Segítségnyújtás hajléktalanoknak - 2016

Szervezetünk immáron 3 városban, Budapesten, Debrecenben és Gyulán működtet hajléktalanokat segítő központokat. A melegedés, fürdés, étkezés lehetőségén túl intézményeink többet is nyújtanak: személyre szabott segítséget és tanácsadást az ügyintézésben, munkakeresésben; esélyt a társadalomba való beilleszkedéshez. Az utcai és kistérségi megkereső szolgálataink nemcsak az utcákon, de a tanyavilágban, vagy akár a város peremén sátorszerű tákolmányokban menedéket kereső embereknek is rendszeresen segítenek.


Szociális és fejlesztő Központ, Budapest XXI.
Hajléktalanok Nappali Melegedője

A Hajléktalanok Nappali Melegedője fokozott felelősséget érez a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt. Az intézmény komplex módon nyújt segítséget: az alapszolgáltatáson túl kiemelt hangsúlyt kap egy olyan rendszer működtetése, ami a napi segítségnyújtáson túl, az alapvető információk, alapdokumentációk beszerzésétől a bonyolultabb, nehezen intézhető ügyek megoldásáig támogatja a rászorulót. A törvény által előírt feltételek biztosításán túl a Hajléktalanok Nappali Melegedője olyan egyéb szolgáltatásokat biztosít kliensei számára, amelyek segítik a reintegrációjukat, a beszűkülés folyamatának megakadályozását. 2016-ban a Szerencsejáték Zrt.-nek köszönhetően lehetőségünk nyílt a függőségben (alkohol, kábítószer, játék) szenvedő ellátottaink, valamint hozzátartozóik részére kiscsoportos foglalkoztatást biztosítani.

Az intézmény 50 főre rendelkezik működési engedéllyel. Az elmúlt évben az intézmény nyújtotta szolgáltatás kibővítése, valamint a komplexebb segítségnyújtásnak köszönhetően az engedélyezett létszám 120%-át látták el naponta.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Hajléktalanok Nappali Melegedője, Utcai Szociális Szolgálat

Az intézmény célkitűzése a hajléktalanok számára kiszámítható, jó minőségű nappali ellátás biztosítása. A városban az intézmény a legnagyobb befogadóképességű nappali melegedő. A hajléktalanok nappali ellátása megoldott, a rendelkezésre álló férőhelyek elegendőnek bizonyultak az elmúlt években. 2016-ban az intézmény látogatottsága 31 154 fő volt, több mint 200 hajléktalant gondoztak a munkatársak. 

A téli krízisidőszakban az ellátás magas ellátotti létszámmal történt, továbbá az ebben az időszakban megjelenő, átlag fölötti látogatottság ellensúlyozta a nyári időszakra inkább jellemző alacsonyabb kliensszámot. Szintén hatékonynak bizonyult a krízisidőszakban az intézmény hétvégi nyitva tartása, mely által lényegesen javult a város hajléktalan-ellátásának színvonala. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított gondozottjai mentális állapotának javítására, a lakhatási problémájuk megoldására, a munkához juttatásra és a szenvedélybetegségek leküzdésére. Hétvégén csoportfoglalkozások működtek pályázati támogatás segítségével.

Az utcai szolgálat feladata, hogy szolgáltatásokat biztosítson azon hajléktalanoknak, akik nem veszik igénybe a számukra létrehozott intézményeket. A különösen kritikus téli időszakban a szolgálat munkatársai intenzívebb utcai jelenléttel igyekeznek megelőzni a kihűléseket, fagyásokat.
A Segélyszervezet két utcai szolgálatot működtet: a kertségi a külterületeken, a lakótelepi a város nagyobb lakótelepein végzi munkáját. A munkatársak rendelkeznek a szükséges tárgyi feltételekkel. A téli időszakban – eleget téve a törvényi előírásoknak – a szolgálat a Refomix Kht-val együttműködve biztosítja a 18 és 22 óra közötti utcai jelenlétet és a hétvégi ügyeletet. 
2016-ban a munkatársak 3.689 órát töltöttek a terepen.


Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula 
Utcai Szociális Szolgálat, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Nappali Melegedő, Népkonyha

A gyulai Szociális és Fejlesztő Központban 2016-ban nyugodt, kiegyensúlyozott működés volt jellemző. A 2015-ben felálló új szakmai vezető teamnek köszönhetően ez az év (a személyi feltételek racionalizálása után) a szakmai munka minőségi javításának a megalapozásával zajlott. Az év végére a 2015-ben elkezdődött felújítás munkálatok nagy része befejeződött. 

A 90 férőhelyes Nappali Melegedő elsősorban Gyula város közigazgatási területén, valamint a gyulai járásban élőknek, krízis időszakban az ország bármely pontjáról érkező személyek számára nyújt szolgáltatást. Az intézmény az ellátottak számára tisztálkodási lehetőséget biztosít (szappannal, samponnal, borotvával, illetve törülközővel). A hét minden napján van lehetőség a személyes ruházat mosására, étel melegítésére, és elfogyasztására. Rendszeresen van lehetőség reggeli elfogyasztására, télen forró teával kiegészítve. Az adományozóknak köszönhetően sokak számára biztosít ruhapótlást is a gyulai központ. Az intézményben dolgozó szociális szakemberek egyéni és csoportos szociális, mentálhigiénés segítséget nyújtanak, hivatalos ügyek intézésében, iratpótlásban, postacím megadásában is támogatja az intézmény az ellátottakat. 

Népkonyha: A Nappali Melegedő helységében munkanapokon 12.00-14.00 óráig egy tál meleg ételt biztosít a népkonyhai szolgáltatás az arra rászorulóknak Gyula városában (összesen 100 adag/nap). Az étkezést a gyulai központ ellátottai és a partnerszervezeteinek kliensei veszik igénybe. Egész évben teljes kihasználtsággal működik a Békés megyében egyedüliként nyújtott szolgáltatás.

Az Éjszakai Menedékhely a fedél nélkül maradt embereknek nyújt éjszakai pihenési lehetőséget az év 365 napján. Téli időszakban elsődleges cél a megfagyás, kihűlés megelőzése és elkerülése. A téli hidegek miatti igénynövekedést pályázati forrásból oldja meg az intézmény: 2016-ben (a korábbi évekhez hasonlóan) plusz 10 férőhellyel bővítette az intézményi kapacitást, amely így 44 férőhellyel rendelkezett. 

Az Átmeneti Szálló 16 hajléktalan személy befogadására alkalmas: 2-4 ágyas szobákban tartózkodhatnak életvitelszerűen. A szállón megállapodás alapján határozott időtartamra (1 évig, mely szüksége szerint meghosszabbítható) biztosítunk lakhatási lehetőséget a szolgáltatást igénybe vevők részére. 

Az Utcai Szociális Szolgálat elsődleges célja felkutatni, tájékoztatni és ellátni az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan ingatlanban tartózkodó egyéneket, csoportokat. A szolgálat ellátási területe Gyula és a kistérség települései, különösen a külterületek, tanyák. Az utcai szociális munkások téli időszakban 14.00-22.00 óráig látják el feladatukat: felderítés, rászorulók felkutatása, kapcsolattartás, élelem, meleg ruházat, gyógyszer, kötszer biztosítása, krízishelyzetek kezelése, intézményi ellátásba való integrálás. 
Az utcai szolgálat keretein belül működik pályázati és saját erőforrásból a megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatás, melynek célja, hogy életveszélyes, kihűlt állapotba került, közterületen, vagy fűtetlen ingatlanban megelőzze az életveszélyes állapotok kialakulását. A kecskeméti diszpécser szolgálattal, és a megyei rendőrkapitánysággal, mentőkkel, szociális intézményekkel szoros együttműködésben sikerült megvalósítanunk ezt a feladatot. A krízisfeladat ellátása és az utcai szolgálat működése téli időszakban napi 24 órás lefedettséget jelentett, így sikerülhetett az arra rászorulókat a gyulai központ és a megye hajléktalanokat ellátó intézményeibe integrálni.

2016-ban a gyulai intézmény adott otthont a megyei hajléktalan sportnapnak, melyen a Békés megyei hajléktalanokat ellátó intézmények ellátottai vettek részt. A vendégek Békéscsabáról, Békésről és Orosházáról érkeztek.


Ételosztás nem csak Karácsonykor
A Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei karácsony napjaiban minden évben több mint 10.000 adag melegételt osztanak ki. Mindhárom, hajléktalanokkal foglalkozó, központban naponta több száz fő számára biztosítanak étkezést.
A szervezet 2016-ban is megszervezte hagyományos adventi-karácsonyi melegétel-osztását Budapesten. Majdnem egy teljes héten át, december 19. és 23. között naponta 1000 adag ételt osztottak ki önkéntesek, támogatók és a Segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak és a rossz szociális körülmények között élő családoknak.