejlesztés is történik külön szakemberek bevonásával. Havonta több alkalommal fejlesztő pedagógusok járnak az otthonba, és különböző foglalkozásokat tartanak a gyermekek számára. Lehetőség van mesejógán való részvételre, mozgásterápiára, kreatív foglalkozásra és szocializációs csoportra. A gyerekek tanulmányi eredményeinek javítása érdekében fejlesztő tanár segíti őket, aki az adott problémás tantárgyból korrepetálást tart számukra. 2014-ben összesen 54 gyermek vett részt ezen a foglalkozásokon és 7 fejlesztő pedagógus tartotta a foglalkozásokat. A környékbeli gyermekeket is bevontuk a fejlesztésekbe, ők is szívesen vesznek részt a foglalkozásokon.

A kastélyosdombói Családok Átmeneti Otthona folyamatos nyitva tartással működik, az intézményben 10 felnőtt és 29 gyermek lakott. A Velux IV. projekt két munkatársa segítette a családokat a növénytermesztési és állattenyésztési ismeretek elsajátításában, elméletben és gyakorlatban is. A családok számára 2014-ben megtörtént a kert felosztása, minden család külön parcellát kapott, amit saját maguknak kellett művelniük. A kertben megtermelt zöldségek nagy segítséget jelentettek a családok számára, mivel ezt már nem kellett megvenniük a boltban és egészségesebb, frissebb ételeket tudtak főzni. Tovább az intézmény oldalára.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kastélyosdombói modellprogram
Kastélyosdombón 2013 júniusában olyan speciális családok átmeneti otthonát hoztunk létre, amely célja, hogy a családok egyéni krízishelyzetének enyhítésén túl felkészítsen az önálló életvitelre is. Ezt a segélyszervezetünk által kidolgozott módszer segíti elő. Ennek lényege, hogy a családok bekapcsolódnak az intézmény területén kialakított háztáji gazdaságban végezhető tevékenységekbe, így képessé válnak arra, hogy a kiköltözésük után önellátó családi gazdálkodást kezdjenek el. Ennek érdekében munkatársaink elméleti és gyakorlati gazdasági képzésekkel, tréningekkel, gyermekfejlesztő programokkal segítik a résztvevő családokat.

A fejlesztési programot sikeresen elvégzőknek lehetőséget adunk arra, hogy önálló családi házba költözzenek a térségben, ahol tovább tudják folytatni a növénytermesztést és állattenyésztést, illetve bekapcsolódhatnak a projekt által kialakított gazdálkodási rendszerbe. A modellprogram eredményeként így a családok véglegesen elhagyhatják a szociális ellátórendszert, és önálló életet kezdhetnek. A program 3 éve során várhatóan 105 rászoruló felnőtt szerez állattenyésztési és növénytermesztési gazdálkodási ismereteket a tanfolyamok segítségével, és válik ezáltal alkalmassá önálló háztáji gazdálkodás beindítására és működtetésére. A gyermekfejlesztésnek köszönhetően 150 hátrányos helyzetű gyermek kap speciális fejlesztési lehetőséget.
Az országban egyedülálló program fontos eredménye és újabb mérföldköve, hogy 2014 őszén egy 5 és egy 8 gyermekes család is önálló ingatlanba költözött Kastélyosdombón.


Felhőtlen nyaralás

Közel ötven, átmeneti otthonban élő gyermek nyaralhatott gondtalanul egy-egy hétig az Ökumenikus Segélyszervezet és a Tesco Global Áruházak Zrt. Felhőtlen gyermekkor címmel meghirdetett akciójának köszönhetően Balatongyörökön. A strandolás melletti színes programok között múzeumlátogatás, népművészeti programok, kirándulások, kézműves foglalkozások, önismereti játékok és karaoke is szerepeltek, de különleges élményt jelentett a gyermekek számára a Design Terminál munkatársainak vezetésével közösen készített óriás társasjáték is.

Videó