Sokszínű önkéntesség - 2014

Értékteremtés közös erővel

Az önkéntesség szervezetünk egyik alapértéke: 2014-ben közel 1000 önkéntes segített munkánkat, s majd 500 új önkéntes jelentkezett segélyszervezetünkhöz. A gyermekek, fiatal felnőttek megszólítására különösen is nagy hangsúlyt fektettünk. 2014-ben is több alkalommal tartottak szervezetünk szakemberei előadásokat, foglalkozásokat, szemléletformáló programokat oktatási intézményekben, vagy nyári táborokban, fesztiválokon; így például a budapesti Ady Endre Gimnáziumban, az iskola közösségi szolgálatot népszerűsítő rendezvényén, 2 alkalommal a nyár folyamán Aszódon, az Aszódi Ökumenikus Nyári Napközi Táborban általános iskolások számára. 

A Szélrózsa evangélikus ifjúsági fesztiválon sokadik éve vagyunk jelen önálló programmal. 2014-ben a szervezet célkitűzéseit összefoglaló Étel – Otthon – Esély jelmondat köré szerveződtek a játékos foglalkozások, amelyek mellett 3 szociális témában (párkapcsolati erőszak, hajléktalanság, fiatalok munkanélkülisége) tartottak előadást a szervezet szakértői. A fesztiválozók tájékoztatást kaptak a szervezetünknél végezhető önkéntes feladatokról, és lehetőség volt a regisztrációra is.

Az önkénteseket értékes szervezeti erőforrásként kezeljük. Ennek megfelelően gondoskodunk arról, hogy az önkéntesek megfelelő felkészítésben, képzésben részesüljenek egy-egy programban való részvétel előtt. A felkészítés kitér a program  a feladatok ismertetésén kívül az önkéntes törvény vonatkozó ismereteire (így az önkéntesek jogaira, kötelezettségeire, a fogadó szervezet kötelezettségvállalására egyaránt), valamint az önkéntes tevékenységre vonatkozó egyéb, munkavédelmi, etikai tudnivalókra. 2014 áprilisában és októberében 2 alkalommal került sor az újonnan regisztrált önkéntesek képzésére. Az ú.n. „Önkéntes Alapok” felkészítőn összesen 32 fő vett részt.

Egyik alapító egyházunkkal, az Evangélikus Egyházzal szoros együttműködésre törekszünk az önkéntesek fogadásában és képzésében. Az evangélikus gyülekezetek tagjainak megszólítása céljából 3 helyszínen szerveztünk képzést a jelentkező önkéntesek csoportjainak: Szarvason, Szombathelyen és Bobán.
Közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok számára indítottunk önkéntes programot 2014-ben a soroksári gyermekjóléti szolgálat szervezésében. Az év során és a nyári szünidőben a diákok heti rendszerességgel tartottak játszó- és korrepetáló foglalkozásokat az intézményünk által segített hátrányos helyzetű kisiskolásoknak. Az önkéntes diákok több alkalmas felkészítő, érzékenyítő képzésen vettek részt a programot megelőzően.

Az önkéntesek megtartása, elkötelezettségük növelése érdekében rendszeres találkozókat szerveztünk az önkéntesekkel. 2014. december 5-én az Önkéntesség Világnapja alkalmából 7 fő elkötelezett önkéntes kitüntetést kapott.

A támogató partner vállalatok részéről mind nagyobb igény mutatkozik olyan önkéntes programokra, ahol a munkatársak karitatív céllal egy-egy napra aktívan bekapcsolódhatnak szervezetünk tevékenységébe, illetve önkéntes munkájukkal segíthetik segélyszervezetünket. Arra törekszünk, hogy az akciók megtervezésétől, előkészítésétől, a lebonyolításig megteremtsük a feltételeit az értékteremtő, alkotó munkának. 2014-ben is számos karitatív csapatépítő szervezésére került sor intézményeinkben.

Videó