Segítségnyújtás gyermekeknek, családoknak - 2016

Segélyszervezetünk nem csak azt tartja feladatának, hogy átmeneti segítséget, menedéket nyújtson a nélkülözőknek. Munkánk minden területén arra törekszünk, hogy valódi kitörési pontokat kínáljunk azoknak, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért.

Általános bemutató

Hazai szociális munkánkhoz kapcsolódóan 2016-ban is jelentős fejlesztéseket vittünk véghez. Miskolcon továbbfolytatódott az intézményi közösségi tér létrehozása, Gyulán pedig a Szociális és Fejlesztő Központ Éjjeli Menedékhelyének felújítása. Kaposváron új Szociális és Fejlesztő Központ kezdte meg működését.

A 2016-os évben a szolgáltatások palettáján is átrendeződések történtek. Jogszabályi változások miatt a Soroksári Család és Gyermekjóléti Központot a kerületi önkormányzat működteti tovább a segélyszervezet helyett, ugyanezen okok miatt az év második felétől megszűntek a Soroksári Addiktológiai Centrum szolgáltatásai. Megkezdődött az Ygen Humánerőforrás Központok szolgáltatásainak integrálása a segélyszervezet intézményeiben folyó szociális munka segítő folyamataiba. Az év talán legnagyobb fejlesztése az új szociális és fejlesztő központ kialakítása volt Csepelen, ahová év végén már be is költözhetett a Segélyszervezet Országos Segélyközpontja, és jövőre elkészül a fiatalok és gyerekek fejlesztő háza is az épületben. 

A Segélyszervezet gyerekekkel foglalkozó intézményeiben továbbra is kiemelt feladat volt a kiskorúak fejlesztése. A segélyszervezet intézményeiben több mint 2.300 gyerek ellátásáról gondoskodtak a munkatársak vagy nyújtottak számukra valamilyen több alkalmas foglalkozást. 2016-ban több mint 1500 gyerek számára szerveztek fejlesztő programokat a munkatársak. A széles szolgáltatási spektrum (lovas terápia, mozgásterápia, élményprogramok, korrepetálás, kreatív foglalkozások, gyógypedagógiai és pszichológiai szolgáltatások) lehetővé tette, hogy személyre szabott fejlesztések valósulhassanak meg az intézményekben. 


Programok

Modellprogram az intézményi ellátástól az önellátásig
Kastélyosdombón sikeresen befejeződött a Velux Alapítványok által támogatott modellprogram, melyben összesen 291 fő (125 felnőtt, 166 gyermek) vehetett részt. A programon belül kialakításra került egy mintagazdaság, melyben mára már 25 fő foglalkoztatására van lehetőség.  Kiépítésre került a sorsfordító házak rendszere, mely a sikeres társadalmi reintegráció újfajta megközelítését tette lehetővé. 2016-ban több ezer kilogramm zöldséget termelt a gazdaság, elkészült az állattartótelep, és nemsokára átadják azt a sajtműhelyt is, ami még több hátrányos helyzetű szülő foglalkoztatását teszi majd lehetővé. Megkezdődhetett a mintagazdaságban megtermelt zöldségek árusítása is. A gyerekfejlesztő programoknak biztos alapot ad a programon belül elkészült oktatóközpont. Ide nem csak a családok átmeneti otthonának gyerekei járhatnak, hanem a környező települések iskoláinak és óvodáinak gyerekei is részt vehetnek a fejlesztő programokban. 

Iskolakezdés együtt! 
A Segélyszervezet 2016-ban is jelentős szerepet vállalt abban, hogy az iskolakezdés minél kevesebb nehéz körülmények között élő diák számára jelentsen gondot. Iskolakezdési akciójának keretében több mint 1000 gyermek kapott tanszereket, ruhákat, az iskolába járáshoz használható utazási támogatást, betegség esetében vitaminokat, gyógyszereket, melyek elősegítették, hogy lehetőség szerint a legtöbb akadály elhárulhasson a tanulás elől.  

Kapaszkodó program

A Segélyszervezet gyerekeket segítő tevékenységének palettája új tevékenységgel is bővült ebben az évben. Kapaszkodó elnevezésű programjának köszönhetően több mint 1800 gyerek vehetett részt olyan közösségi programokon, melyek a szabadidő hasznos eltöltését célozták meg, valamint azt, hogy a kallódó gyerekek számára olyan közösségi szintér álljon rendelkezésre, ahol problémáikra is segítséget kaphatnak. 


Intézmények

Országos Segélyközpont - Segítségnyújtás krízishelyzetbe került családoknak

Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjához 2016-ban több mint 30 ezer segélykérés érkezett be. A munkatársak több mint 6.000 alkalommal tudtak valamilyen segítséget nyújtani a bajba jutott egyének, családok számára.  A kéréseket egy jól képzett szakmai csapat dolgozza fel és határozza meg a segítség módját. A szolgáltatások között megtalálható a természetbeni segítségnyújtás, az adósságkezelés, a szociális- és az információs tanácsadás. Hangsúlyos alapelv, hogy a Segélyszervezet az általa kínált segítségnyújtási lehetőségekkel csupán kiegészíti az állami gondoskodás támogatásait. Fontos továbbá az is, hogy segítsége ne ösztönözze arra az ügyfelet, hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenntartani. 

A 2016-os év során a segélyközpont munkatársainak tapasztalata szerint az információnyújtás és a rövid egyéni tanácsadás bizonyult a leghatékonyabb segítségnyújtási módnak. Emellett a kérések jelentős százalékában természetbeni segítségnyújtást kértek (tüzelő, élelmiszer, tisztítószer, lakásfenntartási támogatás vagy ruházat) a Segélyközponthoz fordulók. 

A legtöbb segélykérés Budapest és az Észak- Magyarországi Régióból érkezett (Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye), de ezen kívül Pest megyéből és az észak-alföldi régióból is sok megkeresés érkezett. A három legintenzívebb időszak a Segélyközpont életében a január, az augusztus és a december hónapok voltak 2016-ban. Augusztusban a tanévkezdés miatt érkezik be sok kérés, januárban és decemberben a hideg miatt, a fűtés megoldása miatt kerülnek sokan rendkívül nehéz helyzetbe. Nagyon sokan telefonáltak, mert nincs tűzifájuk, ami számos esetben nem csak a fűtéshez, hanem főzéshez és a fürdéshez is nélkülözhetetlen. A téli krízisidőszakban évről évre megemelkedik az elkeseredett segélykérők száma. A Segélyszervezet a hideg időszakban több száz élelmiszercsomaggal, természetbeni adománnyal segítette a rászorulókat.

Az elmúlt év során az egyéni megkereséseken kívül az intézményi, szervezeti megkeresések száma is megnövekedett, ezért a Segélyszervezet 2016-ban arra is felkészült, hogy alapos tájékozódás után indokolt esetben más szervezetek vagy intézmények látókörébe került egyéneknek nyújtson támogatást. Ilyen esetek lehetnek a gyermekek élelmezésének átmeneti biztosítása, a természetbeni adományok, a mesekönyv, fejlesztő könyv, játékok és készségfejlesztő játékok adományozása. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Családok Átmeneti Otthona

A kastélyosdombói családok átmeneti otthona 2013. július 1-én nyitotta meg kapuit, így már 4 éve működik. Az intézmény 40 fő elhelyezését tudja biztosítani. Az otthonban olyan többgyermekes családok kerülnek elhelyezésre, akiknek a lakhatásuk különböző szociális okok miatt megoldatlan. Az átmeneti ellátás időtartama alatt a lakók részt vesznek elméleti és gyakorlati gazdálkodási képzéseken, illetve önként bekapcsolódnak az otthon által szervezett háztáji és egyéb gazdasági tevékenységekbe. A képzések és a háztáji tevékenységek célja, hogy a család az átmeneti ellátásban töltött idő alatt képessé váljon családi gazdálkodásra, és bekapcsolódjon szociális gazdaság típusú rendszerekbe.  

A projekt második szintjét egy olyan ’félutas házas’ rendszer jelenti, ahol a család ¬– sikeres pályázata esetén – kedvezményes albérleti díjért önálló családi házba költözik ki. Ezekben a házakban önállóan tovább folytatja az átmeneti otthon képzésein megtanult gazdasági tevékenységeket, illetve kapcsolódik a projekt által kialakított gazdálkodási rendszerbe. A 2014-ben kikötözött három család 2016-ban is eredményesen vett részt a programban. A családok nyulat, tyúkot, kakast, disznót, birkát tartanak és kertet művelnek. Két mezőgazdasági mentor munkatárs segíti őket tanácsaikkal a mezőgazdasági munkák ellátásában, illetve 1 fő családgondozó az életvezetési problémák megoldásában. 2015-ben további két házat vásárolt a Segélyszervezet, egyet Kastélyosdombón, egyet pedig Drávagárdonyban. 2016-ban további két család költözött ki a fenn nevezett ingatlanokba.

Az intézményben futó modellprogram keretén belül továbbra is folyamatosak a gyerekfejlesztő foglalkozások. A gyerekeknek lehetőségük van mesejógán való részvételre, mozgásterápiára, kreatív foglalkozásra, és szocializációs csoportban való részvételre. Tanulmányi eredményeinek javítása érdekében fejlesztő tanár segíti őket, aki az adott problémás tantárgyból korrepetálást tart számukra a teljesen felújított Oktatóközpontban. 2016-ban a fejlesztő foglalkozások köre kézilabdaedzéssel bővült. A darányi Általános Iskola sportkedvelő diákjai vesznek részt az újként bevezetésre került sport szakkörön.  2016-ban összesen 80 gyermeket sikerült bevonnunk a fejlesztő foglalkozásokba.

Az otthon összesen 40 fő elhelyezését tudja biztosítani. Az intézmény az ország egész területéről fogadja a krízishelyzetbe került, illetve a programban részt venni kívánó családokat 11 lakószobával, 6 fürdővel és egy nagy konyhával, valamint egy tágas étkezővel. A gyerekek számára az intézményben játszószoba van kialakítva, a fejlesztések pedig a központ Oktatóközpontjában zajlanak.
Az „Intézményi ellátástól az önellátásig” projekt keretén belül, két munkatárs segíti a családokat a növénytermesztési és állattenyésztési ismeretek elsajátításában, elméletben és gyakorlatban is. 

2016-ban 89 fő lakott a kastélyosdombói otthonban: 62 gyermek és 27 felnőtt. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Kaposvár
Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőháza

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposváron 2016 nyarán nyitotta meg a helyi fejlesztési központját, a Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőházát. A Fejlesztőház a város kaposszentjakabi részén helyezkedik el, ahol a legtöbb rászoruló család él. 

Az intézmény szakmai programja és módszertana megegyezik a Biztos Kezdet Gyerekház programjáéval, ennek értelmében a fejlesztőház célcsoportja a 0-5 éves gyermekeket nevelő nehéz körülmények között élő családok. A fejlesztőház a koragyermekkori esélyteremtés fókuszában elsősorban 0-3 éves gyermekek állnak, hiszen ebben az életkorban a leghatékonyabb a képességfejlesztés, ezáltal óvodára való felkészülés támogatása. A képességfejlesztés legfőbb célja, hogy a gyermekek egyedi képességeiket figyelembe véve, a saját tempójukban javítsák azokat a lemaradásokat, amelyek későbbi életkorban rögzülhetnek, és tanulási-, figyelmi- és magatartási zavarokhoz vezetnek.  
Ezenkívül aktívan elősegítik a gyerekek szociális kompetenciájának (éntudatosság, önszabályozás, motiváció, társas készségek stb.) kialakítását és fejlődését. A Fejlesztőház tevékenysége családok, szülők támogatására is irányul: a munkatársak lehetőséget biztosítanak az optimális szülő-gyermek kapcsolat kialakítására, gyereknevelési kompetenciák erősítésére, társas kapcsolatok kialakítására, szemléletformálásra.

Az intézmény 0-3 éves korú gyermekkel és szüleikkel a délelőttök folyamán 4 órás nyitvatartási időben foglalkozik. A munkatársak a délutáni időszakban pedig 3-5 éves, óvodáskorú gyermekeknek tartanak játékos-zenés tornát a helyi óvodában, illetve egy-egy rendezvényt (pl. farsang, anyák nap) az óvodával közösen szerveznek meg. Hétköznap délután az intézmény munkatársai családlátogatáson is részt vettek, és az adminisztratív teendőiket látják el. A Fejlesztőház rendszeres programokkal (baba-mama klub, kézműves foglalkozás, szülő fórum), képességfejlesztő foglalkozásokkal (mozgásfejlesztés, logopédia, babamasszázs, babaúszás), szakemberek együttműködésével (védőnő, gyermekorvos, gyógypedagógus) elősegítik a hátrányos helyzetű gyermekek és családok pszicho-szociális depriváció mértékének csökkentését. 
A szülőknek pedig életvezetési-, gyermeknevelési- és álláskeresési tanácsadást és ehhez kapcsolódó segítséget (pl. önéletrajz készítése) nyújtanak az intézmény munkatársai. Közösségi programok keretében pedig a családok közötti kapcsolatok erősítése, a közösségi együttlét, közösségformálás a cél.


Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc
Családok Átmeneti Otthona

Az intézmény országos hatáskörrel biztosít elhelyezést teljes, illetve egyszülős családok számára maximum 18 hónap időtartamra. Az otthon épülete teljes körű felújításon ment keresztül az előző időszakban, így a családokat komfortosan kialakított 11 lakószoba, 3 konyha és étkező, valamint 6 vizesblokk várja. Közösségi térként a gyerekek a csoportszobát, illetve az intézmény udvarán az EU szabványainak minden tekintetben megfelelő játszóteret használhatják. 

2016-ban az intézmény udvara további szolgáltatással bővült, így most már egy Ovi-foci pályát is használhatnak a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek. Külön interjúszoba és fejlesztőszoba segíti a szakmai munkát, melynek hátterét jól képzett szakemberek (szociális munkás, szociálpedagógus, jogász, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus) biztosítják. 

Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepelnek az egyéni, a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A mindennapi munkában 2016-ban is tovább folytatódott az otthonban élő gyerekek részképességeinek mérése és fejlesztése, valamint a szülők készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. 

A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A Segélyszervezet szerepet vállal az álláskeresők tudás, készség és attitűd szintű képességfejlesztésében, mely a sikeres álláskeresés alapját képezi. A tevékenység kezdete óta a programba bevont miskolci álláskeresők több, mint 50 %-a elhelyezkedett. Ebben az évben, a program lezárásáig 29 álláskereső vehetett részt ilyen foglalkozásokon.

A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. 

A Családok Átmeneti Otthona 11 lakószobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. 2016-ban 139 fő (47 szülő és 92 gyermek) kapott átmeneti ellátást. Az elhelyezésre minden esetben a szülők kérelmére került sor. Életkori megoszlás szerint a gyerekek 31 %-a 3 éven aluli, 15 %-a 4-5 éves, 43 %-a 6-13 év közötti, 11 %-uk pedig 14 -17 év közötti volt. Az intézményben a csoportfoglalkozások szervezését az életkori és fejlettségbeli sajátosságok figyelembevétele mellett szervezték a szakemberek, akik különös figyelmet szenteltek az iskolaérettség, illetve az iskolai alapkészségek felmérésére, továbbá a fejlettségbeli elmaradások preventív / korrektív fejlesztésére.

A párkapcsolati erőszak, illetve a gyerekbántalmazás elől 11 család/egyedülálló nő (összesen 33 fő) menekült a Krízisközpontba. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára többnyire a rendelkezésre álló időn belül sikerül hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. Az esetek 37 százalékában ez volt az első bántalmazás miatti kilépési próbálkozás. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt. 

Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. A Segélyszervezet az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztott szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat.


Szociális és Fejlesztő Központ, Olaszliszka
Fejlesztőház

Az intézmény célja a településen élő gyerekek felzárkóztatása, korrepetálása, hogy azonos eséllyel indulhassanak az életben, mint szerencsésebb körülmények között élő társaik. Cél, hogy a tanulás, tudás, mint érték, és mint kitörési pont jelenjen meg a családokban. 

A 2016-os éven központi költségvetésből, a Felhőtlen Gyermekkor és a Kapaszkodó Program keretein belül folytatódott a gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása, korrepetálása. Két intézményből az olaszliszkai és a vámosújfalui általános iskola gyermekei vettek részt a Fejlesztőház programjain. 
Az év során 42 gyermek képességterületeinek fejlesztését, tantárgyi felzárkóztatását, korrepetálását, tehetséggondozását, idegen nyelvi fejlesztését, készség és képességfejlesztő programok szervezését, lebonyolítását vállalta négy pedagógus, egy fejlesztő pedagógus, egy pszichológus, egy szakmai vezető, egy mentor és egy kisegítő munkatárs segítségével a Fejlesztőház. A szakmai stáb a gyerekek iskolai előmenetelét hátráltató magatartási és tanulási problémák megszűntetését segítette, hogy a gyermekek továbbtanulási esélyei növekedjenek. A programban elsősorban halmozottan hátrányos, hátrányos helyzetűek, de vannak olyanok is, akik jobb családi körülmények közül érkeztek, de viselkedésük illetve képességeik kapcsán úgy éreztük, helyük van itt.
A programban 42 fő állt szerződéses viszonyban a Fejlesztőházzal. A 2016-os évre vonatkozó bemeneti és kimeneti mérések eredményei alapján a gyerekek 76%-ának javultak az eredményei.

A Kapaszkodó Programnak köszönhetően május hónaptól elindult a gyermekek közösséget formáló foglalkozásai. A program keretében elkezdődött a néptánc oktatás, sakkoktatás, versenyeztetés, drámapedagógia, diák színjátszó kör, hagyományőrzés, identitás tudat kialakítása, erősítése. Ebben a programban év végéig 101 gyermeket sikerült bevonni. 

A Fejlesztőház a következő szolgáltatásokkal nyújtott ellátást a településen élő gyerekek számára: 
- korrepetálás, készségfejlesztés, tanórán kívüli oktatás roma és nem roma gyerekek részére 
- játszóházi, kézműves foglalkozások szervezése
- továbbtanulási tanácsadás 
- mentori szolgáltatás 
- nyári szünidős programok szervezése
- néptánc oktatás
- sakkoktatás


Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza
Családok Átmeneti Otthona

A szervezetünk által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik otthontalanná váltak. E mellett krízisambulanciákat is működtetünk, ahol azonnali segítséget nyújtunk a rászorulóknak. A krízisambulancia feladata, hogy szolgáltatásai lévén ne csak a már kialakult krízishelyzetekben nyújtson megoldást, hanem prevenciós jelleggel működjön közre a krízishelyzetek megelőzésében. 

A Segélyszervezet a családok rászorultságát, a krízishelyzet valósságát, az összes körülmény figyelembe vételével folyamatosan vizsgálja együttműködve a terület gyermekjóléti szolgálatával, az önkormányzat szociális feladatokat ellátó e célra kijelölt és feljogosított szervezeteivel, a gyámhivatallal, gyámhatósággal, a hasonló feladatokat ellátó átmeneti otthonokkal.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukba:
- Szükség szerinti teljes körű ellátás biztosítása: átmeneti lakhatási lehetőség 12+6 hónapra, főzési, mosási lehetőség, élelem, ruhanemű, tisztító-és tisztasági szerekkel való ellátás, gyógyszersegélyezés.
- A Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet az egyéni-és családterápiás eszközök biztosítására: beszélgetések, együttes játékok, közös rendezvények, ünnepek szervezésével.
- Szociális ügyintézés: információ szociális ellátásokról, információ segítő-és krízisellátó intézményekről, formanyomtatványok beszerzése, kitöltése, kérelmek hivatalos iratok szerkesztése, egészségmegőrző tanácsadás.
- Családgondozás: életvezetési tanácsadás, prevenció-és felvilágosítás, természetes támogatóhálózat feltérképezése, gyermekek fejlesztése, jövőkép kialakítása.
- Pszichológiai tanácsadás: hozott lelki sérülések feldolgozása, egyéni- és csoportos terápia, nevelési tanácsadás, gyermek relaxáció.
- Munkaerőpiaci támogatás, tanácsadás, képzés.
- Fejlesztő pedagógiai munka a gyermekeknek, támogatás a tanuláshoz.  

A Családok Átmeneti Otthona Békés megyéből, üres szoba esetén az ország más területéről összesen 40 főt tud gondozásba venni. 2016. január 1-től 2016. december 31-ig összesen 127 fő (92 gyermek és 35 felnőtt kapott) átmeneti segítséget. A krízisambulancián 2016-ban a Segélyszervezet 2642 főnek nyújtott segítséget: természetbeni, jogi, pszichológusi szolgáltatás, szociális tanácsadás, munkaerő-piaci tréning keretében.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szendrő
Biztos Kezdet Gyerekház

Az intézmény célja a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékonyan segíteni a településen szegénységben élő 0-5 éves gyerekek fejlődését, a szülőket felkészíteni a szülői szerepre, hozzájárulva ezzel is a szegénység elleni küzdelemhez. A Segélyszervezet és konzorciumi partnere, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2015. augusztus 31-ig közösen valósította meg a „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” elnevezésű TÁMOP projektet. Ezt követően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatáséval működött tovább a Biztos Kezdet Gyerekház. 

Az intézmény dolgozói továbbképzésen vettek részt, hogy minél átfogóbb ismeretet sajátítsanak el, amely által még magasabb szintű szolgáltatást tudnak nyújtani a célcsoport számára. Továbbá különböző szakemberek (védőnő, gyermekjóléti munkatársak, pszichológus, fejlesztő pedagógus, korai fejlesztő-mozgásfejlesztő, gyógytornász) munkáját is igénybe vehették az érdeklődők. A gyerekház munkatársai többek között családlátogatásokkal igyekeztek minél több gyermeket és szülőt bevonni, valamint bent tartani a programban. A szolgáltatások a célcsoport számára ingyenesek. A gyermekekkel egyéni fejlesztési terv mentén dolgoznak az intézmény munkatársai. A szülőknek elsősorban beszélgetések, életvezetési- és álláskeresési tanácsok során igyekeztek az intézmény dolgozói segítséget nyújtani. A szülők számára elérhetőek az ismeretterjesztő könyvek, melyek kölcsönözhetőek is. Közösségi programok keretén belül a családok közötti kapcsolatok erősítése, a közösségi élmény szerzése a cél.

A szendrői Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztő foglalkozásokkal, színes programokkal várta az érdeklődőket 2016-ban. Kézműves programokkal, ölbéli játékokkal, zenés foglalkozásokkal, mozgásfejlesztéssel, gyógytornával, fejlesztőprogramokkal, a gyerekekkel és a szülőkkel számára szervezett közös programokkal teltek az intézmény mindennapjai. A programok során a gyerekek és a szülők fokozatosan feloldódtak, egyre inkább megnyíltak, valamint közelebb kerültek egymáshoz, illetve erősödött a szülő és gyermeke kapcsolat. Az év során folyamatos volt a családlátogatás, a dokumentációs rendszer vezetése, rendszeres team-megbeszélések folytatása, a szupervízió, a képzéseken való részvétel, a szakemberekkel való kapcsolattartás, az egészséges táplálkozás ösztönzése információ és minta nyújtásával, illetve szülői fórumok, beszélgető körök, közösségi programok, ünnepségek szervezése.

A Gyermekház hétfőtől péntekig 8.30-12.30-ig várta a kicsiket és szüleiket. Átlagosan havi szinten a 2016. évben bevonásra került gyermek 239 fő volt. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Családok Átmeneti Otthona

A Segélyszervezet által Szolnokon működtetett Otthon összesen negyven felnőtt és gyermek (10 család) együttes elhelyezését biztosítja. Minden család külön, összkomfortos lakrészben kerül elhelyezésre, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában automata mosógép áll a családok rendelkezésére. Egyéb eszközök (porszívó, hajszárító, vasaló, konyhai felszerelések) segítik, hogy a családok minél inkább otthonuknak tekintsék a biztonságos lakhatásukat. 

Az otthonban maximum 1,5 évig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (pszichológus, jogász, szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztensek, ifjúságvédelmi felelősök) segítik.
Az intézményben nagy hangsúlyt kap az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelése, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. 

A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a szükség szerinti teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban még fokozottabban jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnaliság, gyorsaság, szakmaiság. A központban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, pszichológus a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a további biztonságos továbblépés megkeresésében. 

A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általa kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében, lakhatási lehetőséget, biztosít a városban, két kiléptető Félutas lakásban. 2016-ban 2 család, összesen 8 fő részére. A családok társadalmi reintegrációját elősegítendő a dán Velux Alapítványok támogatásával vásárolt lakások, melyekben öt év lakhatási lehetőség pályázható meg az átmeneti otthonban élő családok számára.  

A Segélyszervezet Szolnokon működtetett intézményében 2016-ban 123 fő (90 gyermek és 33 felnőtt) lakott. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a családok anyagilag és mentálisan megerősödve keresik a családgondozók támogatásával a kiköltözés lehetőségét, a biztos lakhatást. Legtöbben másik átmeneti otthonban, albérletben, illetve a régi megszokott lakhatási körülmények között találják meg ezt a lehetőséget.

A Krízisközpontban 53 fő vette igénybe az ellátást, a bántalmazás elől menekülve (12 felnőtt,41 gyermek). A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújtott a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére.