Segítségnyújtás gyermekeknek, családoknak - 2017

A Segélyszervezet nem csak azt tartja feladatának, hogy átmeneti segítséget, menedéket nyújtson a nélkülözőknek. Munkája során minden területén arra törekszünk, hogy valódi kitörési pontokat kínáljon azoknak, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért.

Általános bemutató

A szervezet 2017-es tevékenységét nagyban meghatározta az Európai Uniós pályázatok megírásával kapcsolatos szakmai tevékenység, valamint a már megnyert pályázatok megvalósításának előkészítő folyamatai. A pályázatok mellett a kiemelt állami forrásoknak köszönhetően is számottevő fejlesztések valósultak meg idén a Segélyszervezet hazai intézményi ellátásában. Jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg Miskolcon, Szolnokon, Orosházán és Kastélyosdombón is. A fejlesztések célja kettős volt. Egyrészt a már meglévő intézmények korszerűsítése (ellátottak és munkatársak által használt épületrészek felújítása, fűtési rendszerek megújítása), másrészt új intézményekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó épületek felújítása. 

Az elmúlt két évben a Segélyszervezetnél jelentős humánerőforrásokat igényelt a hazai területre vonatkozó Európai Uniós pályázatok megírása. A támogatások megszerzésének elsődleges célja új szolgáltatások beindítása, másrészt a már meglévő szolgáltatások ellátási területekének megerősítése, fejlesztése volt. A megnyert pályázatoknak köszönhetően a Segélyszervezet 4 régióban nyithat olyan Krízisambulanciákat, mely a kapcsolati erőszak megelőzésében és az áldozatok segítésében végez majd hiánypótló szolgáltatásokat. Európai Uniós pályázat teszi lehetővé azt is, hogy a szervezet bővítse krízisközpontjainak és félutas házainak számát. Ezen szolgáltatások a jövő évtől már Orosházán is elérhetőek lesznek. A pályázati forrásoknak köszönhetően a Segélyszervezet egy teljes új munkaformában is kipróbálhatja majd magát. A 2017-es évben, több mint fél éves előkészítő munka után sikerült beadni egy pályázatot (Végtelen Lehetőség), mely a Gönci járás hátrányos helyzetű családjai számára nyújt majd segítségét a közösségi szociális munka eszközeivel. Az év folyamán megkezdődhetett a hazai terület egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztése is, melynek köszönhetően 650 millió forintos támogatással új logisztikai raktárbázisok, valamint szociális és fejlesztő központok létrehozására nyílt lehetőség. Az Uniós fejlesztések jelentősen meghatározzák a következő évek szakmai munkáját, hiszen a programok 2017 és 2022 között valósulnak meg. 

A Segélyszervezet gyerekekkel foglalkozó intézményeiben továbbra is kiemelt feladat volt a gyerekek fejlesztése. A tavalyi évben az Európai Uniós pályázatoknak, a céges partnereknek illetve a saját finanszírozású projektjeinek köszönhetően közel 7.000 gyerekkel került kapcsolatba a Segélyszervezet. Közülük 700 gyermek a Segélyszervezet családok átmeneti otthonaiban, krízisközpontjaiban és félutasházaiban kezdhették újra életüket szüleikkel. A gyermekek hozott problémáival szociális munkások, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok foglalkoztak. 
A Segélyszervezet arra törekszik, hogy ne csak az intézményeiben élő gyerekek számára nyújtson segítséget, hanem támogassa az intézmények környezetében élő családokat is. Az egyéni illetve kiscsoportos fejlesztésekben, a közösségi és élményprogramokban összesen több mint 1.000 gyermek vehetett részt. 

A Segélyszervezet egyre nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre. Fontos, hogy a gyerekek, fiatalok olyan foglalkozásokon, tréningeken, táborokban vehessenek részt, ahol egy-egy őket érintő témában kapnak fontos segítő információkat, illetve sajátíthatnak el olyan ismereteket, készségeket, melyek hozzájárulnak veszélyeztetettségük megelőzéséhez, csökkentéséhez. 2017-ben több mint 1.700 gyerek vett részt ilyen jellegű programon. A feldolgozott témák között szerepelt a kapcsolati erőszak, az internetes bántalmazás és a játékszenvedély.    

A Segélyszervezet 2017-ben is jelentős szerepet vállalt abban, hogy az iskolakezdés ne jelentsen akkora gondot sok nehéz körülmények között élő gyermek számára. Iskolakezdés együtt! elnevezésű akciójának keretében több mint 1.000 gyermek kapott tanszereket, iskolai felszerelést, ruhát, vagy éppen az iskolába járáshoz utazási támogatást, valamint betegség megelőzése illetve az egészség megőrzésének érdekében vitaminokat, gyógyszereket, hogy a rendszeres iskolába járást gátoló minél több akadály elhárulhasson.  

A Segélyszervezet gyerekprogramjait összefogó Kapaszkodó program keretében 2000 gyermek vett részt az egyéni és kiscsoportos fejlesztésekben, valamint olyan közösségi programokban, mely egyrészt a szabadidő hasznos eltöltését célozták meg. A kallódó gyerekek számára egyúttal olyan közösségi pontok is rendelkezésre álltak, ahol problémáikra kézzelfogható segítséget kaptak. 


Programok

Kastélyosdombói modellprogram elterjesztése Magyarországon  
2013-ban a Somogy megyei Kastélyosdombón országos modellprogram indult a családok átmeneti otthonaiban élők, valamint a lakhatásuk elvesztése miatt krízishelyzetbe került családok sikeres rehabilitációja érdekében. A többlépcsős reintegrációs program célja az, hogy az átmeneti otthonok körforgásában élő családok véglegesen elhagyhassák a szociális ellátórendszert.

A program 2017-ben átlépte Kastélyosdombó határait és további 3 városban (Mosonmagyaróvár, Szolnok és Miskolc) vált elérhetővé. Elkészültek azok a módszertani anyagok, melyek segítik a szolgáltatások beindítást a településeken, valamint megtörtént a munkatársak képzése is. A modellprogram szolgáltatásai között megtalálhatók a munkaerőpiaci tanácsadás, a mentorálás, a sorfordító házak működtetése, továbbá a szabadidős és gyerekfejlesztő programok szervezése is. 

A program fontos üzente, hogy a szociális munka elődleges feladata a hátrányos helyzetű családok, egyének képességtele arra, hogy saját nehézségeiket meg tudják oldani és felelősséget tudjanak vállalni a problémamegoldás folyamatában.


Iskolakezdés együtt! 
A Segélyszervezet 2017-ben is jelentős szerepet vállalt abban, hogy az iskolakezdés minél kevesebb nehéz körülmények között élő diák számára jelentsen gondot. Iskolakezdési akciójának keretében több mint 1000 gyermek kapott tanszereket, ruhákat, az iskolába járáshoz használható utazási támogatást, betegség esetében vitaminokat, gyógyszereket, melyek elősegítették, hogy lehetőség szerint a legtöbb akadály elhárulhasson a tanulás elől.  


Kapaszkodó program
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2017-ben folytatta Kapaszkodó néven futó gyerekfejlesztő szolgáltatásait. Nagy hangsúlyt kap ebben a gyerekek egyéni és kiscsoportos fejlesztése, valamint a közösségi, szabadidős és élményprogramok biztosítása. A program 2017-ben 11 helyszínen (Olaszliszka, Debrecen, Miskolc, Kastélyosdombó, Szolnok, Szendrő, Kaposvár, Csepel, Gönci járás települései, Keszthely) valósulhatott meg, mintegy 1500 gyerek bevonásával.   

A Kapaszkodó program egyik célja, hogy a Segélyszervezet intézményeibe (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Családok Átmeneti Otthona) járó gyerekek plusz fejlesztési lehetőségekhez és közösségi programokhoz jussanak. Másik cél, hogy az intézmények közvetlen környezetében élő hátrányos helyzetű gyerek számára is elérhetőek legyenek különböző élmény- és közösségi programok, valamint fejlesztő tevékenységek.   

A program szándéka az is, hogy a gyerekek fejlesztésén keresztül a hátrányos helyzetű családok deprivációs ciklusát megtörje, s így nagyobb esélyük a legyen a gyerekeknek a minőségibb éleetre. Az intézmények – a „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiával összhangban – kitűzött célja az volt, hogy elősegítsék az eltérő élethelyzetből induló gyerekek számára a képességeik kibontakoztatását, az esetleges problémák lehető legkorábban történő felismerését, a korai, célzott képességfejlesztést, a hátrányos helyzetből fakadó fejlődésbeli elmaradás elkerülését, a hátrányok mérséklését és a kirekesztődés megelőzését.

A Kapaszkodó programban elérhetőek voltak fejlesztő pedagógiai programok, terápiás foglalkozások, pszichológiai tanácsadás, kirándulások, táborok, továbbá ünnepekhez kötődő élményprogramok. 


Intézmények

Országos Segélyközpont - Segítségnyújtás krízishelyzetbe került családoknak
A Segélyközpont legfontosabb célja hathatós segítséget nyújtani, elsősorban krízishelyzetben vagy olyan helyzetekben, amikor az egyén vagy család nem képes a meglévő természetes erőforrásaiból megoldást találni. Felborul az élete és a lelki egyensúlya, úrrá lesz rajta az érzelmi zaklatottság, az állandó feszültségérzés, a koncentráció hiánya és a kilátástalanság; ezáltal beszűkül számára a világ és nem tudja, merre van a kiút. Az előző évekhez hasonlóan 2017- ben is az információs szolgáltatás működtetése bizonyult az egyik leghatékonyabb segítségnyújtási módszernek a természetbeni segítségnyújtás mellett. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjához 2017-ben több mint 52 ezer segélykérés érkezett. Az előző évihez képest ez húszezerrel több megkeresést jelentett. A munkatársak több mint 18.000 alkalommal tudtak valamilyen segítséget nyújtani a bajba jutott egyének, családok számára.  A kéréseket egy jól képzett szakmai csapat dolgozza fel és határozza meg a segítség módját. A szolgáltatások között megtalálható a természetbeni segítségnyújtás, adósságkezelés, a szociális- és az információs tanácsadás. Hangsúlyos alapelv, hogy a Segélyszervezet az általa kínált segítségnyújtási lehetőségekkel csupán kiegészíti az állami gondoskodás támogatásait. Fontos továbbá az is, hogy segítsége ne ösztönözze arra az ügyfelet, hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenntartani. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Családok Átmeneti Otthona

Az Ökumenikus Segélyszervezet kastélyosdombói Családok Átmeneti Otthonának alapvető célkitűzése, hogy a lakhatásukat különböző szociális okok miatt elvesztő családoknak segítséget nyújtson. Bentlakásos intézmény, amely a gyermek és szülője számára átmeneti gondozást biztosít a családi életük rendezése érdekében. Az átmeneti ellátás időtartama alatt az érdeklődő lakóknak lehetősége nyílik arra, hogy elméleti és gyakorlati képzéseken sajátíthassák el az állattenyésztési és növénytermesztési alapismereteket. A képzések és a háztáji tevékenységek célja, hogy a család az átmeneti ellátásban töltött idő alatt képessé váljon családi gazdálkodásra, mert ha vidéken telepednek le, az itt megszerzett kompetenciák birtokában jelentősen növelhetik a család megélhetését. A Segélyszervezet által vásárolt kiléptető házakban Kastélyosdombón mára négy család lakik és végez háztáji gazdálkodást. 2017 nyarán pedig újabb család költözött ki az átmeneti otthonból, ezúttal a drávagárdonyi kiléptető házba.

Az intézményben továbbra is folyamatosak a gyerekfejlesztő foglalkozások. A hat éven aluli gyermekeink számára személyre szabott terápiás fejlesztő foglalkozásokat is biztosít az Otthon, szakmai team (logopédus, mozgás terapeuta, fejlesztő pedagógus, pszichológus) együttműködésével. 2017-ben folytatódott a közösségépítéssel egybekötött kézilabda szakkör a Darányi Általános Iskolában.

Az intézmény befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális, családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőket és gyermekeiket. Segítséget nyújt a gyermekek teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. Biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttlakhatást és a szükség szerinti ellátást. A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt. Közreműködik az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében. Szükség szerint teljes körű ellátást biztosít az átmeneti lakhatási lehetőség 12+6 hónapja alatt. Főzési és mosási lehetőséget nyújt, valamint élelem, ruhanemű, tisztító- és tisztasági szerekkel segíti a bajbajutott családokat. Az intézményben töltött idő alatt tanúsított együttműködő és saját boldogulásáért leginkább tenni akaró családok számára pályázati úton önálló életvezetés kialakítására biztosít lehetőséget a Segélyszervezet. Az intézményben töltött idő alatt az átmeneti otthon munkatársai nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekek fejlesztésére, felzárkóztatására.

2017-ben 98 fő lakott a kastélyosdombói otthonban: 67 gyermek és 31 felnőtt. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Kaposvár
Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőháza

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposváron 2016 nyarán nyitotta meg a helyi fejlesztési központját, a Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőházát. A Fejlesztőház a város kaposszentjakabi részén helyezkedik el, ahol a legtöbb rászoruló család él. 

A Biztos Kezdet Gyerekház a Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőház tevékenysége által már több olyan nehéz körülmények között élő családdal került kapcsolatban, ahol 0-3 éves korú gyermekeket nevelnek. A Gyerekház jó kapcsolatot ápol a gyermekjólét alapellátás intézmény szakembereivel, így a kaposvári családsegítő szolgálat is többször irányított át az intézménybe olyan családokat, akiknek nagy segítséget jelentett a szolgáltatások igénybevétele. Az intézmény munkatársai különböző konferenciákon, rendezvényeken vesznek részt, ezzel is népszerűsítve a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységét.
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásai 0-3 éves korú gyermekekre és szüleire irányul. A Gyerekház gyerekekre irányuló programjai a korai képességfejlesztést célozzák meg, ezért térítésmentesen biztosít gyógytornát, mozgásfejlesztést, babamasszázst, gyógypedagógiai fejlesztést, babaúszást, beszédfejlesztést. Az intézmény jó kapcsolatot ápol a Kaposvári Pedagógiai Szakszolgálattal, a Bárczi Gusztáv EGYMI speciális iskolával, a körzetes gyermekorvossal, védőnőkkel, így ha szükséges, az intézmény munkatársai további szakemberekkel konzultálnak. A Gyerekház egyik alapvető célja, hogy az anya-gyermek kapcsolatot is erősítse, ezért a korai fejlesztés is elképzelhetetlen a szülő bevonása nélkül: a fejlesztés során maga a szülő is elsajátítja azokat a gyakorlatokat, amit otthon a gyermekükkel elvégezhetnek. 
A Gyerekház a szülők, édesanyák részére is szervez rendszeres foglalkozásokat, mint például kreatív kézműves műhelyt, szülő fórumot, baba-mama klubot, hordozási tanácsadást, babagondozási fórumot, munkaerőpiaci tanácsadást és tréninget.

Az intézmény több közösségerősítő, közösségformáló rendezvényeket szervez, melynek szervezésében a Gyerekházas édesanyák is aktívan részt vesznek (pl: húsvét, anyák napja, karácsony). A Gyerekház továbbá Gyerekházas családok számára családi napokat, egészség napokat és kirándulásokat is szervez.

A Gyerekház tevékenysége 0-3 éves korú, hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését célozza meg. Személyi és tárgyi feltételei igazodnak a célcsoporthoz. A Gyerekház munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek a differenciálás elve alapján egyénre szabottan, egyéni képességeit figyelembe véve a saját tempójukban javítsák azokat a lemaradásokat, amelyek a későbbi életkorban rögzülhetnek és tanulási-, figyelmi-, és magatartási zavarokhoz vezethetnek. A Gyerekház munkatársai rendszeresen monitorozzák a gyermekek képességeinek fejlődését, és havonta egyéni tervet készítenek a fejlesztendő területekről. Ezáltal a szülőknek is javaslatot tesznek az otthoni fejlesztési lehetőségekről. Az intézmény munkatársai havi tervet készítenek az egyes programok tartalmáról, ami mindig igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, beépítve az egyéni fejlesztési tervek tartalmát. A Gyerekház berendezése és játékkészlete ingergazdag környezetet biztosít a gyerekek számára, ahol lehetőség van kis- és nagymozgások begyakorlására, új játékok, fejlesztőeszközök kipróbálására, mesés, képes könyvek lapozására. Sokszor csak a lehetőséget, a megfelelő környezetet kell biztosítani ahhoz, hogy egy-egy képesség működése beinduljon. Mindemellett a gyermekközösséghez való szoktatás, önállósodást elősegítő tevékenységek begyakorlása, napirend/szokásrend kialakítása pozitívan befolyásolja a sikeres óvodai beilleszkedést. A Gyerekház munkatársai elősegítik a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik olyan szolgáltatásokhoz való hozzájutásához (pl. babaúszás, gyógytorna), ami szociális és gazdasági hátrányok miatt nem vagy nagyon nehezen elérhető a számukra. 
A Gyerekház tanszünetekben óvodások/iskolások számára is szervez rendszeres foglalkozásokat, illetve élményprogramokat (kirándulás, bábelőadás).

Az elmúlt év során a Gyerekháznak sikerült megfelelően integrálódni a kaposszentjakabi városrész közösségének életébe. A célcsoport örömmel fogadta a Biztos Kezdet Gyerekház elindítását, hiszen hiánypótló szolgáltatásokat biztosít számukra.
2017-ben több családokat segítő projekt indulhatott el az intézményben. A Szerencsejáték Zrt. támogatásával „Játékok határokkal” modellprogram révén az intézmény Információs Pontot működtet, mely a szerencsejáték-függőségben szenvedőknek nyújt támogatást, illetve szerencsejáték függőséggel kapcsolatos prevenciós munka kezdődhetett meg a több hátrányos helyzetű gyermekeket oktató iskolában. 
További „Védőháló a családokért” program is elindulhatott az intézményben. A programon keresztül családkonzultációs, életvezetési tanácsadás, illetve pszichológus által nyújtott tanácsadás elérhető a hátrányos helyzetű családok számára. 
A „Kapaszkodó” programon keresztül az intézmény új mozgásfejlesztő eszközöket, fejlesztő játékokat kapott, illetve gyermekek fejlesztését biztosította. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc
Családok Átmeneti Otthona

Az intézmény országos hatáskörrel biztosít elhelyezést teljes, illetve egyszülős családok számára maximum 18 hónap időtartamra. Az otthon épülete teljes körű felújításon ment keresztül az előző időszakban, így a családokat komfortosan kialakított 11 lakószoba, 3 konyha és étkező, valamint 6 vizesblokk várja. Közösségi térként a gyerekek a csoportszobát, illetve az intézmény udvarán az EU szabványainak minden tekintetben megfelelő játszóteret használhatják. 

2017-ben az intézményhez egy újabb épületrész kapcsolódott, mely közösségi térként üzemel. Itt elsőként egy sószoba kialakítása kezdődött meg, melynek átadása márciusban történt meg. A sószobát a Családok Átmeneti Otthonában élőkön kívül bárki díjmentesen használhatja előzetes bejelentkezés után.
Ugyanebben a közösségi térben kapott helyet a Samsung Smart School terme is, melybe a közeli két általános iskola tanárjai és diákjai érkeznek heti rendszerességgel, hogy digitális oktatáson vegyenek részt.
A Közösségi térben szervezett programokon a 2017-es évben 145 gyermek vett részt.

Az intézmény számára elsődleges feladat az esélyteremtés. Esély olyan plusz készségek, minták és értékek elsajátítására, amelyekkel a hozott hátrányok leküzdhetővé válhatnak és a jövő megalapozottá válásában segítséget nyújthatnak. Egyik legfontosabb személet, mellyel az intézmény munkatársai dolgoznak az a képessé tevés módszere. 
Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepelnek az egyéni, a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A mindennapi munkában 2017-ben is tovább folytatódott az otthonban a gyerekek részképességeinek mérése és fejlesztése, valamint a szülők készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. 

A gyermekek egyéni fejlesztésére, a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy hangsúlyt fektetett az intézmény. Fontos az, hogy minden gyermek a számára megfelelő egyéni terápiát kaphassa meg – ennek érdekében a 2017-es évben ezt a területet is tovább fejlesztette az intézmény és a logopédiai fejlesztésen túl mozgásterápiás szakembert is alkalmaz. Így az intézmény lehetőséget teremt a hozott – sokszor nagyon súlyos pszichés és mentális – sérüléseik kezelésére, és hogy felzárkózhassanak iskolás vagy óvodás társaik tudás és mentális szintjére. 

A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére reintegrációs modellprogramot dolgozott ki. A reintegrációs program kiemelt szolgáltatása a „félutas ház” biztosítása, mely a családok könnyebb társadalmi beilleszkedését segíti elő.

A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. 

A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik e témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni.   

A Családok Átmeneti Otthona 11 lakószobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. Tárgyévben 125 fő (48 szülő és 77 gyermek) kapott átmeneti ellátást. Az elhelyezésre minden esetben a szülők kérelmére került sor. Életkori megoszlás szerint a gyerekek 35 %-a 3 éven aluli, 25 %-a 4-5 éves, 30 %-a 6-13 év közötti, 10 %-uk pedig 14 -17 év közötti volt. Az intézményben a csoportfoglalkozások szervezését az életkori és fejlettségbeli sajátosságok figyelembevétele mellett szervezték a szakemberek, akik különös figyelmet szenteltek az iskolaérettség, illetve az iskolai alapkészségek felmérésére, illetve a fejlettségbeli elmaradások preventív / korrektív fejlesztésére.

A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 13 család / egyedülálló nő (összesen 38 fő) menekült a Krízisközpontba. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára többnyire a rendelkezésre álló időn belül sikerül hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. Az esetek 45 százalékában ez volt az első bántalmazás miatti kilépési próbálkozás. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt. 

Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. A Segélyszervezet az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztott szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat.


Szociális és Fejlesztő Központ, Olaszliszka
Fejlesztőház

Az intézmény célja a településen élő gyerekek felzárkóztatása, korrepetálása, hogy azonos eséllyel indulhassanak az életben, mint szerencsésebb körülmények között élő társaik. Cél, hogy a tanulás, tudás, mint érték, és mint kitörési pont jelenjen meg a családokban. 

A 2017-es évben a Philip Morris „Hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése Olaszliszkán projekt (2017. január 1.-augusztus 30.), az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott „EFOP-Tanoda programok támogatása” (2017. január 1.-június 30.) a Kapaszkodó Program (2017. április 1.-2017. december 31.) az EFOP-3.3.1-16„Menjünk együtt tovább!” – Tanoda program folytatása Olaszliszkán, valamint a T-Systems támogatásával folytatódott a gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása, korrepetálása. Két intézményből az olaszliszkai és a vámosújfalui általános iskola gyermekei vettek részt a Fejlesztőház programjain. 
Az év során 49 gyermek képességterületeinek fejlesztését, tantárgyi felzárkóztatását, korrepetálását, tehetséggondozását, idegen nyelvi fejlesztését, készség és képességfejlesztő programok szervezését, lebonyolítását vállalta négy pedagógus, egy fejlesztő pedagógus, egy pszichológus, egy szakmai vezető, egy mentor és egy kisegítő munkatárs segítségével a Fejlesztőház. A szakmai stáb a gyerekek iskolai előmenetelét hátráltató magatartási és tanulási problémák megszűntetését segítette, hogy a gyermekek továbbtanulási esélyei növekedjenek. A programban elsősorban hátrányos helyzetűek, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek, de vannak olyanok is, akik jobb családi körülmények közül érkeztek, de viselkedésük illetve képességeik kapcsán az intézmény úgy gondolja, hogy helyük van itt.
A programban 49 fő állt szerződéses viszonyban a Fejlesztőházzal. A 2017-es évre vonatkozó bemeneti és kimeneti mérések 12%-kal javultak.

A Kapaszkodó Programnak köszönhetően április hónaptól elindult a gyermekek közösséget formáló foglalkozásai. A program keretében elkezdődött a néptánc oktatás, sakkoktatás, versenyeztetés, drámapedagógia, diák színjátszó kör, hagyományőrzés, identitástudat erősítése. Ebbe a programban évvégéig 115 gyermeket sikerült bevonni. 

A Fejlesztőház szolgáltatásai iskola időszakban hétfőtől-péntekig 12.00-16.00 óra között voltak igénybe vehetőek, míg a szünidő ideje alatt a Fejlesztőház naponta 9.00 és 16.00 óra között várta a gyermekeket. A Fejlesztőház a 2017-es évben 49 gyermek fejlesztését végezte, míg a játszóházi, kézműves foglalkozásokon 115 gyermeket sikerült elérni. 
A programban a célcsoport a 7-18 éves korú általános illetve középiskolás tanulók illetve szüleik. A Fejlesztőház 49 gyerek fejlesztését, felzárkóztatását, korrepetálását látta el. Általános tapasztalat, hogy hosszútávon egyénre szabott fejlesztéssel, sok türelemmel, kitartással lehet csak pozitív eredményt, fejlődést elérni a tanulók többségénél. Mindaddig, amíg a szülők sem látják be, hogy csak tanulással lehet jövőt építeni, addig a gyerekeket is nehéz motiválni, és a helyes irányba terelni. Bár nem minden próbálkozást kísér siker, mégis elmondható: ha lassan is, de jó irányba halad a Fejlesztőház munkája. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a munka nem hiábavaló, hiszen minden 8. osztályt elvégzett tanuló középiskolában folytatta tanulmányait. Van, aki már le is érettségizett, vagy szakmát szerzett. Az itt végzett munka fontosságát az is igazolja, hogy a megváltozott köznevelési törvény a tankötelezettség korhatárát 16 évre csökkentette, ami magában hordozza azt a veszélyt, hogy megfelelő támogatás nélkül a túlkoros gyerekek nem fejezik be tanulmányaikat. Miután az intézmény munkatársai személyes napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel, a Fejlesztőház, mint második otthonuk, pozitívan tudja befolyásolni az életről, a munkáról, a kultúráról, a megélhetésről alkotott szemléletüket. 

Az intézmény fő feladatán túl 2017-ben is részt vett a település egészét érintő programok szervezésében, lebonyolításában (többek között: szüreti felvonulás, ötödik alkalommal megrendezendő „Szüreti Boros Mangalica Toros Olaszliszkán” elnevezésű rendezvényen). 
A Fejlesztőház programja egyértelmű jótékony hatást, számos pozitív eredményt hozott a programban részt vevő gyermekek iskolai teljesítményében és képességeik, készségeik fejlődésében. Bizonyította, hogy a gyerekekkel való intenzív foglalkozás hatékonyan segítette őket a hasonló korú társaikhoz való felzárkózásban, mind tudásban, mind pedig szociális és kommunikációs készségek terén.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Családok Átmeneti Otthona

A Segélyszervezet által Szolnokon működtetett Otthon összesen negyven felnőtt és gyermek (10 család) együttes elhelyezését biztosítja. Minden család külön, összkomfortos lakrészben kerül elhelyezésre, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában automata mosógép áll a családok rendelkezésére. Egyéb eszközök (porszívó, hajszárító, vasaló, konyhai felszerelések) segítik, hogy a családok minél inkább otthonuknak tekintsék a biztonságos lakhatásukat. 

Az otthonban maximum 1,5 évig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (pszichológus, jogász, szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztensek, ifjúságvédelmi felelősök) segítik.
Az intézményben nagy hangsúlyt kap az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelése, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. 

A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a szükség szerinti teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban még fokozottabban jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnaliság, gyorsaság, szakmaiság. A központban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, pszichológus a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a további biztonságos továbblépés megkeresésében. 

A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általa kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében, lakhatási lehetőséget, biztosít a városban, két kiléptető Félutas lakásban. 2017-ben 2 család, összesen 8 fő részére. A családok társadalmi reintegrációját elősegítendő a dán Velux Alapítványok támogatásával vásárolt lakások, melyekben öt év lakhatási lehetőség pályázható meg az átmeneti otthonban élő családok számára.  

A Segélyszervezet Szolnokon működtetett intézményében 40 fő elhelyezésére van lehetőség. A beköltözés okaként az anyagi helyzet romlását, munkanélküliséget, a családi kapcsolat megromlását jelezték a családok. Az egész ország területéről jelentkezhetnek a szolgáltatást igénylők. 2017-ban 177 fő lakott a szolnoki otthonban. 129 gyermek és 48 felnőtt. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a családok anyagilag és mentálisan megerősödve, keresik a családgondozók támogatásával a kiköltözés lehetőségét, a biztos lakhatást. Legtöbben másik átmeneti otthonban, albérletben, illetve a régi megszokott lakhatási körülmények között találják meg ezt a lehetőséget.

A Krízisközpontban 82 fő vette igénybe az ellátást, a bántalmazás elől menekülve (18 felnőtt, 64 gyermek). A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújt a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére.


Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza
Családok Átmeneti Otthona

A Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik valamilyen okból otthontalanná váltak.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Orosházi Családok Átmeneti Otthona országos befogadó körrel rendelkezik. Elsősorban Békés megyéből érkeznek ellátottak, de üres szoba esetén az ország más területéről is fogad családokat. Összesen 40 főt tud egyszerre gondozásba venni. 2017. január 1. és 2017. december.31. között összesen 135 fő: 92 gyermek és 43 felnőtt kapott átmeneti elhelyezést az otthonban. 

Az intézmény nemcsak az átmeneti gondozásban részesülő ellátottakat támogatja, hanem a városban élő, krízishelyzetbe került családokat is segíti. 2017-ben összesen 2170 esetben nyújtott az intézmény természetbeni, jogi, pszichés segítséget, valamint szociális tanácsadást és munkaerőpiaci szolgáltatást.  

Az átmeneti otthonban lakó családok közül szinte minden évben 3-4 családnak sikerül hosszútávon letelepednie a városban. 2017-ben az intézményből való kiköltözés után öt család maradt Orosházán. Közülük kettő szociális bérlakáshoz jutott, három pedig albérletbe költözött ki. A kiköltözött családok hosszabb-rövidebb ideig igénylik az intézménnyel való kapcsolattartást. A gyerekek visszajárnak az intézmény közösségi programjaikra, a szülők pedig például gyermekneveléssel vagy a munkaerőpiaci elhelyezkedésükkel kapcsolatban igényelnek segítséget.


Szociális és Fejlesztő Központ, Sopron

A Segélyszervezet 2015 februárjában kezdte meg működését Sopronban. Ekkor Ygen Humánerőforrás Központ néven elsősorban álláskeresőknek és munkahely váltóknak, valamint pályaorientáció után érdeklődőknek segített munkaerőpiaci programjával, valamint szükség esetén pszichológus bevonásával. Egyéni tanácsadások és csoportos tréningek folyamatosan zajlottak 2016 júniusáig. Innentől kezdve viszont már Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központjaként folytatódott a munkaerő-piaci tanácsadás. 2017 áprilisában elindult a Védőháló a családokért- „Felhőtlen felnőttkor!” – Prevenciós és támogató családoknak és fiataloknak projekt. 

A munkaerőpiaci tanácsadás legfontosabb célja, hogy megtanítsa az álláskeresőket arra, hogyan találják meg a képzettségüknek, karriercéljaiknak megfelelő állást, illetve képesek legyenek hosszú távon elhelyezkedni.

A „Felhőtlen felnőttkor” egy olyan komplex program, amely az állami gondoskodásban felnevelkedett fiataloknak nyújt segítséget. Azoknak, akiknek több támogatásra és segítségre van szükségük az önálló életvitel, a kiegyensúlyozott családi élet kialakításához, hiszen pozitív családi minták nélkül nőttek fel. A foglalkozások célja, hogy növekedjen a fiatalok felelősségérzete a saját életük alakítása tekintetében, hogy motiváltakká váljanak a pozitív változások, személyes fejlődés felé. A program egyik fontos célkitűzése a generáció közötti együttműködés ösztönzése fejlesztése.

Az Ökumenikus Segélyszervezet soproni Szociális és Fejlesztő Központja az iskolai korosztálytól a nyugdíjas korosztályig nyújt segítséget.
A Védőháló a családokért- „Felhőtlen felnőttkor!”, azokat a fiatalokat segíti, akik állami gondoskodásban élnek vagy utógondozásban részesülnek.
A célcsoport részét képezik a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjai is, akik számára tréningeket tartottak a munkatársak.


Szociális és Fejlesztő Központ, Szendrő
Biztos Kezdet Gyerekház

Az intézmény célja a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékonyan segíteni a településen szegénységben élő 0-5 éves gyerekek fejlődését, a szülőket felkészíteni a szülői szerepre, hozzájárulva ezzel is a szegénység elleni küzdelemhez. A Segélyszervezet és konzorciumi partnere, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2015. augusztus 31-ig közösen valósította meg a „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” elnevezésű TÁMOP projektet. Ezt követően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatáséval működött tovább a Biztos Kezdet Gyerekház. 

A gyerekekre irányuló szakmai szolgáltatásoknál az intézmény munkatársai mindenekelőtt szem előtt tartották, hogy minden gyermek más, minden gyermek egyéniség. Ez volt a cél a munka során, legyen szó csoportos-, illetve rendszeres egyéni foglalkozásokról, fejlesztésekről. A gyermekeknek lehetőségük volt az aktív, felfedező, biztonságos játéktevékenységre, melynek megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi környezetet biztosította a Központ. A játéktevékenységeket szem előtt tartva a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modelljét, aktívan és tudatosan lettek megszervezve, előre elkészített heti munkaterv alapján. A gyerekek interakcióit folyamatosan figyelték a munkatársak. Zavartalan fejlődésüket nyomon követték a dolgozók, esetleges fejlődési rendellenesség esetén szakember segítségét kérték. A szakember átadott tapasztalatai alapján, az általa javasolt fejlesztési tervel összhangban történt a gyermekek további fejlesztése. A gyermekek fejlődési elmaradásnak, zavarainak szűrésére a védőnők segítették a mindennapos munkát, akik a szűrés során tapasztalt fejlődési zavar gyanúját megbeszélték a szülővel. Ezután közösen került sor a további tennivalók megszervezésére. A játéktevékenységek a szülő-gyerek kapcsolat erősítése érdekében a szülők bevonásával történt, ahol együtt játszottak a munkatársak, a szülők és a gyerekek. A munkatársak a szülőket és a gyerekeket is bevonták a közös étkezések tervezésébe, elkészítésébe, mely módszer a közösség erősítésére, a szocializációs és kommunikációs képességek valamint az étkezési kultúra fejlődésére is szolgál. A tízóraihoz szükséges alapanyagok beszerzése a szülőkkel közösen történt, majd közösen is lett elkészítve, ahol külön szempont volt az egészséges étkezés. Az étkezések megtervezése a szülők véleményére alapozott. A heti csapatok alakították ki a következő hét napra szóló aktuális étlapot, figyelembe véve a hozzátáplálást igénylő gyerekek szükségleteit is. A szülők az egészséges táplálkozással, szoptatással vagy hozzátáplálással kapcsolatosan felmerülő kérdésekben igénybe vették a dolgozók a védőnő, gyermekorvos véleményét.  Folyamatos volt a szülők és a gyerekek ösztönzése az egészséges táplálkozásra, s az ezzel kapcsolatos tevékenységek (pl. főzés, gyümölcsszedés) is közösen történtek. Ennek elősegítése érdekében a Házban zöldségeskert lett kialakítva, melynek terméseit is együtt szedték le a kedvezményezettek, illetve a gondozását is közösen látták el a szülőkkel a dolgozók. 
A hét során tapasztaltakat, azok értékelését, a következő hét tevékenységének megtervezését, az egyes gyerekekkel kapcsolatos kérdések megvitatását, a gyerekekről szóló heti dokumentáció elkészítését, beszerzéseket, emlékeztetők elkészítését, képzések megbeszélése heti team ülések alkalmával beszélték meg a szülők és a dolgozók.
A havi team megbeszélések alkalmával a programok státuszának áttekintésére, a felmerülő helyzetek megbeszélésére került sor. A kibővített havi team megbeszéléseken pedig a védőnők és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa is jelen voltak. 

2017. január 1-től egy szakember segítette heti rendszerességgel a Házban dolgozók munkáját. Szerdánként a korai fejlesztő-mozgásfejlesztő szakember tartott fejlesztő foglalkozásokat. Nagyon sok fejlődési, illetve vele született problémát észleltek a gyermekeknél, ezt a szülőkkel közösen megbeszélve sikerült „orvosolni”.
2017. április 01-től lehetőség nyílt a Kapaszkodó program keretén belül (30 alkalommal) vízben történő mozgásfejlesztésre és (39 alkalommal) szárazföldi csoportos mozgásfejlesztésre, ahová szerdánként utaztak a családok Kazincbarcikára az uszodába, ahol a korai fejlesztő foglalkozásán vehettek részt. 81 gyermeket sikerült a programba bevonni.

A Gyermekház hétfőtől péntekig 8.30-12.30-ig várta a kicsiket és szüleiket. Átlagosan havi szinten a 2017. évben bevonásra került gyermek 256 fő volt.

A szendrői Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztő foglalkozásokkal, színes programokkal várta az érdeklődőket 2017-ben. Olyan kibővített szakmai szolgáltatást nyújtott a településen, melyre a Gyerekház nélkül nem kerülhetett volna sor. HRG (vízi mozgásfejlesztés) elérése még a nagyobb városokban élők számára is nehezen elérhető, így az ide járó családok óriási lehetőséget kaptak a kezükbe, de ez elmondható az intézményben kialakított sószobáról is. Kézműves programokkal, ölbéli játékokkal, zenés foglalkozásokkal, mozgásfejlesztéssel, gyógytornával, fejlesztőprogramokkal, a gyerekekkel és a szülőkkel számára szervezett közös programokkal teltek az intézmény mindennapjai. A programok során a gyerekek és a szülők fokozatosan feloldódtak, egyre inkább megnyíltak, valamint közelebb kerültek egymáshoz, illetve erősödött a szülő és gyermeke kapcsolat. Az év során folyamatos volt a családlátogatás, a dokumentációs rendszer vezetése, rendszeres team-megbeszélések folytatása, a szupervízió, a képzéseken való részvétel, a szakemberekkel való kapcsolattartás, az egészséges táplálkozás ösztönzése információ és minta nyújtásával. Szülői fórumok, beszélgető körök, közösségi programok, ünnepségek szervezése.