Segítségnyújtás hajléktalanoknak - 2014

Átfogó segítség a továbblépéshez

Szervezetünk immáron 3 városban, Budapesten, Debrecenben és Gyulán működtet hajléktalanokat segítő központokat. A melegedés, fürdés, étkezés lehetőségén túl intézményeink többet is nyújtanak: személyre szabott segítséget és tanácsadást az ügyintézésben, munkakeresésben; esélyt a társadalomba való beilleszkedéshez. Az utcai és kistérségi megkereső szolgálataink nemcsak az utcákon, de a tanyavilágban, vagy akár a város peremén sátorszerű tákolmányokban menedéket kereső embereknek is rendszeresen segítenek.


Szociális és fejlesztő Központ, Budapest XXI.
Hajléktalanok Nappali Melegedője

A Hajléktalanok Nappali Melegedője fokozott felelősséget érez a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt. Az intézmény bár új a fővárosi hajléktalan ellátó rendszerben, még is megpróbál komplex módon segítséget nyújtani. Az alapszolgáltatáson túl kiemelt hangsúlyt kap egy olyan rendszer működtetése, ami a napi segítségnyújtáson túl, az alapvető információk, alapdokumentációk beszerzésétől a bonyolultabb, nehezen intézhető ügyek megoldásáig támogatja a rászorulót.  
Az intézmény 50 főre rendelkezik működési engedéllyel. Ezt a számot nagyon gyorsan elérte és tartja napi szinten. A Nappali Melegedőben demográfiai szempontból minden korosztály megtalálható. A munkatársak a hajléktalanok ellátása mellett a környéken lakó mély szegénységben élőket is segítik. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Hajléktalanok Nappali Melegedője, Utcai Szociális Szolgálat

Célkitűzés: a hajléktalanok számára kiszámítható, jó minőségű nappali ellátás biztosítása.
A cél elérésének módja: a téli krízisidőszakban az ellátás magas ellátotti létszámmal történik, továbbá az ebben az időszakban megjelenő, átlag fölötti látogatottság ellensúlyozza a nyári időszakra inkább jellemző alacsonyabb kliensszámot. Szintén hatékonynak bizonyult a krízisidőszakban az intézmény hétvégi nyitva tartása, mely által lényegesen javult a város hajléktalan-ellátásának színvonala. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít gondozottjai mentális állapotának javítására, a lakhatási problémájuk megoldására, a munkához juttatásra és a szenvedélybetegségek leküzdésére. Hétvégén csoportfoglalkozások működnek pályázati támogatás segítségével.
A városban az Ökumenikus Segélyszervezet intézménye a legnagyobb befogadóképességű nappali melegedő. A hajléktalanok nappali ellátása megoldott, a rendelkezésre álló férőhelyek elegendőnek bizonyultak az elmúlt években. 2014-ben az intézmény látogatottsága 28.554 fő volt. 

Az utcai szolgálat feladata, hogy szolgáltatásokat biztosítson azon hajléktalanoknak, akik nem veszik igénybe a számukra létrehozott intézményeket. A különösen kritikus téli időszakban a szolgálat munkatársai intenzívebb utcai jelenléttel igyekeznek megelőzni a kihűléseket, fagyásokat.
A Segélyszervezet két utcai szolgálatot működtet: a kertségi a külterületeken, a lakótelepi a város nagyobb lakótelepein végzi munkáját. A munkatársak rendelkeznek a szükséges tárgyi feltételekkel. A téli időszakban – eleget téve a törvényi előírásoknak – a szolgálat a Refomix Kht-val együttműködve biztosítja a 18 és 22 óra közötti utcai jelenlétet és a hétvégi ügyeletet. 2014-ben a munkatársak 3317 órát töltöttek a terepen. Az utcán gondozásba vettek száma közel 200 fő. Tovább az intézmény oldalára.


Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula 
Utcai Szociális Szolgálat, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Nappali Melegedő, Népkonyha

Megújuló intézmény
Közel 46 millió forintból újult meg a Segélyszervezet gyulai, hajléktalanokat segítő intézménye. A teljes renoválás melletti épületbővülés az Európai Unió támogatásával valósult meg. Az „Esély a felzárkózásra ” projekt keretében megújult a Központ Nappali Melegedője és Népkonyhája is. Az épület renoválása, illetve új szárnnyal történő bővítése több okból is komoly fejlesztést jelent az ellátásban.

Segítség az önálló élethez
Uniós forrásból segíti a rászorulók tartós munkavállalását, önálló lakhatás és életvitel kialakítását az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulán: a 20 hónapos szociális és fejlesztési projekt „Az utcán élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése” címet viseli.

A Nappali Melegedő 70 hajléktalan ellátására kapott működési engedélyt, melyet 2014. novemberétől 90 főre nyílt lehetőségünk a felújítás és bővítés kapcsán módosítani.  A városban nincs ilyen szolgáltatást nyújtó más intézmény. A jogszabály adta lehetőségek teljes kihasználása mellett teltházzal folyt a segítő munka egész évben. Klienseink számára tisztálkodási lehetőséget biztosítottunk, szükség esetén szappannal, samponnal, borotvával, illetve törülközővel segítve őket. A hét minden napján van lehetőség mosásra. A rászorulók naponta kapnak élelmiszert (konzervek, tasakos leves, tea, kenyér, stb.). Sokak számára biztosítottunk ruhapótlást is.

Az Éjszakai Menedékhely 34 hajléktalan ellátására kapott határozatlan idejű működési engedélyt. A téli krízis időszakban  folyamatosan  pótágyakkal igyekeztünk kielégíteni a megnövekedett igényeket. A rászorulók számára fürdési lehetőséget, tiszta ágyneműt, valamint étkezési lehetőséget biztosít az Ökumenikus Segélyszervezet, illetve közösségi alkalmakat szervez az idő hasznos eltöltésére.

Az Átmeneti Szálló 16 hajléktalan személy befogadására alkalmas: 2-4 ágyas szobákban tartózkodhatnak életvitelszerűen. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 

A népkonyhai ellátást 2014-ben is hiánypótló szolgáltatásként biztosította a városban a Segélyszervezet, hiszen a megyében sem működik hasonló. Jelenleg 100 adag meleg egytálétellel várja a népkonyha a rászorulókat. Ezen szolgáltatást a hajléktalan személyek, a társintézményektől valamint az Önkormányzat által delegált emberek vehetik igénybe. Tovább az intézmény oldalára.


Ételosztás nem csak Karácsonykor
Munkatársaink és önkénteseink karácsony napjaiban minden évben több mint 10.000 adag melegételt osztanak ki. Mindhárom, hajléktalanokkal foglalkozó, központunkban naponta több száz fő számára biztosítanak étkezést.
Segélyszervezetünk 2014-ben is megszervezte hagyományos adventi-karácsonyi melegétel-osztását Budapesten. Egy teljes héten át, december 17. és 23. között naponta 1000 adag ételt osztottak ki önkéntesek, támogatók és a Segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak és a rossz szociális körülmények között élő családoknak. 

Videó