Segítségnyújtás hajléktalanoknak - 2015

Átfogó segítség a továbblépéshez

Szervezetünk immáron 3 városban, Budapesten, Debrecenben és Gyulán működtet hajléktalanokat segítő központokat. A melegedés, fürdés, étkezés lehetőségén túl intézményeink többet is nyújtanak: személyre szabott segítséget és tanácsadást az ügyintézésben, munkakeresésben; esélyt a társadalomba való beilleszkedéshez. Az utcai és kistérségi megkereső szolgálataink nemcsak az utcákon, de a tanyavilágban, vagy akár a város peremén sátorszerű tákolmányokban menedéket kereső embereknek is rendszeresen segítenek.


Szociális és fejlesztő Központ, Budapest XXI.
Hajléktalanok Nappali Melegedője

A Hajléktalanok Nappali Melegedője fokozott felelősséget érez a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt. Az intézmény bár új a fővárosi hajléktalan ellátó rendszerben, még is megpróbál komplex módon segítséget nyújtani. Az alapszolgáltatáson túl kiemelt hangsúlyt kap egy olyan rendszer működtetése, ami a napi segítségnyújtáson túl, az alapvető információk, alapdokumentációk beszerzésétől a bonyolultabb, nehezen intézhető ügyek megoldásáig támogatja a rászorulót.  

Az intézmény 50 főre rendelkezik működési engedéllyel. Ezt a számot nagyon gyorsan elérte és meghaladja napi szinten. A Nappali Melegedőben demográfiai szempontból minden korosztály megtalálható. A munkatársak a hajléktalanok ellátása mellett a környéken lakó mély szegénységben élőket is segítik.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Hajléktalanok Nappali Melegedője, Utcai Szociális Szolgálat

Az intézmény célkitűzése a hajléktalanok számára kiszámítható, jó minőségű nappali ellátás biztosítása. A városban az intézményünk a legnagyobb befogadóképességű nappali melegedő. A hajléktalanok nappali ellátása megoldott, a rendelkezésre álló férőhelyek elegendőnek bizonyultak az elmúlt években. 2015-ben az intézmény látogatottsága 30.108 fő volt. A téli krízisidőszakban az ellátás magas ellátotti létszámmal történt, továbbá az ebben az időszakban megjelenő, átlag fölötti látogatottság ellensúlyozta a nyári időszakra inkább jellemző alacsonyabb kliensszámot. Szintén hatékonynak bizonyult a krízisidőszakban az intézmény hétvégi nyitva tartása, mely által lényegesen javult a város hajléktalan-ellátásának színvonala. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított gondozottjai mentális állapotának javítására, a lakhatási problémájuk megoldására, a munkához juttatásra és a szenvedélybetegségek leküzdésére. Hétvégén csoportfoglalkozások működtek pályázati támogatás segítségével. Az épület leterheltsége miatt évről évre szükségesek a felújítások, korszerűsítések, melyek 2015-ben is megtörténtek: festés, mázolás, egyéb karbantartások, javítások.

Az utcai szolgálat feladata, hogy szolgáltatásokat biztosítson azon hajléktalanoknak, akik nem veszik igénybe a számukra létrehozott intézményeket. A különösen kritikus téli időszakban a szolgálat munkatársai intenzívebb utcai jelenléttel igyekeznek megelőzni a kihűléseket, fagyásokat.
A Segélyszervezet két utcai szolgálatot működtet: a kertségi a külterületeken, a lakótelepi a város nagyobb lakótelepein végzi munkáját. A munkatársak rendelkeznek a szükséges tárgyi feltételekkel. A téli időszakban – eleget téve a törvényi előírásoknak – a szolgálat a Refomix Kht-val együttműködve biztosítja a 18 és 22 óra közötti utcai jelenlétet és a hétvégi ügyeletet. 
2015-ben munkatársaink 3.589 órát töltöttek a terepen. Az utcán gondozásba vettek száma 221 fő volt az év folyamán.


Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula 
Utcai Szociális Szolgálat, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Nappali Melegedő, Népkonyha

A gyulai Szociális és Fejlesztő Központ életére 2015-ben a változás volt jellemző minden téren: személyi változások történtek az intézmény élén, ennek következtében szakmai megújulás vette kezdetét a feladatellátásban is;
A Nappali Melegedő felújítása után ebben az évben az Éjjeli Menedékhely és Átmeneti Szállás külső és belső felújítása kezdődött meg, melyre nagy szükség volt az elöregedett, leromlott állapotú épületegyüttes esetében. 2015-ben a szakmai megújulás több szintű megalapozása volt: személyi, tárgyi, szakmai feltételek újragondolása, alapozás, melyre a következő években egy még magasabb színvonalon működő komplex hajléktalan személyeket segítő intézmény épülhet tovább. 

Nappali Melegedő elsősorban Gyula város közigazgatási területén, valamint a gyulai járásban élőknek, krízis időszakban az ország bármely pontjáról érkező személyek számára nyújt szolgáltatást. 2015-ben került bevezetésre a gyulai központban a Tallér program, melynek megvalósulása a Nappali Melegedőhöz köthető. A Tallér rendszer keretében szabadidős, és fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a kliensek (kézműves tevékenységek, kommunikációs és készségfejlesztő csoportok, ház körüli önkéntes segítő feladatok), amelyben az aktívan részt vevők Tallért gyűjtenek. A beváltás időszakában az általuk meghatározott dolgokra válthatják be a Tallérokat (tusfürdő, ruházat, könyv, családtagok részére karácsonyi ajándéktárgyak stb.). 

Népkonyha: A Nappali Melegedő helységében munkanapokon 12.00-14.00 óráig egy tál meleg ételt biztosít a népkonyhai szolgáltatás az arra rászorulóknak Gyula városában (összesen 100 adag/nap). Az étkezést a gyulai központ ellátottai és a partnerszervezeteinek kliensei veszik igénybe. Egész évben teljes kihasználtsággal működik a Békés megyében egyedüliként nyújtott szolgáltatás.

Az Éjszakai Menedékhely a fedél nélkül maradt embereknek nyújt éjszakai pihenési lehetőséget az év 365 napján. Téli időszakban elsődleges cél a megfagyás, kihűlés megelőzése és elkerülése volt. A téli hidegek miatti igénynövekedést pályázati forrásból oldotta meg az intézmény: 2015-ben (a korábbi évekhez hasonlóan) plusz 10 férőhellyel bővítve a kapacitást, ami így már 44 főt jelentett.
2015-ben a helyi önkormányzattal közösen felújításra került sor az Éjjeli Menedékhelyen: a tetőszerkezet fóliával történő szigetelése, cseréplécek cseréje, bádogozás. Saját forrásból teljesen megújult a férfi és női vizesblokk, melyet nagy örömmel vettek igénybe az ellátottak az adventi időszakban. 

Az Átmeneti Szálló 16 hajléktalan személy befogadására alkalmas: 2-4 ágyas szobákban tartózkodhatnak életvitelszerűen. A szállón megállapodás alapján határozott időtartamra (1 évig, mely szüksége szerint meghosszabbítható) biztosítunk lakhatási lehetőséget a szolgáltatást igénybe vevők részére. 

Az Utcai Szociális Szolgálat elsődleges célja felkutatni, tájékoztatni és ellátni az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan ingatlanban tartózkodó egyéneket, csoportokat. A szolgálat ellátási területe Gyula és a kistérség települései, különösen a külterületek, tanyák. Az utcai szociális munkások téli időszakban 14.00-22.00 óráig látják el feladatukat: felderítés, rászorulók felkutatása, kapcsolattartás, élelem, meleg ruházat, gyógyszer, kötszer biztosítása, krízishelyzetek kezelése, intézményi ellátásba való integrálás. 
Az utcai szolgálat keretein belül működik pályázati és saját erőforrásból a megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatás, melynek célja, hogy életveszélyes, kihűlt állapotba került, közterületen, vagy fűtetlen ingatlanban megelőzze az életveszélyes állapotok kialakulását. A kecskeméti diszpécser szolgálattal, és a megyei rendőrkapitánysággal, mentőkkel, szociális intézményekkel szoros együttműködésben sikerült megvalósítanunk ezt a feladatot. A krízisfeladat ellátása és az utcai szolgálat működése téli időszakban napi 24 órás lefedettséget jelentett, így sikerülhetett az arra rászorulókat a gyulai központ és a megye hajléktalanokat ellátó intézményeibe integrálni.


Ételosztás nem csak Karácsonykor
Munkatársaink és önkénteseink karácsony napjaiban minden évben több mint 10.000 adag melegételt osztanak ki. Mindhárom, hajléktalanokkal foglalkozó, központunkban naponta több száz fő számára biztosítanak étkezést.
Segélyszervezetünk 2015-ben is megszervezte hagyományos adventi-karácsonyi melegétel-osztását Budapesten. Majdnem egy teljes héten át, december 18. és 23. között naponta 1000 adag ételt osztottak ki önkéntesek, támogatók és a Segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak és a rossz szociális körülmények között élő családoknak.