Segítségnyújtás hajléktalanoknak - 2017

Szervezetünk immáron 3 városban, Budapesten, Debrecenben és Gyulán működtet hajléktalanokat segítő központokat. A melegedés, fürdés, étkezés lehetőségén túl intézményeink többet is nyújtanak: személyre szabott segítséget és tanácsadást az ügyintézésben, munkakeresésben; esélyt a társadalomba való beilleszkedéshez. Az utcai és kistérségi megkereső szolgálataink nemcsak az utcákon, de a tanyavilágban, vagy akár a város peremén sátorszerű tákolmányokban menedéket kereső embereknek is rendszeresen segítenek.


Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula 
Utcai Szociális Szolgálat, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Nappali Melegedő, Népkonyha

A 90 férőhelyes Nappali Melegedő elsősorban Gyula város közigazgatási területén, valamint a gyulai járásban élőknek, krízis időszakban az ország bármely pontjáról érkező személyek számára nyújt szolgáltatást. Az intézmény az ellátottak számára tisztálkodási lehetőséget biztosít (szappannal, samponnal, borotvával, illetve törülközővel). A hét minden napján van lehetőség a személyes ruházat mosására, étel melegítésére, és elfogyasztására. Rendszeresen van lehetőség reggeli elfogyasztására, télen forró teával kiegészítve. Az adományozóknak köszönhetően sokak számára biztosít ruhapótlást is a gyulai központ. Az intézményben dolgozó szociális szakemberek egyéni és csoportos szociális, mentálhigiénés segítséget nyújtanak, hivatalos ügyek intézésében, iratpótlásban, postacím megadásában is támogatja az intézmény az ellátottakat. 
Napi átlag ellátotti létszám 2017-ben 104,8 fő (új ellátott 24 fő). 2017-ben sor került a Nappali Melegedő bejáratának újraburkolására.

Népkonyha: A Nappali Melegedő helyiségében munkanapokon 12.00-14.00 óráig egy tál meleg ételt biztosít a népkonyhai szolgáltatás az arra rászorulóknak Gyula városában (összesen 100 adag/nap). Az étkezést a gyulai központ ellátottai és a partnerszervezeteinek kliensei veszik igénybe. Egész évben teljes kihasználtsággal működik a Békés megyében egyedüliként nyújtott szolgáltatás.

Az Éjszakai Menedékhely a fedél nélkül maradt embereknek nyújt éjszakai pihenési lehetőséget az év 365 napján. A téli hidegek miatti igénynövekedést pályázati forrásból oldja meg az intézmény: 2017-ben (a korábbi évekhez hasonlóan) plusz 10 férőhellyel bővítette az intézményi kapacitást. Az év folyamán 77 ellátott összesen 7021 alkalommal vette igénybe a az intézmény szolgáltatásait. 2017-ben is folytatódott az épület rendbe tétele: megtörtént a külső nyílászárók, valamint az ellátottak személyes holmijának tárolását szolgáló öltözőszekrények cseréje.

Az Átmeneti Szálló 16 hajléktalan személy befogadására alkalmas: 2-4 ágyas szobákban tartózkodhatnak életvitelszerűen. A szállón megállapodás alapján határozott időtartamra (1 évig, mely szüksége szerint meghosszabbítható) biztosítunk lakhatási lehetőséget a szolgáltatást igénybe vevők részére. 26 fő vette igénybe a szolgáltatást (10 új és 16 régi ellátott). 11 fő került ki az intézmény ellátásából: 5 fő az Éjjeli Menedékhelyre, 3 fő albérletbe, 1 fő a családjához, 2 fő ismeretlen helyre távozott. 2017-ben az Átmeneti Szállás külső nyílászáróit is kicserélték.

Az Utcai Szociális Szolgálat elsődleges célja felkutatni, tájékoztatni és ellátni az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan ingatlanban tartózkodó egyéneket, csoportokat. A szolgálat ellátási területe Gyula és a kistérség települései, különösen a külterületek, tanyák. Az utcai szociális munkások téli időszakban 14.00-22.00 óráig látják el feladatukat: felderítés, rászorulók felkutatása, kapcsolattartás, élelem, meleg ruházat, gyógyszer, kötszer biztosítása, krízishelyzetek kezelése, intézményi ellátásba való integrálás. 
Az utcai szolgálat keretein belül működik pályázati és saját erőforrásból a megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatás, melynek célja, hogy életveszélyes, kihűlt állapotba került, közterületen, vagy fűtetlen ingatlanban megelőzze az életveszélyes állapotok kialakulását. A kecskeméti diszpécser szolgálattal, és a megyei rendőrkapitánysággal, mentőkkel, szociális intézményekkel szoros együttműködésben sikerült megvalósítanunk ezt a feladatot. A krízisfeladat ellátása és az utcai szolgálat működése téli időszakban napi 24 órás lefedettséget jelentett, így sikerülhetett az arra rászorulókat a gyulai központ és a megye hajléktalanokat ellátó intézményeibe integrálni.
2017-ben 107 fővel dolgozott az Utcai Szolgálat (24 új ellátott). A szolgálat tevékenysége számokban: felderítés 13 alkalommal, megkeresés 424 alkalommal, kísérés, szállítás (pl. orvosi ellátás elérésére) 32 alkalommal, információnyújtás 606 alkalommal, tanácsadás 842 alkalom, ügyintézés 6 alkalommal, gondozás (élelem, gyógyszer, tisztálkodó eszköz stb.) 968 alkalommal, krízis intervenció 11 esetben.


Szociális és fejlesztő Központ, Budapest XXI.
Hajléktalanok Nappali Melegedője

A Hajléktalanok Nappali Melegedője fokozott felelősséget érez a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt. Az intézmény komplex módon nyújt segítséget: az alapszolgáltatáson túl kiemelt hangsúlyt kap egy olyan rendszer működtetése, ami a napi segítségnyújtáson túl, az alapvető információk, alapdokumentációk beszerzésétől a bonyolultabb, nehezen intézhető ügyek megoldásáig támogatja a rászorulót. 
A hangsúlyt a mindenki számára elérhető és mindenki számára megfelelő segítségnyújtásra helyezi az intézmény. Legyen az szociális tanácsadás, csoportfoglalkozás, jogi tanácsadás, más intézményekbe való továbbküldés, iratpótlás, egészségügyi ellátáshoz való hozzájuttatás, szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, munkalehetőségek felkutatása vagy éppen kórházlátogatás. A törvény által előírt feltételek biztosításán túl a Hajléktalanok Nappali Melegedője olyan egyéb szolgáltatásokat biztosít kliensei számára, amelyek segítik a reintegrációjukat, a beszűkülés folyamatának megakadályozását. 2017-ben a Szerencsejáték Zrt.-nek köszönhetően lehetőség nyílt a függőségben (alkohol, kábítószer, játék) szenvedő ellátottak, valamint hozzátartozóik részére kiscsoportos foglalkoztatást biztosítani. Emellett naponta friss pékárut, zöldséget, illetve gyümölcsöt is biztosít az intézmény az ügyfelek számára, s folyamatos a ruhaneműk pótlása is.

Az intézmény 50 főre rendelkezik működési engedéllyel. Az elmúlt évben a kibővült szolgáltatási kör, valamint a komplexebb segítségnyújtásnak köszönhetően a melegedő az engedélyezett létszám 120%-át látja el naponta. Újdonság, hogy a hétköznapok mellett reggel 7-től délután 1-ig hétvégén is nyitva tart a melegedő, s ünnepnapokon sem zár be. A téli krízisidőszakban, szükség esetén, a munkatársak éjszaka is fogadják a hajléktalanokat. A krízisidőszak alatt a munkatársak rendszeresen felmérik az utcán élő ügyfelek helyzetét, s folyamatosan egyeztetnek a szállókra való bekerülésük ügyében. A rászorulók folyamatosan támaszkodhatnak az intézmény munkatársainak szakértelmére és segítőkészségére.


Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
Hajléktalanok Nappali Melegedője, Utcai Szociális Szolgálat

Az intézmény célkitűzése a hajléktalanok számára kiszámítható, jó minőségű nappali ellátás biztosítása. A városban az intézmény a legnagyobb befogadóképességű nappali melegedő. A hajléktalanok nappali ellátása megoldott, a rendelkezésre álló férőhelyek elegendőnek bizonyultak az elmúlt években. 2017-ben az intézmény látogatottsága 31.219 fő volt, több mint 200 hajléktalan személyt gondoztak a munkatársak. 

A téli krízisidőszakban az ellátás magas ellátotti létszámmal történt, továbbá az ebben az időszakban megjelenő, átlag fölötti látogatottság ellensúlyozta a nyári időszakra inkább jellemző alacsonyabb kliensszámot. Szintén hatékonynak bizonyult a krízisidőszakban az intézmény hétvégi nyitva tartása, mely által lényegesen javult a város hajléktalan-ellátásának színvonala. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított gondozottjai mentális állapotának javítására, a lakhatási problémájuk megoldására, a munkához juttatásra és a szenvedélybetegségek leküzdésére. Hétvégén csoportfoglalkozások működtek pályázati támogatás segítségével.

Az utcai szolgálat feladata, hogy szolgáltatásokat biztosítson azon hajléktalanoknak, akik nem veszik igénybe a számukra létrehozott intézményeket. A különösen kritikus téli időszakban a szolgálat munkatársai intenzívebb utcai jelenléttel igyekeznek megelőzni a kihűléseket, fagyásokat.
A Segélyszervezet két utcai szolgálatot működtet: a kertségi a külterületeken, a lakótelepi a város nagyobb lakótelepein végzi munkáját. A munkatársak rendelkeznek a szükséges tárgyi feltételekkel. A téli időszakban – eleget téve a törvényi előírásoknak – a szolgálat a Refomix Kht-val együttműködve biztosítja a 18 és 22 óra közötti utcai jelenlétet és a hétvégi ügyeletet. 
2017-ben a munkatársak 3.516 órát töltöttek a terepen. Az év 267 napján voltak szolgálatban.


Ételosztás nem csak Karácsonykor
A Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei karácsony napjaiban minden évben több mint 10.000 adag melegételt osztanak ki. Mindhárom, hajléktalanokkal foglalkozó, központban naponta több száz fő számára biztosítanak étkezést.
A szervezet 2016-ban is megszervezte hagyományos adventi-karácsonyi melegétel-osztását Budapesten. Majdnem egy teljes héten át, december 19. és 23. között naponta 1000 adag ételt osztottak ki önkéntesek, támogatók és a Segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak és a rossz szociális körülmények között élő családoknak.